Connect with us

Ekonomija

ODLUKA VRHOVNOG SUDA: Carević ostao bez plaže Ploče

Published

on

Vrhovni sud je odbio reviziju nekadašnjeg zakupca plaže Ploče Nebojše Carevića, brata budvanskog gradonačelnika Marka Carevića i potvrdio presude kotorskog i Višeg suda kojima je odbijen njegov zahtjev da sud obaveže Morsko dobro da zaključe aneks kojim ima pravo da koristi plažu do 2033. godine.

Petočlano vijeće sudija Dragice Milačić, Vesne Begović, Ranke Vuković, Snežane Aleksić i Dušanke Radović ocijenilo je zahtjev za revizijom neosnovanim i obavezan da za troškove postupka Morskom dobru plati 22,8 hiljada eura. Umješač u ovom sporu bila je i kompanija KPM ltd, koja se u medijima vezuje za ruskog oligarha Olega Deripasku. Ova kompanija je prije 17 godina kupila pola miliona kvadrata zemljišta od rta Platamuni do Trstena, u zaleđu plaže Ploče.

Carević, koji je bio zakupac ove plaže od 2003. godine, tvrdio je da je izvršio sve ugovorne obaveze i uložio veliki novac u uređenje infrastrukture, pristupne saobraćajnice i pratećih sadržaja i obkjekata, zbog čega je smatrao da ima pravo zakupa do 2033. godine.

Vrhovni sud je bio saglasan sa odlukama nižestepenih sudova da nije osnovano da Carević zbog ulaganja u uređenje lokacije, a što je, kako navode, učinio na sopstveni rizik radi ostvarenja veće dobiti, traži produženje ugovora. To bi bilo suprotno Zakonu o državnoj imovini na osnovu kog se ta imovina može dati u zakup do 30 godina odlukom Vlade ili nadležnog državnog organa. Morsko dobro nije imalo obavezu da prihvati takav zahtjev, jer je ugovorm bila predviđena mogućnost dugoročnog ustupanja prava korišćenja ako ugovorne strane najkasnije 60 dana prije isteka ugovora potpišu aneks za korišćenje koje ne može biti kraće od 12 godina, ili o raskidu ugovora.

“Bilo je ugovoreno i da će, ukoliko stranke ne potpišu nijedan od aneksa prije isteka važnosti ugovora, spor riješiti sud i da se rok trajanja ugovora produžava do konačne odluke suda. Kako stranke nijesu potpisale nijedan od navedenih aneksa prije isteka važnosti predmetnog ugovora, a kod činjenice da je postojanje ugovornog odnosa između stranaka potvrđeno navedenim aneksom od 2010. godine i privremenim aneksom od 2018. godine, kojima je ugovorena godišnja naknada i dinamika isplate, to jasno proizilazi da je trajanje ovog ugovora produženo do okončanja predmetne parnice, a što je dodatno i precizirano privremenim aneksom ugovora od 25.05.2018. godine”, stoji u odluci Vrhovnog suda.

Morsko dobro je u julu prošle godine, nakon pravosnažnosti ove presude, raspisalo tender za zakup plaže sa početnom cijenom godišnjeg zakupa od 18.969 eura. Bilo je predviđeno da se ugovor zaključi do kraja prošle godine, uz mogućnost produženja do kraja 2023. Ipak, tu namjeru zaustavila je privremena mjera kotorskog suda, kojom je Morskom dobru zabranjeno davanje plaže Ploče u zakup trećim licima.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije