Connect with us

Vijesti

SUSRET: Krivokapić razgovarao sa predstavnicima organizacija zajednice Roma u Crnoj Gori

Published

on

Predsjednik Vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, sastao se danas sa delegacijom koju su činili predstavnici organizacija zajednice Roma u Crnoj Gori, Mensur Šaljaj, predsjednik Romskog savjeta, Samir Jaha, NVO Mladi Romi, Fana Delija, izvršna koordinatorka NVO Centar za romske inicijative iz Nikšića, Elvis Beriša, Romska organizacija mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“.

Krivokapić je sa predstavnicima zajednice Roma razgovarao o implementaciji i ciljevima vladine Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021–2025. godine sa Akcionim planom za 2021. godinu. Strategiju je Vlada uskladila sa EU Strateškim okvirom za jednakost, inkluziju i učešće Roma za period 2020 – 2030. godine.

Krivokapić je rekao da je cilj Vlade da osjetno poboljša socio-ekonomski i pravni položaj Roma i Egipćana u Crnoj Gori.

On je naglasio da mimo puta izgradnje inkluzivnog i otvorenog društva, društva jednakosti i pravde, zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, netolerancije i siromaštva, drugi put za Crnu Goru ne postoji.

“Danas se obilježava Međunarodni dan tolerancije, koji sve podsjeća da različitosti treba da nas podstiču na dijalog, upoznavanje i zbližavanje, a ne na raspirivanje mržnje i dioba”, poručio je Krivokapić.

Predsjednik Vlade naglasio je da će se proces potpune inkluzije i integracije Roma u crnogrsko društvo intenzivirati kroz ambiciozne projekte u oblasti obrazovanja, kroz politiku zapošljavanja, stanovanja, rješavanja pravng statusa u svim slučajevima koji su do sada bili na čekanju, kroz inače nesmetanu dostupnost zdravstvene zaštite, projekte socijalne i porodične zaštite, borbu protiv nasilja u porodici, dječjih ugovorenih brakova i prosjačenja.

„Romska zajednica čini bogatstvo crnogorskog diverziteta i Vlada Crne Gore, kroz istinski proces vaše inkluzije u crnogorsko društvo, dužna je da sačuva vrijedne osobenosti vaše kulture, tradicije i jezičkog dijasistema koji su nasljedstvo cijelog čovječanstva“, poručio je Krivokapić.

Predsjednik Romskog savjeta u Crnoj Gori, Mensur Šaljaj, istakao je da romska zajednica nema autentične predstavnike u Skupštini Crne Gore, iako je Ustavom zagarantovana autentična zastupljenost manjina u crnogorskom parlamentu.

“U tom smislu, neophodno je raditi na izmjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika u cilju obezbjeđivanja političke participacije Roma i smanjenja postojećeg censusa sa 0.70% na 0,35%, imajući u vidu da je trenutni cenzus nedostižan za romsku zajednicu”, istakao je Šaljaj.

Izvršna koordinatorka Centra za romske inicijative, Fana Delija, naglasila je potrebu unapređenja oblasti trgovine ljudima na način da se kroz izmjene i dopune Krivičnog zakonika prepozna svaki pokušaj sklapanja dječjeg ugovorenog braka, kako se ne bi procesuirali samo slučajevi u kojima je došlo do razmjene novca.

“Centar za romske inicijative će na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, pokrenuti nacionalnu kampanju “Produži moje djetinjstvo i doniraj!” za izgradnju prvog nacionalnog skloništa za žrtve dječjeg ugovorenog braka. Od Vlade Crne Gore očekujemo punu podršku, u skladu sa Istanbulskom konvencijom i preporukama Grevio izvještaja. Sklonište će biti dom mnogim djevojčicama i omogućiti im da samostalno biraju svoj put”, kazala je Delija.

Predsjednik NVO Mladi Romi, Samir Jaha, saopštio je da pažljivo prate aktivnosti nove Vlade i pozdravljaju napore koje premijer Krivokapić, ulaže kako bi se smanjilo siromaštvo u Crnoj Gori.

“Nerealno je očekivati da se za kratko vrijeme riješe dugogodišnji problemi romske zajednice. Ipak, očekivanja su da nova Vlada, osim dijaloga i saradnje, napravi i konkretne korake povodom važnih pitanja kao što su, legalizacija neformalnih objekata, osnivanje Fonda za zapošljavanje Roma, osnivanje odjeljenja za obrazovanje Roma pri Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, značajnija podrška u segregaciji romske djece u obrazovanju, kvalitetna kontrola državnih sredstava koje se opredjeljuju za inkluziju Roma i dosljedna primjena akcionih planova i strategija”, istakao je Jaha.

Elvis Beriša, predsjednik Romske organizacije mladih „Koračajte sa nama – Phiren Amenca“, zahvalio je na prilici da sa predsjednikom Vlade razgovara o problemima sa kojim se suočava romska populacija u Crnoj Gori.

„Ovakav čin uliva nadu da Vlada radi na poboljšanju položaja romske zajednice kao neodvojivog dijela crnogorskog društva. Izuzetno je važno rješavanje pravnog statusa za preko 400 Roma. Pravna nevidljivost ostavlja posljedice u različitim oblastima života poput obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite. Takođe, proces legalizacije bespravno sagrađenih objekata prijeti da ugrozi odveć težak položaj romske zajednice, usljed čega je potrebno da se uključi država i omogući da se troškovi legalizacije plaćaju po povoljnijim uslovima i na više mjesečnih rata”, naglasio je Beriša.

Beriša je iskoristio priliku da predloži organizovanje onlajn dijaloga predsjednika Vlade sa romskom zajednicom.

Sastanku je prisustvovao i državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava Bojan Božović.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije