Connect with us

Vijesti

MO: Knežević se svrstao u nepostojeću kategoriju ,,visokokorangiranih oficira“

Published

on

Izbor kandidata za usavršavanje na Kraljevskom koledžu za odbrambene studije u Londonu nije vođen ličnim projekcijama, već isključivo potrebama službe i prioritetima razvoja Vojske Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Pobjeda je prije dva dana objavila da je potpukovnik Vojske Crne Gore Igor Knežević Specijalnom državnom tužilaštvu podnio krivičnu prijavu zbog protivzakonitog određivanja oficira za usavršavanje na Kraljevskom koledžu za odbrambene studije u Londonu, uz optužbu da je lično i profesionalno diskriminisan.

Iako je bio prvorangirani na listi kandidata po internom oglasu Ministarstva odbrane, potpukovniku Kneževiću ministarka je nezakonito uskratila mogućnost usavršavanja, a kasnije ga je, kako se navodi u prijavi, nizom odluka i postupaka ,,protivustavno diskriminisala smjenjivanjem sa dužnosti komandanta Centra za obuku“.

Iz resora Olivere Injac u regovanju tvrde da je Knežević iznio u prijavi niz neistina. Tvrde da nije ocijenjen kao kandidat koji ima najveći nivo poznavanja engleskog jezika, što je bio uslov za prijem u jednu od najprestižnijih vojno-obrazovnih ustanova. Takođe, kažu da Knežević nije planiran za postavljenje na dužnostima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore u narednom periodu za koje je potreban ovaj vid usavršavanja.

Tim povodom reagovali su u Ministarstvu odbrane navodeći da je, na osnovu pozivnog pisma, raspisan Interni oglas za izbor lica u službi u Vojsci Crne Gore za usavršavanje na Kraljevskom koledžu za odbrambene studije u Londonu. Na osnovu toga, Ministarstvo obrane je donijelo metodologiju za sprovođenje procesa selekcije kandidata prema kojoj je Komisija za sprovođenje internog oglasa za izbor profesionalnog vojnog lica za upućivanje na obrazovanje ili usavršavanje je sačinila rang listu.

– Obzirom da se radi o jednoj od najprestižnijih vojno-obrazovnih ustanova u svijetu za školovanje oficira operativno strategijskog nivoa, pozivnim pismom je definisano da kadidati koji budu izabrani, moraju tečno govoriti engleski jezik. U tom cilju, predlog partnerske zemlje je bio da njihovi predstavnici obave intervju na engleskom jeziku sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove i da nas obavijeste o rezultatima. Shodno tome, Ministarstvu odbrane je 2 .juna 2021. godine dostavljeno mišljenje, po kojem potpukovnik Knežević nije ocjenjen kao kandidat koji ima najveći nivo poznavanja engleskog jezika, već je takvu ocjenu dobio kandidat koji je upućen – navedeno je u reagovanju MO.

Dodaju da se, na osnovu Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica u službi u Vojsci Crne Gore, osoba u službi u Vojsci može uputiti na karijerno usavršavanje ako je između ostalog, određena vrsta karijernog usavršavanja neophodna za vršenje dužnosti formacijskog, odnosno radnog mjesta na koje je lice postavljeno ili će biti postavljeno po završetku karijernog usavršavanja.

Napominju da je prije donošenja odluke, zahtijevano mišljenje načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore u odnosu na kandidate koji su ispunili sve uslove, a koje se formuliše prema Pravilniku o stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica u službi u Vojsci i planu karijernog razvoja.

– U konkretnom mišljenju je navedeno da potpukovnik Igor Knežević, nije planiran za postavljenje na dužnostima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore u narednom periodu, a za koje je potreban ovaj vid usavršavanja. Sagledavajući sve prethodno navedeno, ministarka odbrane je u skladu sa članom 117 Zakona o Vojsci Crne Gore i odredbama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica u službi u Vojsci Crne Gore, a u zakonskom roku od dana utvrđivanja rang liste, donijela odluku o upućivanju drugog oficira na predmetno usavršavanje – naglašeno je u reagovanju.

U resoru Olivere Injac tvrde da je obavještenje za potpukovnika Kneževića u svojstvu učesnika na oglasu o izboru kandidata sačinjeno osam dana nakon donešene odluke, a da jeodluku Generalštab Vojske Crne Gore dostavio jedinici u Danilovgradu u kojoj je potpukovnik Knežević tada bio na službi.

– Potpukovnik Knežević je odluku primio, nakon čega je u zakonskom roku imao pravo žalbe Komisiji za žalbe Vlade Crne Gore, što mu je obavještenjem i ukazano. Da li je potpukovnik Knežević iskoristio pravo na žalbu o predmetnoj odluci, Ministarstvo odbrane nije upoznato – dodaje se u reagovanju.

Nesporna je činjenica, ističu, da su sva četiri kandidata ispunila uslove tražene oglasom i da je potpukovnik Knežević bio prvi na rang listi, ali je nakon toga uslijedio intervju na engleskom jeziku sa predstavnikom Ministarstva odbrane Velike Britanije.

– Ministarstvo odbrane Crne Gore je ispoštovalo procjenu predstavnika Ministarstva odbrane Velike Britanije na osnovu realizovanih intervjua sa kandidatima, a potrebno je da naglasimo da Velika Britanija u potpunosti snosi troškove usavršavanja i boravka za našeg oficira i članove njegove porodice na osnovu bilateralnog sporazuma, dok Ministarstvo odbrane snosi samo troškove naknade na zaradu po osnovu boravka na usavršavanju – navedeno je u reagovanju.

U Ministarstvu pojašnjavaju da, prilikom odlučivanja o izboru kandidata, starješina organa, u ovom slučaju ministarka odbrane, može ali i ne mora, izvršiti izbor prvorangiranog kandidata, s obzirom da je na to ne obavezuju zakonski propisi.

– Normiranjem tog pitanja, zakonodavac je imao u vidu specifičnost i složenost sistema Vojske Crne Gore i dao mogućnost za sagledavanje šire slike prilikom odlučivanja, prvenstveno uzimajući u obzir potrebe službe nakon završenog usavršavanja – ističe se u reagovanju.

U Ministarstvu odbrane tvrde da je potpukovnik Knežević napravio više propusta i zloupotreba na poslednjim dužnostima koje je obavljao, što je, kako dodaju, utvrđeno nakon prestanka mandata v.d. komandanta Centra za obuku VCG.

– Postavljenjem novog načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore u aprilu 2021. godine, došlo je do promjena u komandnoj strukturi Vojske Crne Gore, koja je izvršila procjenu da potpukovnik Knežević, ne može više obavljati dužnost VD komandanta Centra za obuku. Zbog sumnji u nezakonita postupanja potpukovnika Kneževića, a u cilju utvrđivanja odgovornosti, u narednom periodu će biti sprovedeno više postupaka iz nadležnosti Generalštaba Vojske Crne Gore, Ministarstva odbrane i drugih nadležnih organa – naglašeno je u reagovanju.

Tvrde da je  potpukovnik Knežević u prijavi naveo “paket neistina”, od koji kojih je jedna da je smjenjivanjem sa dužnosti v.d. komandanta na ovaj način degradiran.

– Po preporuci načelnika Generalštaba, Knežević je predložen za v.d. Inspektora u Odjeljenju za inspekcijski nadzor Ministarstva odbrane. U skladu sa važećom regulativom, potpukovnik Knežević je, zbog toga što je to za njega bilo povoljnije zadržao prethodne elemente za obračun plate. Takođe je netačna konstatacija da je potpukovnik Knežević bio u planu usavršavanja na pomenutom koledžu u 2020.godini, te da je došlo do odlaganja zbog pandemije COVID-19. Kraljevski odbrambeni koledž u Londonu, svake druge godine Ministarstvu odbrane upućuje pozivno pismo, odnosno pozivno pismo je upućeno 2019. za školsku 2019/2020., a 2021. godine za školovanje u 2021/2022.godini. Dakle, nije bilo poziva za školsku 2020/2021. godinu – navedeno je u reagovanju.

U Ministarstvu kažu i da nije tačno da je kandidat koji je upućen na školovanje bio obaviješten o izboru sedam dana prije donešene odluke.

– On je pismenim putem dostavio izjavu pretpostavljenom da nije tačno da je bio upoznat sedam dana prije donošenja odluke, već je obaviješten redovnom procedurom nakon donošenja odluke – dodaje se u reagovanju.

Bez osnova je tvrdnja, ističu u MO, da je Kneževiću nanešena šteta materijalne i nematerijalne prirode.

– Tačno je da unapređenje u viši čin znači i veću zaradu. Međutim, postoji niz procedura, kriterijuma i propisa koji definišu kategoriju unapređenja. Prvenstveno formacijske potrebe službe, karijerni razvoj, pravo predlaganja za unapređivanje, godišnji planovi i tako dalje – navedeno je u reagovanju.

U Ministarstvu odbrane kažu da je potpukovnik Knežević samovoljno sebe svrstao u nepostojeću kategoriju ,,visokokorangiranih oficira“.

– Čin koji profesionalno vojno lice nosi, ne svrstava ga u bilo kakvu kategoriju. Dužnosti oficira u Vojsci Crne Gore su kategorisane u komandantske, komandirske i štabne i kao takve su definisane Formacijom Vojske Crne Gore i Ministarstva odbrane. Ova sistemska dokumenta ne prepoznaju kategoriju ,,visokorangiranih oficira“ – naglašeno je u reagovanju.

Naglašavaju da izbor kandidata za školovanje od strane novog menadžmenta Ministarstva, nije vođen ličnim projekcijama, već isključivo potrebama službe i prioritetima razvoja Vojske Crne Gore.

– U tom smislu, Ministarstvo odbrane i Generalštab Vojske Crne Gore će ubuduće nastaviti da, u skladu sa potrebama službe, vrše selekciju kadrova za školovanja i usavršavanja, kao i za postavljenja na formacijskim mjestima u Vojsci Crne Gore – zaključeno je u reagovanju.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije