Connect with us

Društvo

IVANOVIĆ: Sjednice DIK-a biće otvorene za javnost

Published

on

Aleksa Ivanović (FOTO: Pobjeda)

Predsjednik Državne izborne komisije (DIK) Aleksa Ivanović donio je rješenje za izradu pravila za efikasnije funkcionisanje DIK-a, koje će umnogom doprinijeti transparentnijem i jasnijem radu te institucije. On je u izjavi za Dan kazao da će se zalagati i za uvođenje elektronskog prenosa svih sjednica DIK-a, što je i preporuka OEBS-a, čime bi se dodatno vratilo i ojačalo povjerenje javnosti u rad institucije na čijem ječelu.

“Potrebu donošenja internih pravila prepoznao sam još u martu prošle godine, kada sam i izabran za predsjednika DIK-a, ali su parlamentarni izbori tada bili prioritet. I tada se postavilo pitanje da li pored zakona (Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o zaštiti ličnih podataka), pa i Poslovnika o radu DIK-a, treba da postoje izrađena i interna pravila o više pravnih tema koja bi trebalo da tretiraju”, navodi Ivanović.

Smatrao je da treba i odmah je donio rješenje da se pristupi izradi tih internih pravila.

“Neka su jednostavnija, a za neka postoji i jako dobra praksa iz drugih institucija koju ćemo iskoristiti i prilagoditi našim potrebama, a za neka komplikovanija će nam trebati dodatna pomoć. Već sam pozvao domaće i strane partnere da daju svoj doprinos, bilo stručni, bilo tehnički u izradi nekih malo komplikovanijih rješenja. Radne grupe treba da donesu pravila o izradi zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; o kućnom redu; o vrsti i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja; o troškovima reprezentacije; o blagajničkom poslovanju; o finansijskom trošenju budžetskih sredstava; o evidentiranju i plaćanju ulaznih faktura; o načinu pripreme podataka za obračun zarada; o zaštiti ličnih podataka; o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu; o troškovima mobilnih telefona; o postupku izrade i praćenju realizaci je Plana javnih nabavki; o neizmirenim obavezama; o upravljanju rizicima”, precizirao je Ivanović.

On je istakao da će nakon donošenja i usvajanja jasnih pravila funkcionisanja moći da snose i odgovornost za urađeno, odnosno neurađeno.

“Lično ću poseban doprinos dati pravilima koja se tiču obrade ličnih podataka, počev od provjere lista, potpisa, itd. Zakon o izboru odbornika i poslanika i Zakon o zaštiti ličnih podataka već tretiraju to, ali će se donošenjem internih pravila precizirati sve što će doprinijeti da cijeli proces bude transparentniji i jasniji. Čeka nas zahtjevan posao, pored svih obaveza koje imamo u dijelu naših nadležnosti za lokalne izbore u Nikšiću, a kasnije i u drugim opštinama, ali ipak vjerujem da imamo vremena da u nekom razumnom roku usvojimo ova interna pravila i krenemo sa njihovom primjenom”, kazao je Ivanović.

On je naglasio da će inicirati i podržati javni prenos sjednica DIK-a.

“Pošto su postojale nedoumice oko transparentnost rada DIK-a tokom sjednica, iako su tim sjednicama prisustvovali domaći i strani posmatrači, da bismo izbjegli bilo kakav utisak netransparentnosti, lično ću se zalagati za primjenu jedne od preporuka OEBS-a da se sjednice prenose elektronski, kako bi javnost mogla da vidi kako članovi DIK-a odlučuju i na osnovu kojih argumenata”, rekao je Ivanović.

On je istakao da se tokom njegovog mandata iskristalisala i potreba izmjena Poslovnika o radu DIK-a, a smatra i da, u skladu sa preporukama OEBS-a, treba donijeti i kodeks ponašanja.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije