Connect with us

Društvo

KADROVSKE KOMBINATORIKE: Razriješen rektor Nikolić

Published

on

Rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić razriješen je danas te funkcije.

Rektor je prema informacijama Vijesti razriješen po inicijativi pet članova Upravnog odbora.

U toku je sjednica Upravnog odbora.

Nikolić je razriješen po inicijativi pet članova UO – Božovića, dr Budimira Aleksića. dr Milene Burić, te studenata Milene Šekularac i Danila Banovića.

“Sloboda mišljenja i izražavanja, odnosno akademska sloboda, kao ključni preduslov razvoja savremenog obrazovanja i društva, kontinuirano, direktno ili indirektno, sputavana je od pojedinih članova upravljačke strukture Univerziteta, a posebno rektora kao najistaknutijeg i najodgovornijeg. Brojni su primjeri u kojima je narušen princip ravnopravnosti, pravičnosti ali i kršenja zakonitosti, normi Statuta UCG. Mnogi slučajevi su imali i svoj sudsko-pravni epilog na štetu Univerziteta, a da stvar bude gora, neke od pravosnažnih presuda se ne izvrčavaju, što predstavlja krivično djelo… To jeste ugrožavanje osnova pravne sigurnosti i minimuma pravnog poretka Crne Gore što je u koliziji sa jednom od osnovnih društvenih misija UCG”, piše u inicijativi za razrješenje Nikolića koju potpisuju tr člana UO – predstavnika Vlade Crne Gore kao osnivača i dva studenta.

Za smjenu Nikolića glasalo je devet članova UO, dok je pet bilo protiv.

Rođen je 8.5.1969. godine. Osnovnu školu je završio u Titogradu, a srednju u Madisonu, Wisconsin, SAD. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer mehanizacija, 1995. godine sa prosječnom ocjenom 8,54. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer goriva i sagorijevanje, 1999. godine odbranio je magistarski rad pod nazivom ″Istraživanje procesa sagorijevanja u brodskim dizel motorima″ pod mentorstvom prof. dr Milana Radovanovića. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Mogućnosti smanjenja emisija NOx i čađi iz dizel motora modifikacijom pojedinih parametara dizel goriva i motora” odbranio je 2002. godine na Mašinskom fakultetu UCG, pod mentorstvom prof. dr Norimasa Iida, sa KEIO Univerziteta u Tokiju.

Studijske 2000/2001 godine je boravio kao gostujući istraživač u Ida Laboratoriji, KEIO Univerziteta u Tokiju, Japan. Studijske 2005/2006 boravio je na postdoktorskim studijama na National Institute of Advanced Industrial Science and Technology u Tsukubi, Japan. Kao stipendista američke Fulbrajtove fondacije studijske 2007/2008 boravi na Mašinskom fakultetu Univerziteta Mičigen, Ann Arbor, SAD. U okviru navedenih boravaka aktivno je učestvovao u istraživanjima u oblasti motora i motornih goriva, sagorijevanja goriva, emisije zagađivača i njihovog uticaja na životnu sredinu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije