Connect with us

Društvo

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: U prošloj godini 218 predstavki protiv Crne Gore

Published

on

Podgorica, (MINA) – Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu prošle godine podnijeto je 218 predstavki protiv Crne Gore, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je danas usvojila Izvještaj o radu Kancelarije zastupnika Crne Gore pred tim sudom za prošlu godinu.

Navodi se da Izvještaj, pored predstavljanja aktivnosti koje su neposredno vezane za osnovnu nadležnost Kancelarije zastupnika, sadrži i informacije o svim aktivnostima koje je ta Kancelarija preduzimala u afirmaciji zaštite ljudskih prava i implementacije standarda Konvencije u nacionalnom pravnom sistemu.

“Posebno je naglašeno da je Evropska komisija (EK) iznijela pozitivne ocjene o radu Kancelarije i ocijenila kao pohvalan nivo saradnje koji se ostvaruje sa Evropskim sudom, ukazujući posebno da se nijedan predmet nije nalazio pod posebno pojačanim nadzorom Komiteta ministara Savjeta Evrope”, kaže se u saopštenju Vlade.

Prema njihovim riječima, izvještaj sadrži i preporuke za preventivno uklanjanje slabosti unutar pravnog sistema koje bi mogle biti povod za nove predstavke protiv Crne Gore pred Evropskim sudom.

“A koje su usmjerene u skladu sa analizom predmeta koji se nalaze u radu Kancelarije zastupnika, kao i nalazima i stavovima EK koje je iznijela u Izvještaju objavljenom u oktobru”, navodi se u saopštenju.

Vlada je donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o higijeni hrane kojom se obezbjeđuje sprovođenje novog Zakona o bezbjednosti hrane i potpuno usaglašavanje sa pravnom tekovinom Evropske unije u toj oblasti.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju komisije za procjenu rizika bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva koja je bila neophodna zbog kadrovskih promjena u organima državne uprave.

“Nacionalnim programom bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva utvrđeno je da procjenu rizika za aerodrome u Crnoj Gori vrši Komisija koju formira Vlada na predlog Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva, a koju sačinjavaju po jedan predstavnik Agencije za civilno vazduhoplovstvo, Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost”, rekli su iz Vlade.

Kako je saopšteno, Vlada je usvojila Informaciju o potrebi određivanja nacionalnog koordinatora za suzbijanje nasilnog ekstremizma.

U dokumentu se navodi da Vlada učešćem u značajnim regionalnim, evropskim i globalnim inicijativama, djelovanjem shodno prihvaćenim standardima i prioritetima, potvrđuje svoje opredjeljenje da doprinese očuvanju mira i stabilnosti kako u Crnoj Gori, tako regionu i šire.

Iz Vlade su naveli da je neophodno izraditi Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prošlu, kao i za ovu godinu na osnovu Strategije prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine.

“Navedene obaveze dio su i evropske agende Crne Gore, pa je tako na predstojećem Pododboru za pravdu, slobodu i bezbjednost kao jedna od posebnih tačaka predviđeno i izvještavanje na temu djelotvornog sprečavanja i borbe protiv nasilnog ekstremizma”, kaže se u saopštenju.

Predloženo je da se privremeno odredi nacionalni koordinator za suzbijanje nasilnog ekstremizma do izbora nacionalnog koordinatora, a po uspostavljanju Biroa za operativnu koordinaciju, u skladu sa zakonom.

“Imajući u vidu da Vlada još nije imenovala Biro za operativnu koordinaciju, te se nijesu stekle pravne pretpostavke za imenovanje nacionalnog koordinatora za suzbijanje nasilnog ekstremizma čiji je primarni zadatak da sve navedene aktivnosti isprati i omogući njihovu realzaciju”, kazali su iz Vlade.

Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Protokola o namjeri za saradnju između Centra za integritet Norveške i Ministarstva odbrane Crne Gore i prihvatila tekst Protokola.

Navodi se da Norveška kontinuirano podržava Crnu Goru u oblasti reforme odbrambenog sektora, da je jedno od polja saradnje i podrška u izgradnji i jačanju integriteta.

“Ministarstvo odbrane Norveške je odredilo Centar za integritet u sektoru odbrane, kao subjekat koji će realizovati projekat pružanja podrške Ministarstvu odbrane Crne Gore, koji je dio šireg projekta na Zapadnom Balkanu, koji finansira Ministarstvo vanjskih poslova Norveške”, kazali su iz Vlade.

Kako su naveli, očekuje se da Protokol, u sklopu projekta, rezultira sveobuhvatnim i efikasnijim mehanizmima za unaprjeđenje integriteta i smanjenjem rizika od korupcije u Ministarstvu odbrane, kao i podizanjem svijesti o integritetu i profesionalnoj etici.

Vlada je usvojila Informaciju o nabavci vozila za potrebe Uprave policije i utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije