Povežite se sa nama

Region

VUČEVIĆ: Milo lažnim napadima pokušava da sakrije genicidne namjere prema srpskom narodu

Objavljeno

-

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Pot­pred­sjed­ni­k SNS-a Mi­lo­š Vu­če­vi­ć smatra da sve što je izgo­vo­re­no u posljednjem intervjuu sra­m­no čak i za Mila Đu­ka­no­vi­ća, ko­ji, isti­če, oči­gled­no ha­lu­ci­ni­ra u svom gu­bi­t­ni­č­kom de­li­ri­ju­mu.

“Mi­sli li Đu­ka­no­vić da ta­kvom izja­vom mo­že da pri­kri­je so­p­stve­ne ge­no­ci­d­ne na­mje­re i na­mje­re svog DPS, s ko­jim de­ce­ni­ja­ma u Cr­noj Go­ri po­ku­ša­va da za­tre sve što je sr­p­sko? Mi­sli li da mo­že sa­kri­ti to da na Sr­be ide mo­t­ka­ma, umje­sto da im da­je pra­vo na vje­ru i na­cio­nal­nost? Mi­sli li da će vrije­đa­njem pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je i idio­t­skim op­tu­žba­ma sprije­či­ti tog istog Vu­či­ća da se odre­k­ne svog na­ro­da u Cr­noj Go­ri i bo­r­be za nje­go­vo pra­vo da sa­ču­va svo­ju vje­ru i na­ci­ju, i dos­to­jan­stvo. Ne mi­sli taj Đu­ka­no­vić ni­šta, jer ne­ma ka­pa­ci­tet za to! Ne­ka se po­gle­da u ogle­da­lo i vi­dje­će pra­vog na­sled­ni­ka Hi­tle­ro­ve ideo­lo­gi­je”, ka­že Vu­če­vić i do­da­je:

“Ako se već pla­ši ta­kve „na­ci­sti­č­ke Sr­bi­je“, ka­ko sad po­ru­ču­je pre­ko hr­vat­skih me­di­ja, za­što svo­joj ro­d­bi­ni i pu­le­ni­ma do­zvo­lja­va da u „ta­kvoj“ Sr­bi­ji ku­pu­ju ne­kre­t­ni­ne i ba­ška­re se po beo­gra­d­skim lu­k­su­znim ho­te­li­ma i re­sto­ra­ni­ma? Ne bra­ni Đu­ka­no­vić Cr­nu Go­ru od Sr­bi­je, već sa­mo po­ku­ša­va da skre­ne pa­žnju sa kri­mi­nal­nog i fa­ši­sti­č­kog gli­ba u ko­jem je do gu­še, i da za­lije­či so­p­stve­ne po­li­ti­č­ke ra­ne”.

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
3 komentara
Prijava
Notifikacija
guest
3 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najviše glasova
Inline reakcije
Prokomentarišite i vi
Zekovic Bobo
Zekovic Bobo
12.09.2021. 09:06

Ovaj covjek plasira neistinu i ne trepce. Ovaj covjek svoja nepocinstva pripisuje drugom i smatra se pravednim. Ovaj covjek opravdava zlo koje radi tako sto ga pripisuje drugima, koji pokusavaju da e odbrane od pogibije koju im je on namijenio. Ovaj covjek naziva druge Hitlerima, da bi sakrio da je on to od uvijek.
Ovaj covjek ne sakriva da u Srbiji vlada tiranija i da vlada tiranin, i da je on cistac
gliavih cipela i perac puta kojim idu Tiranija i Tiranin Srbije.
Oprem dobro, Srbijo, zemljo Tiranina i Tiranije.

smilja
smilja
12.09.2021. 09:57

Otkuda ovoliko mraka u glavama ovakvih likova? Je li moguće da su sa ovakvim razmišljanjima to normalni ljudi?

malicrnogorac
malicrnogorac
13.09.2021. 14:22

…vaši su „junaci“izvrsili genocid kretenu,
Crna Gora
nikad Turskog zarobljenika nijesu ubili,niti neprijatelja bez oružja –Srbi nad zarobljenicima se izivljavaju ,jesu li neprinatelji bez oružja tek onda su srbi pravi junaci –puna vam je istorija takvih srba a naročito u zadnjem ratu jer je oruzje JNA bilo u srpske ruke..
SRAMNO sto čovjek prica za malu i
ČASNU drzavu CG

Sponzor

Najčitanije