Povežite se sa nama

Vijesti

KANA TOMAŠEVIĆ: Demanti koji portal Borba nije objavio

Objavljeno

-

Tomašević sa Draginjom Vuksanović Stanković
Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Reagovanje povodom teksta pod nazivomBruka i sramota! Fukcionerka Zdravka Krivokapića i Milojka Spajića na Cetinju protestvovala protiv Mitropolita Joanikija i SPC, baš je osvježilo! (FOTO)

Budući da je portal Luča prenio tekst portala Borba, bez namjere da uvrijedi godpodjicu Tomašević, izvinjavamo se zbog dijela gdje se pominju netačni navodi.

U nastavku, slijedi demanti koji je upućen portalu Borba, a koji oni do 19 časova – nijesu objavili.


Poštovani
,

Ovim putem Vam dostavljam na objavu reagovanje povodom teksta pod nazivomBruka i sramota! Fukcionerka Zdravka Krivokapića i Milojka Spajića na Cetinju protestvovala protiv Mitropolita Joanikija i SPC, baš je osvježilo! (FOTO).

Naime, dana 23.08., ste, na sledećem linku, objavili predmetni tekst: https://borba.me/bruka-i-sramota-funkcionerka-zdravka-krivokapica-i-milojka-spajica-na-cetinju-protestvovala-protiv-mitropolita-joanikija-i-spc-bas-je-osvjezilo-foto/

Zbog objektivnog informisanja javnosti, dužna sam reagovati i istaći da je tekst, osim što obiluje brojnim neistinama, napisan malicioznim tonom počevši od naslova („bruka i sramota“), sa namjerom narušavanja ličnog dostojanstva i profesionalnog ugleda. Nego, da krenemo redom. U tekstu je navedeno da sam, kao Načelnica Direkcije za prvi nivo kontrole, ujedno i prva saradnica gospodina Milojka Spajića, ministra finansija socijalnog staranja, što nije istina. Iako gospodina Spajića profesionalno poštujem, prvi ministrovi saradnici, prema organizacionoj strukturi, nijesu Načelnici, već su to Dražavni sekretari, Sekretar i Generalni direktori Direktorata, što je lako provjerljivo prostim uvidom u web sajt Ministarstva finansija i socijalnog staranja, kao u javno objavljenom Pravilniku o unutrašnjoj organizacijii sistematizaciji Ministarstva finansija i socijalnog staranja, koji je objavljen 19.07. na linku: https://www.gov.me/dokumenta/987e4390-8629-4ef5-b91e-d0c67ce050b6.

Dalje, u tekstu navodite da sam, prisustvom na patriotskom skupu na Cetinju, učestvovala i u kršenju epidemioloških mjera koje je propisala Vlada u kojoj radim, iako se na fotografiji koja prati tekst, jasno vidi da nosim platnenu zaštitnu masku na otvorenom, u društvusam jedne osobe, a u mojoj blizini nema više od 50 osoba. Kada već govorimo o ovoj prelijepoj fotografiji dvije žene koje vole svoju državu, napomenula bih da je ona, bez moje dozvole, preuzeta sa mog Instagram profila, čime je direktno prekršen član 234 Krivičnog zakonika Crne Gore – neovlašćeno iskorišćavanje autorskog djela ili predmeta srodnog prava („Sl. list RCG“, br. 70/2003, 13/2004 – ispr. i 47/2006 i „Sl. list CG“, br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 – dr. zakon, 40/2013, 56/2013 – ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 – dr. zakon, 44/2017, 49/2018 i 3/2020).

Osim ovog, u tekstu stojiNajblaže rečeno je da je pojavljivanje Tomašević na Cetinju skandalozno s obzirom da se radi o državnom funkcioneru.” U svom pojavljivanju na skupu koji je organizovan na Cetinju ne vidim ništa skandalozno, prvenstveno uzevši u obzir činjenicu da je Cetinje moj grad, uvijek bio i biće, a zatimi to da je skup održan u nedjelju (neradni dan), pa sam istom prisustvovala kao građanin, a ne kao službenik Ministarstva finansija i socijalnog staranja, iskoristivši svoje Ustavom garantovano građansko pravo. Takođe, osvrnula bih se na činjenicu da pozicija Načelnice Direkcije za prvi nivo ne pripada rangu državnih funkcionera, i to prema: Zakonu o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list RCG“, br. 2/2018, 34/2019 i8/2021), Zakonu o zaradama u javnom sektoru („Sl. list CG“, br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017, 12/2018, 39/2018 – odluka US, 42/2018 i 34/2019) i Zakonu o sprečavanju korupcije („Sl. list CG“, br. 53/2014 i42/2017 – odluka US). U Ministarstvu finansija isocijalnog staranja radim od 2011. godine, kada sam, kao prvorangirana na provjeri sposobnosti i nakon intervjua satadašnjim ministrom, zaposlena na pripravničkoj poziciji u tadašnjem Ministarstvu finansija, gdje sam započela svoju profesionalnu karijeru. Dakle, zaposlena sam mnogo prije nego što je gospodin Spajić izabran za ministra, pa me, samim tim, nije mogla postaviti Vlada koja je izabrana 2020. godine. Za 10 godina provedenih u Ministarstvu finansija, promijenilo se 5 ministara, a ja sam, od strane domaćih i međunarodnih institucija sa kojima sam sarađivala, prepoznata kao profesionalac koji svoj posao obavlja u skladu sa Etičkim kodeksom, ne diskriminišući nikoga. U prilog tome govore i najviše ocjene koje sam godinama dobijala, a koje svi državni službenici dobijaju na godišnjem nivou, opet u skladu sagore pomenutim Zakonom o državnim službenicima namještenicima. Kadrovska evidencija o mojim ocjenama dostupna je u Upravi za kadrove, a da bi otklonili svaku sumnju u moje sposobnosti, u prilogu dostavljam i svoj CV, kako biste ga dali na uvid javnosti.

