Connect with us

COVID-19

BUDVA: Zatvaraju se sva šetališta, igrališta, teretane…

Published

on

Opštinski Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Budva, kojim je jutros predsjedavao gradonačelnik Budve Marko Carević, a na osnovu preporuka IZJCG i Ministarstva zdravlja CG je donio sledeće zaključke i preventivne mjere. Sve mjere počinju da se primjenjuju danas.

Zatvaraju se igrališta i teretane na otvorenom prostoru na teritoriji te opštine. Za izvršavanje ove mjere je zadužena i odgovorna Komunalna policija Budva. U slučaju potrebe Komunalnoj policiji će asistirati i pomagati pripadnici CB Budva i Službe zaštite i spašavanja Budva.

Opštinski Tim donio je naredbu o zabrani korišćenja svih šetališta na teritoriji Budve (Jaz, Budva, Bečići, Rafailovići, Miločer, Sveti Stefan, Pržno, Petrovac, Buljarica), svih plaža, trgova, parkova i javnih površina pogodnih za okupljanja koje se nalaze na teritoriji ove opštine kao i platoa ispred Starog grada. Na prostoru Starog grada mogu boraviti samo vlasnici objekata i oni koji žive i rade na ovom lokalitetu, u skladu sa izdatim naredbama nadležnih državnih organa. Komunalna policija će vršiti kontrolu poštovanja izdatih zabrana korišćenja u saradnji sa Centrom bezbjednosti Budva. Svi koji prekrše izdate naredbe biće procesuirani shodno propisanim zakonskim sankcijama.

Služba zaštite i spašavanja Opštine Budva će vršiti redovnu dezinfekciju svih objekata javnih ustanova na teritoriji opštine kao i javnih površina, stambenih ulaza, ulica, parkinga i drugih površina u cilju suzbijanja širenja novog korona virusa u cilju zaštite zdravlja građana. Oni se stavljaju i na raspolaganje Patronažnoj službi JZU Dom zdravlja u cilju bržeg i efikasnijeg djelovanja i pružanja pomoći COVID pacijentima koji se nalaze na kućnom liječenju. Sva službena vozila Opštine Budva, javnih ustanova i lokalnih preduzeća stavljaju se na raspolaganje opštinskom Timu za zaštitu i spašavanje za potrebe dopremanja hrane, ljekova i drugih potrepština građanima Budva kojima je pomoć potrebna.

Obaveza svih stanovnika Budve je nošenje zaštitne maske na javnim površinama, a kontrolu i poštovanje će sprovoditi pripadnici Komunalne policije. Opština Budva pozvala je privredne subjekte koji posluju u vrijeme važenja privremenih mjera da se striktno pridržavaju izdatih naredbi i poštuju higijenske, zdravstvene i druge uslove.

U cilju smanjenja gužvi u objektima gdje se vrše pekarske djelatnosti preporučuje se da se roba izdaje putem šaltera kako bi se izbjeglo zadržavanje u samim objektima i time održala preporučena socijalna distanca. Pozvali su trgovinske objekte, koji se bave prodajom prehrambene i mješovite robe, finansijske institucije, apoteke, subjekte koji se bave poštanskom djelatnošću i drugi, da prilagode radno vrijeme novonastaloj situaciji i da strogo poštuju preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore o propisanoj socijalnoj distanci za korisnike usluga. Takođe se pozivaju da poštuju i druge propisane mjere kojima se obezbijeđuje veća sigurnost i bezbjednost zaposlenih i kupaca i time dodatno obezbijede poštovanje socijalne distance i sprečavanje širenja koronavirusa.

Centar bezbjednosti Budve će na osnovu dobijenih spiskova lica koji su pozitivni na COVID-19, od strane zdravstveno-sanitarne inspekcije i drugih nadležnih državnih organa kontrolisati poštovanje izrečenih mjera, kao i u slučaja kršenja istih preduzmu sve zakonske mjere u cilju sankcionisanja neodgovornih građana. Oni će u situacijama kada drugi nadležni državni organi ne mogu pronaći ili stupiti u kontakt sa licima koji su COVID pozitivni ili im je izrečena mjera samoizolacije, preduzimati radnje kako bi se ista pronašla i procesuirala u skladu sa zakonskim nadležnostima.

Svi državni, opštinski organi i službe su u obavezi da uspostave maksimalni stepen koordinacije i saradnje u svojim aktivnostima u cilju sprovođenja predloženih mjera za sprečavanje daljnjeg širenja epidemije koronavirusa.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije