Connect with us

Društvo

NESVAKIDAŠNJA PRIČA: Mačke “odgrizle” hiljade iz nikšićkog budžeta

Published

on

 

Nikšić, poznat decenijama kao grad brojnih vatrenih obračuna, nasilja i žestokih momaka, sada dobija epitet i grada u kojem žive agresivne i opasne mačke. To se može zaključiti na osnovu zvaničnih podataka sudova i opštinskih organa, koji su samo u poslednje dvije godine evidentirali ukupno pet postupaka zbog ujeda mačaka, koji su koštali budžet Opštine Nikšić 2.816 eura. Dva predmeta su pravosnažno okončana i plaćena, dok je u jednom zaključeno sudsko poravnanje, piše portal mladinikšića.me

Pravosnažnom presudom sudije Osnovnog suda u Nikšiću Save Mušikića koja je donijeta 4. novembra 2019. godine, majka i njen maloljetni sin dobili su ukupno 2.270 eura sa uračunatim sudskim troškovima od Opštine Nikšić i Javnog komunalnog preduzeća zbog ujeda mačke „lutalice“.

“Tužilac je u inicijalnom aktu i tokom postupka prekopunomoćnika u bitnom naveo da ga je dana 2. novembra 2018. godine napala mačka lutalica, a on se toga dana oko 10:30 časova sa svojom majkom i komšinicom V.J. uputio od kuće u Kličevu ka buvljoj pijaci, dok su u momentu kada su došli blizu pijace naišle dvije mačke – od kojih je jedna napala tužioca i ugrizla ga u predjelu desne potkoljenice. On je pokušao da se izmakne, ali nije uspio da se odbrani. Nakon toga je tužiočeva majka pozvala taksi kojim su pošli u Opštu bolnicu Nikšić, gdje mu je ukazana prva pomoć i propisana terapija. Mačka koja je napala tužioca nije imala ogrlicu i očigledno se radilo o lutalici. On je zbog zadobijenih povreda trpio jak bol sve do njegovog zbrinjavanja, zatim i bol slabijeg intenziteta, uz to je trpio primarni strah u trenutku povrjeđivanja, a zatim i sekundarni strah zbog mogućih posljedica povrede”, piše između ostalog u presudi.

“Imenovani vještaci su na osnovu medicinske dokumentacije, pa sadržine spisa predmeta, obavljenog razgovora i neposrednog pregleda tužioca, utvrdili da iz izvještaja dežurnog ljekara Opšte bolnice Nikšić, br. protokola 14350 od dana 02.11.2018. godine, proističe da se .. javio na pregled zbog povrede nastale od ugriza mačke. Kliničkim pregledom su konstatovane manje oguljotine u regiji desne potkoljenice, pa je nakon izvršenog pregleda i ordinirane terapije pacijent upućen na dalje kućno liječenje, a predložena mu je kontrola i prevoj za tri dana. Navedene su povrede, u vidu oguljotina u regiji desne potkoljenice, mogle da nastanu dejstvom kandži mačke ili dejstvom zuba u povrijeđenoj regiji. Po kvalifikaciji su opisane povrede lake prirode, a iste nijesu dovele do umanjenja opšte životne aktivnosti”, stoji u presudi.

Iz Opšte bolnice Nikšić pojasnili su nam da medicinsku dokumentaciju, izvještaj ljekara specijaliste, potpisuje dežurni ljekar. Na pitanje na koji način se utvrđuje da je osobu ujela mačka „lutalica“, a ne „vlasnička“ dobili smo odgovor da navedeno nije u nadležnosti ljekara specijalista Opšte bolnice, već drugih nadležnih institucija.

U slučaju kada je mačka lutalica napala majku i maloljetnog sina, tuženi Opština Nikšić i Javno komunalno preduzeće tvrdili su da se radi o nerealnoj situaciji.

“Drugotuženi smatra da nije životno realno da mačka napadne tužioca i da ga ugrize u predjelu desne potkoljenice, i to kada se kretao sa majkom i komšinicom, a vjerovatno je bio obučen u zimsku garderobu, jer se događaj navodno odigrao 2. novembra 2018. godine”, piše između ostalog u presudi Mušikića, koji je ipak odlučio da vjeruje iskazima svjedoka i izvještaju ljekara.

Da su napadi mačaka na otvorenom nerealni smatra i veterinarka ambulante “Family Vet” Aleksandra Krivokapić.

“Mačke se osjećaju ugroženo kada su u zatvorenom prostoru, a čovjek pokušava da ih otjera i izbaci. Tada one reaguju panično, agresivno i napašće instinktivno, jer ne znaju kuda treba da se kreću. Najčešće se to dešava u podrumima zgrade ili ulazima. U vanjskom dijelu ispred zgrade, igrališta, mačka neće napasti tek tako, osim ako ne pokušavamo da je uhvatimo. I tada će najčešće pobjeći negdje. Teško je utvrditi da li je mačka vlasnička ili ulična, jer skoro sve naše mačke mogu slobodno da šetaju, osim onih koje se drže u stanu. Naši sudovi imaju veliki nedostatak koji se slobodno može okarakterisati kao nemarnost i neodgovornost, jer nemaju za vještake veterinare koji bi procijenili da li se stvarno radi o ujedima pasa/mačaka, samim tim novac se nehajno razdjeljuje nasumično bez adekvatnih dokaza o ujedima”, istakla je Krivokapić.

Došli smo u posjed i rješenja sudije Osnovnog suda Jasmina Hajdarpašića od 25. septembra 2019. godine u kojem je konstatovano da je došlo do sudskog poravnanja. Radi se o predmetu u kojem je sudija tuženu Opštinu Nikšić obavezao da tužiteljki B. K., koju je ujela mačka, na ime nematerijalne štete, zbog povrede prava na fizički i duševni integritet, isplati iznos od ukupno 350 eura, sa uračunatim troškovima parničnog postupka.

Prema podacima koje smo prikupili za ovo istraživanje, nikšićka policija nije obaviještena ni o jednom napadu mačaka.

“Policijski službenici Centra bezbjednosti Nikšić u odnosu na prijave građana vezano za ujede pasa lutalica zaprimaju prijave i sačinjavaju foto – dokumentaciju, nakon čega se konsultuju sa državnim tužilaštvom u cilju daljeg postupanja. Takođe, patrolno se vrši obilazak teritorije opštine Nikšić i obavještava Komunalna policija u slučajevima uočavanja tzv. čopora pasa lutalica na javnim površinama. Broj pasa lutalica koji se nalaze na teritoriji Nikšića u svakom slučaju ugrožava bezbjednost kako građana, tako i njihove imovine.  U Centru bezbjednosti Nikšić nijesu evidentirani slučajevi u kojima izražavamo sumnju da su građani dostavljali netačnu dokumentaciju o ujedima pasa lutalica, obzirom na Izvještaje ljekara specijalista koje dostave na uvid i sačinjavanje fotodokumentacije povreda. Nije bilo registrovanih slučajeva ujeda mačaka“, saopšteno je iz Tima za odnose sa javnošću Uprave policije.

Ujedi mačaka „lutalica“ nepoznanica su i za komunalnu policiju.

„Ova služba do sada nije imala sličnih prijava za mačke lutalice. Iskreno i ja lično prvi put čujem za tu pojavu“, saopštio nam je Novica Milović, načelnik Komunalne policije Nikšić.

Iz Direktorata za imovinu kazali su nam da je u periodu od 01.01.2018. godine do 30.09.2020. godine bilo ukupno pet postupaka zbog ujeda mačaka, od kojih su dva pravosnažno okončana i plaćena, dok je u jednom predmetu zaključeno sudsko poravnanje. Pred sudovima su u toku dva postupka. Pitali smo i u čijoj je nadležnosti briga o mačkama “lutalicama” i koliko ih je evidentirano na teritoriji Nikšića, kao i na koji način i gdje se one zbrinjavaju,

“U okviru skloništa za napuštene i izgubljene životinje ne postoje uslovi za zbrinjavanje mačaka”, odgovorili su iz Direktorata za imovinu.

Prema evidenciji sudova po jedan napad mačke dogodio se još samo u Pljevljima i Bijelom Polju, u kojem je tužbeni zahtjev za isplatu naknade štete tamošnji sud odbio. Kad je u pitanju slučaj u Pljevljima, prijavljeno je da je mačka na otvorenom prostoru ogrebala žensku osobu, nakon što je iskočila iz kontejnera. Tužiteljka je od Opštine Pljevlja dobila ukupno 635 eura na ime pretrpljenog straha i fizičkih bolova.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije