Connect with us

Ekonomija

SA 302 NA 202 MILIONA: Damjanoviću je ipak manji… kapitalni

Kanalizacija, fekalna i atmosferska, vatrogasni dom, biciklističke staze, lokalni vodovodi, uređenje trgova, zauzimaju najveći dio kapitalnog budžeta u Prijedlogu zakona...