Povežite se sa nama

Ekonomija

VLADA: Milion eura za podsticanje proizvodnje struje iz obnovljivih izvora

Objavljeno

-

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

U skladu sa Zakonom o energetici, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o dodjeli budžetskih sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, kojom se milion eura dodjeljuje društvu sa ograničenom odgovornošću „Crnogorski operator tržišta električne energije – Podgorica“.

Bušenje nafte – ekonomski napredak se ne smije ostvarivati bez poštovanja najviših standarda zaštite životne sredine

Kako je saopšteno iz Vlade, usvojena je i Informacija o formiranju Komisije za praćenje aktivnosti vezanih za operacije sa ugljovodonicima u cilju zaštite životne sredine i donijeta Odluka o obrazovanju Komisije za praćenje aktivnosti vezanih za operacije sa ugljovodonicima radi zaštite živtne sredine.

“Zadatak Komisije je da koordinira radom organa državne uprave koji imaju nadležnosti u oblasti istraživanja ugljovodonika radi zaštite životne sredine, učestvuje u praćenju stanja životne sredine i ocjeni primjene mjera zaštite životne sredine, te omogućava bolju i efikasniju razmjenu informacija između organa državne uprave u slučaju akcidentne situacije”, ističu.

U Informaciji se navodi da se u podmorju Crne Gore već skoro dva mjeseca izvodi istražno bušenje dvije bušotine koje za cilj imaju da istraže ugljovodničnu potencijalnost.

“Imajući u vidu i rizike koje industrija nafte i gasa nosi sa sobom, uloga države u sistemu kontrole aktivnosti je od posebnog značaja. Naglašeno je da, pored toga što potencijalno otkriće može u značajnom uticati na promjenu ekonomske situacije u zemlji, ne smije se dozvoliti da se ekonomski napredak ostvaruje bez poštovanja najviših standarda zaštite životne sredine”, naglašavaju u Vladi.

Vlada je donijela Godišnji program gazdovanja šumama za 2021. godinu.

“Usvajanje Programa i njegova implementacija imaju, u smislu odredbi Zakona o šumama, zadatak kvantifikovanja mjera na gazdovanju šumama po obimu, vrsti i vremenu izvođenja na godišnjem nivou, shodno planskim dokumentima u šumarstvu, a sve sa ciljem obezbjeđivanja održivog gazdovanja i upravljanja šumskim resursima. Programom su prikazana finansijska sredstva za sprovođenje mjera na gazdovanju šumama po gazdinskim jedinicama i šumskim područjima, po obimu i vrsti radova. Ukupno planirani finansijski prihodi planirani Programom po osnovu gazdovanja šumama, korišćenja nedrvnih šumskih proizvoda i lovišta posebne namjene iznose 7.604.782,90 eura”, napominju.

Vlada je usvojila Informaciju o implementaciji Programske linije za podsticaj direktnih investicija za 2020. godinu, donijela Odluku o dodjeli sredstava za podsticaj direktnih investicija i prihvatila Ugovor o korišćenju sredstava za podsticanje direktnih investicija između Vlade Crne Gore i korisnika sredstava.

“U Informaciji se navodi da je nadležna Komisija, na osnovu Javnog poziva za učešće u ovoj Programskoj liniji, pristupila vrednovanju jednog investicionog projekta – privrednog društva Calexico  iz Podgorice. Komisija je ocijenila da je investicioni projekat zadovoljio sve definisane kriterijume i njegovim vrednovanjem su se stvorili uslovi za početak procedure odobravanja dodjele sredstava za podsticaj investicija. Projektom je predviđeno da će vrijednost materijalnih i nematerijalnih ulaganja iznositi ukupno 306.116,53 eura, čime će se ostvariti zapošljavanje 24 nove osobe”, dodaju u Vladi.

Usvojena je Informacija o aktivnostima na realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti za period oktobar 2020 – jun 2021. godine.

“Za nastavak realizacije projekta Energetska efikasnost u Crnoj Gori, kroz fazu dva, Vlada je dobila zajam od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD). U okviru prve faze projekta (MEEP 1), koja se završila u martu 2018. godine, energetski je unapređeno 25 javnih objekata (devet obrazovnih i 16 zdravstvenih). Implementacija druge faze projekta (MEEP 2) je započela 1. septembra 2018. godine, a planirano je da traje do 31.12.2023. godine. Vrijednost budžeta projekta je šest miliona eura. U okviru MEEP 2, planirane su sledeće aktivnosti: unapređenje energetskih karakteristika 15 objekata zdravstvenog sistema, uspostavljanje monitoring sistema za praćenje nivoa komfora u zdravstvenim objektima, kroz praćenje potrošnje energenata i vode, kao i  kreiranje održivog sistema finansiranja projekata energetske efikasnosti u javnom sektoru, što će omogućiti da se nakon realizacije druge faze projekta, radovi na primjeni mjera energetske efikasnosti u ostalim zdravstvenim objektima, finansiraju iz ušteda ostvarenih u adaptiranim objektima”, preciziraju.

Unaprijediti školovanje i osposobljavanje kadrova iz redova pripadnika manjina

Vlada je usvojila Informaciju o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima lokalne samouprave, privrednim društvima i javnim ustanovama čiji je osnivač Glavni grad, Prijestonica ili Opština.

“U diskusiji je naglašeno da je osnovni cilj izrade Informacije prikupljanje tačnih i pouzdanih podataka o nacionalnoj strukturi zaposlenih u pomenutim organima kako bi dobijeni podaci poslužili za planiranje i sprovođenje aktivnosti koje treba dodatno da doprinesu dosljednom sprovođenju ustavnih i zakonskih garancija. Iz dobijenih podataka može se zaključiti da je učešće manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na lokalnom nivou veće nego u ranijem periodu, ali se još uvijek treba raditi kako bi se sprovelo ono što je predviđeno zakonodavstvom kojim se reguliše ova oblast. S tim u vezi, ocijenjeno je da je važno nastaviti i/ili unaprijediti sprovođenje dugoročnih aktivnosti u cilju školovanja i osposobljavanja određenog broja kadrova iz redova pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, uz finansijsku podršku države”, kažu u Vladi.

Usvojena je Informacija o organizaciji XIV Ljetnje škole za mlade diplomate „Gavro Vuković“ i prihvaćen Ugovor između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Sjevernoatlantskog saveza (NATO) o finansijskoj podršci za projekat Ljetnje škole za mlade diplomate „Gavro Vuković“.

“U Informaciji je navedeno da je ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković” jedna od aktivnosti koja je prepoznata u Programu rada Vlade Crne Gore za 2021. godinu, a koja doprinosi jačanju kapaciteta diplomatskog kadra. Sredstva za organizaciju ovogodišnje Ljetnje škole obezbijeđena su od stane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) koji je partner na ovom projektu od 2008. godine, a dodatno interesovanje za podršku ovom projektu je ove godine iskazano od strane NATO Odjeljenja za javnu diplomatiju (NATO PDD) u iznosu od 9.300 eura”, dodaju.

Vlada je donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne zaštite starijih za period od 2018. do 2022. godine, za 2021. godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2020. godinu.

“U cilju unapređenja socijalne zaštite starijih u Crnoj Gori, s integrisanim uslugama i podrškom radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta njihovog života, Akcionim planom su, pored ostalih, predviđene sljedeće mjere: obaveza da u svakoj lokalnoj samoupravi postoji najmanje jedna usluga socijane zaštite za starije; unapređenje multisektorske usluge za starije u lokalnim samoupravama; unapređenje socijalne zaštite starijih kroz podsticanje organizacija, preduzetnika, privrednih društava i fizičkih lica da pružaju usluge; razvijanje volonterizma i sl”, navode u Vladi.

Donijet je i Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine za 2021. godinu i usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2020. godinu.

“Akcionim planom za 2021. godinu planirane su brojne mjere: preispitivanje zakonskih odredbi radi unapređenja kvaliteta socijalne i dječje zaštite; unapređenje funkcionisanja centara za socijalni rad i standarda usluga socijalne i dječje zaštite; unapređenje materijalnih davanja i mjera aktivacije za korisnike materijalnog obezbjeđenja. Predviđeno je unapređenje uslova za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge i licence za rad, preispitivanje akreditacije programa obuke i jačanje mehanizama primjene Etičkog kodeksa za zaposlene u ovoj oblasti; obezbjeđivanje kontinuirane obuke, sistema supervizije stručnog rada. Nastaviće se sa razvojem i uspostavljanjem usluga socijalne i dječje zaštite za korisnike na lokalnom nivou; deinstitucionalizacijom, podrškom porodici i unapređenjem nesrodničkog hraniteljstva, te uspostavljanjem inovativnih usluga u oblasti socijalne i dječje zaštite”, saopštili su iz Vlade.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2019-2023, za 2021-2022. godinu.

“U diskusiji je navedeno da donošenjem ovog Akcionog plana Vlada usklađuje svoje ciljeve i politiku zaštite slobode tržišnog nastupa, interese privrede, građana i korisnika poštanskih usluga, sa EU regulativom i standardima i obezbjeđuje dostupnost univerzalnih poštanskih usluga, kao i razvoj novih, savremenih poštanskih usluga”, ističu u Vladi-.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa za kontrolu i prevenciju nezaraznih bolesti u Crnoj Gori za period 2019 – 2021. godine za 2020. godinu i donijet Akcioni plan za 2021. godinu.

“Na sjednici je naglašeno da u prethodnoj godini, koja je u najvećoj mjeri protekla u borbi protiv epidemije koronavirusa, većina planiranih aktivnosti nije realizovana, a neke aktivnosti su tek započete, pa nije realno planirati nove aktivnosti za 2021. godinu, već su nerealizovane i djelimično realizovane aktivnosti iz prethodnog Plana prenijete u Akcioni plan za 2021. godinu, za čiju realizaciju su potrebna sredstva u iznosu od 401.000 eura koja su predviđena Budžetom za ovu godinu”, zaključuju u Vladi.

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Klikni za komentar
Prijava
Notifikacija
guest
0 Komentara
Inline reakcije
Prokomentarišite i vi
Sponzor

Najčitanije