Poslednja neistina u tekstu tiče se navoda da sam planirana za buduću visokopozicioniranu funkcionerku Demohrišćanske stranke, koju osnivaju gospoda Spajić Krivokapić. Osim što se radi o dezinformaciji koju ste, kako kažete dobili na društvenim mrežama (baš relevantan izvor informacija), ulaskom u priču o mom političkom opredjeljenju direktno ste povrijedili ljudska prava i slobode koji su mi Ustavom Crne Gore zagarantovani („Sl. list CG“, br. 1/2007 i 38/2013 – Amandmani I-XVI). Nijesam politički aktivno lice, a politička opredijeljenost je lična stvar svakog građanina Crne Gore. U mom konkretnom slučaju, zbog prisustva skupu od kojeg ste napravili “internet senzaciju”, napomenuću da je politička partija kojoj pripadam Crna Gora, a religija ljubav prema njoj, i podsjetiti vas na činjenicu da nikada lično, bilo kojim putem, nijesam širila poruke mržnje. Naprotiv, vaspitana sam tako da jednako poštujem muslimana i pravoslavca, Srbina i Amerikanca, konobara i direktora. Za Vas to ne bih mogla reći. Iako autor teksta nije potpisan, opet iz lične kulture, mu persiram.

Nakon objave teksta na Vašem portalu, pokrenuta je svojevrsnahajkana mene, koja je išla čak do toga da dobijam prijetnje i da su mi bezbjednost i život ugroženi, što je prijavljeno Upravi policijeCentar bezbjednosti Podgorica u više navrata 22. i 23.08. Svojim činjenjem direktno se prekršili više članova već pomenutih Krivičnog zakonika i Ustava Crne Gore, s jasnom namjerom nanošenja profesionalne, lične i nematerijalne štete, ali i duševnog bola i depresivnih misli, ne mareći za posledice koje mogu nastati medijskim, javnim linčom kojem ste me izvrgli. Kako kao pojedinac ne možemo funkcionisati sami na ovom svijetu, Vašom objavom uticali ste i na moju porodicu, prijatelje i uopšteno, moj društveni život. Kao profesionalac u poslu, poslednjih dana sam, iako pod ogromnim pritiskom javnosti, uredno završavala sve poslovne, ali i privatne obaveze, što je dodatno uticalo na moje mentalno i fizičko zdravlje, koje je na ovaj način narušeno. Direktno i s umišljajem ste ugrozili moj život, izlažući me opasnosti (član 155 Krivičnog zakonika), ugrožavajući mi slobodu izražavanja nacionalne ili etičke pripadnosti (član 160), ugrožavajući mi sigurnost (član 168), ali i izazivajući nacionalnu, rasnu i vjersku mržnju (član 370). Osim toga, neovlašćeno ste prikupili podatke koje ste koristili u tekstu (član 176 Krivičnog zakonika), a u komentarima ispod objavljenog teksta dozvolili ste komentare koji prevazilaze svima garantovanu slobodu govora, čime ste prekršili Zakon o elektronskim medijima („Sl. list CG“, br. 46/2010, 40/2011 – dr. zakon, 53/2011, 6/2013, 55/2016, 92/2017 i 82/2020 – dr. zakon), kao i Zakon o javnom redu i miru („Sl. list RCG„, br. 064/11 i056/2020). Komentari su bili predmet mog posebnog email obraćanja Vašoj redakciji 25.08. i iste ste tada uklonili u zakonskom roku, nakon što su stajali na portalu 2 dana. Na kraju, svojom objavom prekršili ste Ustav Crne Gore i povrijedili više prava koje mi, kao građaninu, garantuje ovaj najviši pravni akt.

Zbog svega navedenog, upućujem Vam ovo reagovanje, koji ste, po sili Zakona, dužni objaviti u istom formatu u kojem ste obavili vijest koja je predmet istog. Takođe, apelujem da ovdje završimo svako dalje povlačenje mog imena i ličnih i profesionalnih prilika za dnevno-političkaprepucavanjai dizanje tiraža senzacionalističkim objavama. Na to Vas obavezuju Zakoni, ali i novinarska etika kojoj ste dužni služiti, posebno u trenutku podignutih tenzija. Ukoliko i pored ove moje javne izvanične molbe da ne zloupotrebljavate moje ime i sadžaj koji kreiram na društvenim mrežama, ne zaustavite bezobzirnu hajku koju ste pokrenuli protiv jedne žene biću prinuđena da svoj život, bezbjednost i privatnost zaštitim putem pravnog lijeka u institucijama sistema, ali putem zaštitnika ljudskih prava i sloboda i međunarodnih insititucija.

Lijep pozdrav,

Kana Tomašević

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Klikni za komentar
Prijava
Notifikacija
guest
0 Komentara
Inline reakcije
Prokomentarišite i vi
Sponzor

Najčitanije