Connect with us

Društvo

INICIJATIVA: Grupa NVO traži hitne izmjene Zakona o RTCG na vanrednoj sjednici Skupštine

Published

on

Nevladine organizacije (njih 41) dostavile su danas predsjednicima Skupštine i Vlade obnovljenu inicijativu za zakazivanje vanredne sjednice Skupštine i hitne izmjene Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG.

“Ranije ovog mjeseca, 12. januara ove godine dostavljena je predsjednicima Vlade i Skupštine inicijativa na koju do danas nismo dobili odgovor. Ovom inicijativom želimo da skrenemo pažnju Skupštini i Vladi na potrebu donošenja hitnih izmjena i dopuna Zakona o RTCG koji je donijet 27. jula 2020. Godine”, kaže se u saopštenju dostavljenom Portalu Luča.

“Ukoliko bi postupak imenovanja članova Savjeta RTCG bio sproveden u februaru/martu po proceduri koju predviđa važeći propis, bio bi to veliki korak unazad u primjeni ključnih standarda Evropske unije i Savjeta Evrope koji se odnose na samostalnost upravljačkih organa u javnim emiterima.

Ukoliko Skupština sprovede proceduru izbora novog Savjeta po važećem propisu, kojeg je u skladu sa svojim potrebama donijela prethodna vlast, novi saziv Savjeta neće imati karakter samostalnog tijela. Savjet bira i razrješava generalnog direktora, koji kasnije bira direktore organizacionih jedinica, a svi zajedno staraju se o odgovornom poslovanju javnog servisa. Ukoliko Savjet RTCG nije samostalan, onda će generalni direktor i svi drugi rukovodioci biti pod hipotekom partijske pripadnosti”, navode iz ove grupe NVO.

Oni smatraju da je aktuelni Zakon o RTCG, u pogledu načina izbora i razrješenja članova Savjeta RTCG, najnepovoljnji do sada, jer dozvoljava da se članovi Savjeta suštinski biraju voljom većine poslanika u Administrativom odboru (a zatim potvrde na plenarnoj sjednici Skupštine), dok je razrješenje članova Savjeta moguće obaviti na osnovu drugih zakonskih propisa koji propisuju sankcije za javne funkcionere. U prethodnim zakonima o RTCG, navode dalje, izbor članova Savjeta vršio se na osnovu volje ovlašćenih predlagača i bez uticaja poslanika, dok je razrješenje člana Savjeta bilo moguće samo u slučajevima i pod uslovima koje je propisivao Zakon o RTCG.

“Najveći dio nevladinog sektora se zalaže za princip da same NVO biraju svoje predstavnike u razna tijela i savjete, smatrajući da mi sami najbolje znamo ko su najkredibilniji među nama, koji mogu da korektno zastupaju javni interes. Ukoliko poslanici ili Vlada bude birala naše predstavnike, postoji opravdana bojazan da će, na ovom stepenu razvoja demokratije u Crnoj Gori, vlast uvijek naći one najposlušnije među NVO, koji će umjesto javnog slijediti interes partije koja ih je dovela na neko mjesto. Ne želimo da o predstavnicima NVO u Savjetu RTCG odlučuju poslanici (vlasti i opozicije) već hoćemo da sami biramo svoje predstavnike u transparentnoj proceduri, kako je i bio predviđeno u Zakonu  RTCG iz 2008. godine.

Da NVO znaju da odaberu svoje kredibilne predstavnike, dokazuje upravo i nedavno sproveden postupak za izbor predstvnika NVO u Nacionalnom Savjetu za borbu protiv viskoke korupcije. Izbor predstavnika NVO sproveden je u proceduri u kojoj su same NVO odlučile o svojim predstavnicima u ovom tijelu.

Svojim odnosom prema inicijativi NVO  skupštinska većina i Vlada pokazaće na djelu da li žele istinsku profesionalizaciju i samostalnost RTCG ili samo nastavak kontrole i partijskog uticaja na rad javnog servisa”, kaže se u saopštenju.

Media centar je ranije dostavio svim poslanicima i Vladi Analizu položaja Savjeta u zakonima o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija  Crne Gore od 2002. do 2020. godine i prijedlog izmjena i dopuna Zakona sa obrazloženjem kako bi poslanici na što jednostavniji način mogli da izvrše neophodne izmjene prije imenovanja novih članova Savjeta RTCG. 

Incijativu predsjedniku Skupštine i Vlade uputili su: Media centar, Centar za istraživačko novinarstvo, Institut za medije Crne Gore, Centar za ženska prava, Centar za građanske slobode CEGAS, Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Centar za razvoj nevladinih orgamizacija CRNVO, NVO Savez “Naša inicijativa”, NVO Adria, NVO Povjerenje, Udruženje za razvoj civilnog društva, Bjelopoljski demokratski centar – BDC, Green Home, Dječiji savez Bijelo Polje,  Multimedial Montenegro, Aktivna zona, NVO Džonatan Livingston, Otvorena škola Danilovgrad, NVO Nada, NVO Natura, Centar za održivi prostorni razvoj – EXPEDITIO, Udruženje hendikepiranih SRCE, Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, Društvo mladih ekologa Nikšić, Ženska akcija, NVO Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške za OSI- MERSP Nikšić, Humanitarno udruženje Crveni polumjesec, NVO Bonum, Bona Fide, Udruženje za pomoć djeci sa smetnjama u razvoju Inkluzija, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica, Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju – Podgorica, Udruženje invalida rada Podgorica, Savez slijepih Crne Gore, Alternativni kreativni centar – Pravi put, Zeleni korak, Ulcinj biznis asocijacija – UBA, Fondacija “Pomoć -akcija za sjerver Crne Gore, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Ulcinj, NVO Stečajci u Crnoj Gori-Berane.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije