Connect with us

Društvo

DRI PONOVO UPOZORAVA: Osobe koje nijesu državni revizori se nezakonito potpisuju

Published

on

Državna revizorska institucija, kao vrhovni organ državne revizije u Crnoj Gori, ponovo je danas saopštila da se odeđene osobe, koje nijesu zaposlene u DRI, potpisuju u službenoj korespodenciji kao državni revizori, na šta shodno Zakonu o DRI nemaju pravo.

Kako ističu, DRI, pored objava u javnosti, o tome posjeduje dokumentaciju koju je dostavilo više državnih organa, koja će biti osnov za preuzimanje radnji, shodno Zakonu o DRI i Etičkom kodeksu, prema osobama koje su se nezakonito legitimisale.

“Državni revizor nije „samostalna djelatnost“ i sa ovim zvanjem, prema trećim licima, mogu se potpisivati samo lica zaposlena u DRI, koja imaju revizorsku legitimaciju i ovlašćenje DRI za vršenje revizije”, pojašnjavaju u toj instituciji.

Dodaju da su osobe koje posjeduju uvjerenje o položenom revizorskom ispitu samo stekle uslov da budu kandidati na konkursu za izbor za državnog revizora u DRI na osnovu Zakona o DRI.

“Iste nemaju pravo da se, sa pozivom na uvjerenje o poženom ispitu, u službenoj relaciji sa trećim licima legitimišu kao državni revizori i to pretvaraju u „privatnu profesiju“ na komercijalnoj osnovi, suprotno Zakonu”, naglašavaju u DRI.

Kako dodaju, u nadi da se radi o izlovanom slučaju, cijene da te nepobitne i na zakonu zasnovane činjenice nije više potrebno ponavljati i da će sve osobe koja se legitimišu kao državni revizori van sistema DRI jasno shvatiti da ovim ulaze u polje nezakonitosti.

“Istovremeno ukazujemo da poslove unutrašnje revizije mogu raditi samo unutrašnji revizori shodno Zakonu o sistemu unutrašnjih kontrola u javnom sektoru, o čemu je dužna da se stara odgovarajuća služba Ministarstva finansija”, zaključuju u DRI.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije