Connect with us

Vijesti

U GLAZGOVU: Đukanović podržao Deklaraciju o šumama

Published

on

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović zajedno sa više od 100 lidera pridružio se danas u Glazgovu Deklaraciji o šumama i korišćenju zemljišta kojom se reafirmiše posvećenost zaustavljanju gubitka šuma i degradacije zemljišta do 2030. uz istovremeno postizanje održivog razvoja i promovisanje inkluzivne ruralne transformacije

U Deklaraciji lidera o šumama i korišćenju zemljišta naglašena je ključna i međusobno zavisne uloge šuma svih vrsta, biodiverziteta i održivog korišćenja zemljišta u omogućavanju da svijet ispuni svoje ciljeve održivog razvoja; da se pomogne u postizanju ravnoteže između antropogenih emisija gasova sa efektom staklene bašte i uklanjanju emisija putem ponora; da se izvrši adaptacija na klimatske promjene i da se servisi ekosistema održe.

Tekst Deklaracije lidera o šumama i korišćenju zemljišta

Potvrđujemo naše obaveze, kolektivne i pojedinačne, prema Okvirnoj konvenciji UN o klimatskim promjenama i Pariskom sporazumu, Konvenciji o biološkom diverzitetu i Konvenciji UN o borbi protiv desertifikacije, Ciljevima održivog razvoja; i drugim relevantnim inicijativama. Ponovo potvrđujemo naše obaveze vezane za održivo korišćenje zemljišta i za konzervaciju, zaštitu, održivo upravljanje i obnavljanje šuma i drugih ekosistema na zemlji.

Prepoznajemo da će ispunjavanje naših ciljeva vezanih za korišćenje zemljišta, klimu, biodiverzitet i ciljeve održivog razvoja i na globalnom i na nacionalnom nivou iziskivati transformativno dalje djelovanje u međusobno povezanim oblastima održive proizvodnje i potrošnje; razvoju infrastrukture; trgovini; finansijama i investicijama; i podršku malim gazdinstvima, autohtonim narodima i lokalnim zajednicama koje zavise od šuma kao izvora opstanka i imaju ključnu ulogu u njihovom čuvanju.

Naglašavamo oblasti snažnog napretka novijih godina i prilika koje su pred nama da bismo ubrzali djelovanje.
Stoga se obavezujemo da ćemo zajednički raditi na zaustavljanju i okretanju trenda gubitka šuma i degradacije zemljišta do 2030. godine, dok u isto vrijeme ostvarujemo rezultate u oblasti održivog razvoja i promovisanja inkluzivne transformacije ruralnih područja.

Ojačaćemo naša zajednička nastojanja da:

I Konzerviramo šume i druge ekosisteme na zemlji i ubrzamo njihovu obnovu;

II Olakšamo politike trgovine i razvoja, na međunarodnom i domaćem nivou, koje promovišu održivi razvoj i održivu proizvodnju i potrošnju robe, a koje su od uzajamne koristi za države i koje ne vode ka deforestaciji i degradaciji zemljišta;

III Smanjimo vulnerabilnost, gradimo otpornost i poboljšamo uslove za život u ruralnim područjima, i kroz osnaživanje zajednica, razvoj profitabilne, održive poljoprivrede i priznavanje višestrukih vrijednosti šuma, priznajući prava autohtonih naroda, kao i lokalnih zajednica u skladu sa svim odgovarajućim relevantnim domaćim zakonima i međunarodnim instrumentima;

IV Implementiramo, i ako je potrebno, ponovo osmislimo poljoprivredne politike i programe da podstaknemo održivu poljoprivredu, promovišemo bezbjednost hrane i doprinesemo dobru životne sredine;

V Ponovo potvrdimo međunarodne finansijske obaveze i značajno povećamo sredstva i investicije iz širokog niza različitih javnih i privatnih izvoda, a da u isto vrijeme poboljšamo njihovu djelotvornost i dostupnost kako bismo obezbijedili održivu poljoprivredu, održivo upravljanje šumama, konzervaciju i oporavak šuma i podršku autohtonim narodima i lokalnim zajednicama;

VI Pomognemo usklađivanje finansijskih tokova sa međunarodnim ciljevima kako bismo zaustavili i obrnuli trend gubitka i degradacije šuma, u isto vrijeme obezbjeđujući da postoje snažne politike i sistemi koji će ubrzati prelazak na ekonomiju koja je otporna i unaprijediti ciljeve vezane šume, održivo korišćenje zemljišta, biodiverzitet i klimu.

Snažno podstičemo sve lidere da udruže snage u prelazak na održivo korišćenje zemljišta. To je od suštinskog značaja da se ispune ciljevi Pariskog sporazuma, uključujući i smanjenje vulnerabilnosti na uticaje klimatskih promjena i zadržavanje porasta globalnih prosječnih temperature na značajno ispod 2°C, kao i napore da se to ograniči na 1.5°C, konstatujući da nauka pokazuje da je potrebno dalje ubrzavanje napora ako želimo kolektivno da držimo tih 1.5°C mogućim. Zajedno možemo uspjeti u borbi protiv klimatskih promjena, obezbijeđujući otporan i inkluzivan rast i zadržavajući i okrećući trend gubitka i degradacije šuma.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije