Povežite se sa nama

Društvo

ČIRGIĆ: Premijer i ministarka brukaju zdrav razum i građansku Crnu Goru, ne obustave li pritisak vidimo se u Podgorici

Objavljeno

-

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Aktuelni premijer spojio je tri ključna resora – prosvjetu, nauku i kulturu – i dao ih na upravljanje fanatičnoj pripadnici četničke ideologije koja tu prosvjetu, nauku i kulturu vidi isključivo kao sredstvo za potpunu asimilaciju crnogorskih građana u lojalne stanovnike Srpskoga sveta. Da bi došla do toga cilja, mora ukloniti svaku institucionalnu i personalnu prepreku. FCJK se pokazao kao tvrdi meteriz koji dosad nijesu uspjeli preskočiti

Od formiranja četvororesornoga MPNKS sistematski se radi na satiranju crnogorske nauke, prosvjete i kulture, ocijenio je u intervjuu za portal Aktuelno dekan Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (FCJK) Adnan Čirgić.

”Direktori obrazovnih ustanova dekretom su smijenjeni kao politički, nacionalno i ideološki nepodobni i umjesto njih postavljeni vjerski fanatici i šovinisti koji su se dokazali negiranjem osnovnih postulata sekularnog društva”, rekao je Čirgić u razgovoru za portal Aktuelno.

Kako kaže naš sagovornik, FCJK bi vjerovatno bio pošteđen neviđene hajke da su ćutali na „dnevnopolitičke teme“. Navodi da ”premijer Zdravko Krivokapić i ministarka Vesna Bratić brukaju zdrav razum i građansku Crnu Goru”, kao i da će ako ne prekinu sa pritiscima organizovati novi i masovniji protest ispred ministarstava u Podgorici.

Aktuelno: Zbog čega se, prema Vašem mišljenju, FCJK našao na meti resora ministarke Vesne Bratić?

Čirgić: Fakultet za crnogorski jezik i književnost od osnivanja 2010. godine pokazuje da nije tačna argumentacija da su naše kulturne, prosvjetne i naučne ustanove suviše mlade da bi valjano funkcionisale i bile konkurentne. Za svega jedanaest godina svoga postojanja FCJK se uspio predstaviti i domaćoj i međunarodnoj javnosti kao vodeća ustanova u afirmaciji i proučavanju crnogorskoga jezika, crnogorske književnosti i crnogorske kulture. Uobičajeni prostor za intervju nedovoljan je da se detaljno iznesu dosadašnji rezultati FCJK. Izdvojiću zato najvažnije. FCJK je izdavač prve i dosad jedine Istorije crnogorske književnosti u tri toma, a sljedeće će godine biti objavljen i četvrti tom; FCJK je izdavač cjelokupne Bibliografije Njegoš, koja sadrži oko 35.000 jedinica o Njegošu, i taj je projekt FCJK povodom 200-godišnjice Njegoševa rođenja jedini koji će vrijeđeti spomenuti kad se bude slavila 300-godišnjica njegova rođenja; FCJK je izdavač međunarodnoga filološkog časopisa Linga Montenegrina koji održava kontinuitet već 27 brojeva; FCJK je pokretač međunarodnoga simpozijuma Cetinjski filološki dani koji okuplja naučnike s četiri kontinenta; FCJK je izdavač 200 knjiga iz oblasti jezičke, književne i kulturne montenegristike; FCJK će se uskoro predstaviti i kao izdavač Bibliografije o crnogorskome jeziku od preko 10.000 jedinica; FCJK je nasljednik onoga kulturnog pokreta koji je kod nas djelovao gotovo gerilski od 1968. godine nasuprot tradicionalističkoj školi koja je Crnu Goru tretirala kao dio srpskoga kulturnog regiona. FCJK je promoter vrijednosti Crne Gore kao građanske i multikulturne države koja treba da baštini antifašističke vrijednosti civilizovanoga svijeta.

Čirgić na jučerašnjem protestu

Aktuelno: Može li se reći da ste baš zbog takvog posvećenog rada na meti trenutne vlasti u Crnoj Gori?

Čirgić: Jasno je da nasuprot takvoj ustanovi stoji Vlada Crne Gore čiji premijer je na referendumu 2006. godine glasao protiv njene nezavisnosti, a koji se danas klanja grobovima fašističkih kolaboranata i domaćih izdajnika. Takav premijer spram sebe je odabrao i ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta koja se javno zori kako baštini ideologiju upravo tih fašističkih kolaboranata. „Žensko a četnik“, veli za sebe gđa ministarka. Śetimo se njenih javno izrečenih želja upućenih Latinki Perović, stavova o piscu Borisu Dežuloviću itd. Aktuelni premijer spojio je tri ključna resora – prosvjetu, nauku i kulturu – i dao ih na upravljanje fanatičnoj pripadnici četničke ideologije koja tu prosvjetu, nauku i kulturu vidi isključivo kao sredstvo za potpunu asimilaciju crnogorskih građana u lojalne stanovnike Srpskoga sveta. Da bi došla do toga cilja, mora ukloniti svaku institucionalnu i personalnu prepreku. Zahvaljujući atmosferi straha, gušenju slobode govora, hajke i linča preko uslužnih provladinih medijskih trovačnica, većinu prepreka u resoru prosvjete, nauke i kulture uklonili su na samome početku mandata ove Vlade. FCJK se pokazao kao tvrdi meteriz koji dosad nijesu uspjeli preskočiti.

Aktuelno: Da li su isplaćena sva sredstva koja su predviđena za Fakultet za crnogorski jezik i književnost?

Čirgić: MPNKS je izmislilo bizaran razlog za opravdanje svjesne finansijske blokade FCJK. Kad su viđeli da nećemo odustati od protesta, pod pritiskom javnosti, saopštili su da im je službenica zadužena za isplatu novčanih sredstava bila na bolovanju i juče na brzinu isplatili septembarsku ratu. Do poneđeljka ćemo im uputiti i zahtjev za uplatu preostalih mjesečnih rata. Obavijestićemo javnost narednih dana je li opet kakvo bolovanje ili drugi koji izmišljeni razlog spriječio MPNKS za uplatu ostalih dugovanja. Vjerujem da su nakon jučerašnjega protesta „ozdravili“ i da će morati smisliti novi model opstrukcije umjesto dosadašnjih uzaludnih finansijskih blokada.

Aktuelno: Kako komentarišete saopštenje MPNKS da ste sve vrijeme upit za izmirenje obaveza slali na pogrešnu adresu?

Čirgić: Kao jeftin pokušaj da prikriju svoje zle namjere konačnoga gašenja FCJK. FCJK je ustanova koja se finansira preko MPNKS. Svaki mjesec ministarstvo je dužno uplatiti budžetsku ratu. Ministarstvo je ratu uplatilo onda kad je ośetilo građanski bunt zbog neskrivene destrukcije koju ta ustanova sprovodi.

Aktuelno: Možemo li očekivati protest i u Glavnom gradu i koja je ključna poruka koja je po Vašem mišljenju juče poslata s Cetinja?

Čirgić: Finansijska blokada FCJK nije jedini vid pritiska koji se vrši nad našom ustanovom. Vlada Crne Gore je svjesna da finansijska blokada nije dovoljna za obustavu rada Fakulteta. Viđeli su to i u prvome kvartalu ove godine kad su isto tako bili obustavili finansiranje Fakulteta. Ministarki prosvjete u pomoć je pritekao i njen ideološki brat ministar finansija Spajić, iz čijega je resora stigla direktiva za ukidanje zaštitarske službe objekta u kome je smješten FCJK. Iako je zgrada bivšega Austrougarskog poslanstva, đe se FCJK nalazi, zakonom zaštićena kao spomenik kulture, ministri Zdravka Krivokapića svjesno tu zgradu ostavljaju bez obezbjeđenja iako se javno šepure neviđenim budžetskim suficitom. Kad se zna da to isto ministarstvo plaća zaštitare za pustu zgradu bivšega Ruskog poslanstva, onda je i neznavenome jasno da se radi o zloj namjeri. No njihova želja da ovo društvo satru i pretvore u koloniju Srpskoga sveta ne može nadjačati želju emancipovane Crne Gore da se očuvaju institucije koje su garant opstanka građanskoga i multikulturnoga društva koje će biti dovoljno široko za sve koji u njemu žele da žive poštujući pravo na različitost. Toj emancipovanoj Crnoj Gori ova vlast nije uspjela ućerati strah u kosti ni bagerima, mecima i suzavcima koje je nemilice usmjerila u svoje građane 5. septembra na Cetinju. Ne obustave li pritisak na FCJK i satanizaciju ljudi koji na njemu rade i studiraju, naravno da ćemo se viđeti na novome i masovnijem protestu ispred tih ministarstava u Podgorici.

Aktuelno: Kako komentarišete izjavu v.d. direktora Agencije za kontrolu i obezbjeđivanje kvaliteta visokog obrazovanja Gorana Danilovića o FCJK?

Čirgić: Taj vječiti vršilac dužnosti i ne zaslužuje komentar, ali ću odgovoriti na Vaše pitanje. Riječ je o jednome od društvenih marginalaca čija je životna sudbina da bude vršilac zadate dužnosti. Sapet između ambicije i realnih mogućnosti, ovoga puta zapala ga je dužnost da u ime Agencije pokuša opanjkati proces akreditacije studijskih programa FCJK i rekadreditacije ustanove. To je najavio već svojim prvim intervjuom s pozicije v. d. direktora Agencije. Mi smo ga pozvali da umjesto širenja dezinformacija objavi ocjenu koju je o radu FCJK donijela meritorna služba Evropske asocijacije univerziteta, koja sprovodi evaluaciju visokoga obrazovanja i punopravni je član Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, a nalazi se u Evropskome registru za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju. Naravno, on tu ocjenu neće objaviti. Gdin Vršilac dužnosti dolazi iz iste ideološke jazbine iz koje i aktuelna ministarka PNKS. Pošto se očito nije pokazao dovoljno sposobnim za izvršiti zadatu dužnost, kao ni njegov prethodnik u crnome kožnom mantilu, ostaje da sačekamo da ministarka pronađe novo kadrovsko rješenje za realizaciju novih pritisaka na FCJK. Ipak, nadamo se da ovakvo poražavajuće stanje u crnogorskoj prosvjeti, nauci i kulturi neće još dugo potrajati.

Aktuelno: Da li smatrate da je način na koji se tretira FCJK ustvari samo dio planske politike trenutne Vlade koji ima tendenciju da uguši sve institucije koje afirmišu crnogorske vrijednosti?

Čirgić: Naravno da jeste. Od fomiranja četvororesornoga MPNKS sistematski se radi na satiranju crnogorske nauke, prosvjete i kulture. Direktori obrazovnih ustanova dekretom su smijenjeni kao politički, nacionalno i ideološki nepodobni i umjesto njih postavljeni vjerski fanatici i šovinisti koji su se dokazali negiranjem osnovnih postulata sekularnog društva; poništena su rješenja o projektima iz oblasti nauke i kulture, a nova ni do danas nijesu donijeta iako je godina na izmaku; praktično je ukinuta crnogorska izdavačka djelatnost jer resor za kulturu ne funkcioniše; povedena je neviđena medijska hajka protiv crnogorskih pisaca i izdavača koji su kritički nastrojeni prema ovoj svetosavskoj vlasti i tako dalje. Mrzilački odnos vlasti prema FCJK srazmjeran je značaju koji ta ustanova ima za afirmaciju onih društvenih fenomena bez kojih bi opstanak Crne Gore izgubio smisao: crnogorski jezik, crnogorska književnost i crnogorska kultura. Da smo ćutali na „dnevnopolitičke teme“ i organizovali dobrodošlicu premijeru i ministarki koji brukaju i zdrav razum i građansku Crnu Goru, onako kako to čini CANU, bili bismo ne samo pošteđeni ove neviđene hajke no i čašćeni novom zgradom.

Aktuelno: Na društvenim mrežama i katkad u medijima može se čuti zamjerka na račun profesora FCJK da nijesu bili društveno aktivni prije pada bivše vlasti. Slažete li se s tim konstatacijama?

Čirgić: Te konstatacije dolaze uglavnom od onih koje frustrira nemogućnost racionalizacije sopstvene izdaje osnovnih vrijednosti crnogorskoga društva, koje su ustavno definisane. Istina je da se u ovoj mjeri nijesmo glaskali jer nije bilo ovoliko povoda za javni angažman. No onaj ko želi objektivno pristupiti analizi društvene kritike, viđeće da nema nijednoga bitnog društvenog pitanja iz oblasti kulture (u najširem smislu) da o njemu javno stav nijesu iznijeli profesori FCJK, pa i u periodu prije osnivanja Fakulteta. Profesori FCJK javno su kritikovali pogrešnu kulturnu politiku bivše vlasti, javno su kritikovali skaredni politički dogovor o nazivu nastavnoga predmeta Crnogorski – srpski, hrvatski, bosanski jezik i književnost, javno su kritikovali rad Crnogorske akademije nauka i umjetnosti i Univerziteta Crne Gore, javno su kritikovali nakaradni projekat „ustavnoga patriotizma“ i kvazipravoslavnog pomirenja za vrijeme Vlade Duška Markovića (jer nije ovđe jaz između pravoslavaca no između predstavnika različitih svjetonazora), javno su kritikovali lošu kadrovsku politiku u kulturnim i prosvjetnim institucijama, javno su kritikovali rad brojnih zvaničnih komisija iz oblasti kulture, javno su kritikovali skaredne dodjele najvažnijih državnih nagrada – prije svega Trinaestojulske kao najznačajnije, javno su kritikovali nesposobnost bivše vlasti da sprovede sekularizaciju društva i maligni uticaj Crkve Srbije uvede u zakonske okvire. I tako dalje. Za to vrijeme neki koji su danas glasni bili su obavijeni grobnom tišinom ili su obećavali spasonosne recepte poput ustavnoga patriotizma. Naša društvena kritika nije partijski determinisana. No ako kome do lani nijesu bili jasni problemi crnogorskoga društva, ovih godinu i po dana bili su više no dovoljno dugi da se ti problemi razjasne. Ko dosad nije shvatio, očito nema sposobnost da shvati. Više se nema što čekati. Vakat je da ova vlast padne, pa da se suverenističke snage suoče sa sopstvenim greškama i propustima i ne dozvole da nam se u budućnosti ikad više ponovi Vlada nekoga novog Zdravka Krivokapića.

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Klikni za komentar
Prijava
Notifikacija
guest
0 Komentara
Inline reakcije
Prokomentarišite i vi
Sponzor

Najčitanije