Connect with us

Vijesti

Bankari podizali novac klijenata da bi trgovali bitkoinom, CKB ne demantuje – CBCG najavljuje korektivne mjere protiv banke!?

Published

on

Još uvijek nije zvanično otkriveno na koji način je otuđeno skoro 15 miliona eura sa računa klijenata Crnogorske komercijalne banke (CKB).

Nezvanične informacije, kako saznaje portal AKTUELNO, govore da su navodno zaposleni, koji su u međuvremenu i osumnjičeni, podizali novac sa računa klijenata kako bi trgovali bitkoinom!? Takođe, logično se postavlja pitanje kako se novac mogao podići sa računa klijenata, kada je bankarski sistem prilično regulisan, a da nijesu o tome obaviješteni putem SMS. Spekuliše se da su navodno zaposleni čak i deaktivirali sistem koji o tome obavještava klijente!

Podsjetimo, Crnogorska komercijalna banka (CKB) saopštila je sredinom februara da je došlo do ugrožavanja interesa za približno 200 klijenata te banke. Obavijestili su Upravu policije i Specijalno državno tužilaštvo o saznanjima i podnijeli dodatne krivične prijave zbog moguće zloupotrebe službenog položaja u privrednom poslovanju.

CKB: Ne možemo komentarisati pojedinosti

Sve ove informacije provjerili smo kod CKB i Centralne banke Crne Gore, ali na naša konkretna pitanja nijesmo dobili demantiji ovih informacija.

Otuđeni milioni

Iz menadžmenta CKB su saopštili da je kao rezultat vanredne interne kontrole poslovanja koja se sprovodi već izvjesno vrijeme, uočena moguća zloupotreba službenog položaja u privrednom poslovanju od strane dijela zaposlenih.

O navedenim saznanjima, naša banka je blagovremeno obavijestila nadležne institucije i podnijela krivične prijave protiv dijela zaposlenih. Sve vrijeme intenzivno sarađujemo sa nadležnim institucijama. Zbog postupka koji je u toku, ne možemo komentarisati pojedinosti u vezi sa pomenutim slučajem. Odmah po uočavanju i prijavljivanju moguće zloupotrebe službenog položaja, saopštili smo da će svaka utvrđena šteta nanesena klijentima biti u potpunosti nadoknađena – saopštili su iz CKB za portal Aktuelno.

Na pitanje da li je počeo postupak obeštećenja klijenata iz CKB umiruju javnost.

-Kontaktirali smo sa klijentima kojima su interesi ugroženi i inicirali proces utvrđivanja i nadoknađivanja štete koji se odvija zadovoljavajućom dinamikom – zaključili su iz CKB.

CBCG: Forma mjera koje ćemo preduzeti zavisiće od nalaza kontrole

Za kontrolu poslovanja i regulacije na bankarskom tržištu zadužena je Centralna banka Crne Gore (CBCG).

Kada su u pitanju konkretne preduzete radnje povodom otkrivanja višemilionskih malverzacija u Crnogorskoj komercijalnoj banci, iz CBCG ističu:

”Nakon obavještenja o potencijalnoj zloupotrebi službenog položaja od strane dijela zaposlenih CKB-a, djelujući u okviru svojih Ustavom i zakonom definisanih ovlašćenja, Centralna banka je započela vanrednu ciljnu neposrednu kontrolu poslovanja CKB-a. Cilj neposredne kontrole je sagledavanje propusta u uspostavljanju i funkcionisanju sistema interne kontrole, koji su doveli do navedene zloupotrebe službenog položaja, odnosno ocjena adekvatnosti postupanja CKB-a u navedenom slučaju”, rekli su iz CBCG za portal Aktuelno. 

Kako ističu, proces procjene obima zloupotrebe službenog položaja dijela zaposlenih je još uvijek u toku, imajući u vidu da se navedeno sprovodi na sistematičan i sveobuhvatan način.

”U skladu sa najboljim standardima poslovanja i očekivanjima Centralne banke, a na osnovu do sada raspoloživih informacija, CKB je već, na teret tekuće dobiti, formirala rezerve za navedene gubitke, sa stanjem na dan 31. 12. 2021. godine. Kao što je javnost već obaviještena, svi klijenti čija imovina je bila predmet zloupotrebe, biće obeštećeni od strane CKB-a. Sami proces verifikacije stanja imovine navedenih klijenata je u toku, što predstavlja pretpostavku za početak procesa obeštećenja”, navode iz CBCG.

Mjere protiv menadžmenta CKB

Iz CBCG ističu da će u skladu sa nalazima neposredne kontrole, Centralna banka će prema CKB-u preduzeti neophodne korektivne mjere, u skladu sa Zakonom, što može uključivati i izricanje formalnih supervizorskih mjera.

”Forma mjera koje će Centralna banka preduzeti će zavisiti od nalaza kontrole, uticaja navedenih propusta na poslovanje Banke, kao i spremnosti menadžmenta na preduzimanje adekvatnih korektivnih mjera”, rekli su iz CBCG.

Centralna banka, kako su kazali, u kontinuitetu prati poslovanje banaka i njihov rizični profil, na osnovu podataka koje banke dostavljaju na dnevnom, nedjeljnom, dekadnom, mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou.

Kako su kazali iz CBCG, posljednja neposredna kontrola CKB je izvršena tokom septembra i oktobra 2021. godine, koristeći finansijske informacije sa stanjem na dan 31. 08. 2021. godine.

Na pitanja portala Aktuelno – kako je moguće podići novac s računa klijenta, a da on ne bude obaviješten i da li je u planu da novim i dodatnim propisima reguliše i taj dio, iz CBCG odgovaraju:

U skladu sa Zakonom o platnom prometu kada je u pitanju transakcioni račun, platna transakcija smatra se autorizovanom samo ako je platilac dao saglasnost za izvršavanje platne transakcije. Saglasnost za izvršavanje platne transakcije može biti data prije ili, ako je ugovoreno između platioca i njegovog pružaoca platnih usluga, nakon izvršavanja platne transakcije. Takođe, u konkretnom slučaju, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, kada je u pitanju štednja odnosno bankarski novčani depoziti, banka je dužna da deponenta obavještava o svakoj promjeni stanja na njegovom računu.

Zakonski okvir implicira da svako drugačije postupanje zaposlenih u bankama predstavlja krivično djelo. Podsjećamo da je zakonom definisano da su kreditne institucije dužne da uspostave i sprovode efikasan i pouzdan sistem upravljanja koji obuhvata i uspostavljanje sistema internih kontrola banaka i usklađenost sa propisima, što obuhvata i adekvatne kontrolne aktivnosti i podjelu dužnosti, adekvatne interne kontrole koje su integrisane u poslovne procese i aktivnosti kreditne institucije, i adekvatne administrativne i računovodstvene postupke. CBCG u tom pravcu nadgleda da li banke imaju uspostavljene gore navedene mehanizme u skladu sa propisima i ne bavi se, kao ni jedna centralna banka na svijetu, inspekcijskim nadzorom rada banaka na dnevnoj osnovi.

Treba napomenuti da i pored implementacije najefikasnijih procesa sistema internih kontrola i zakonskih rješenja, prevarne aktivnosti zasnovane na ljudskom faktoru se ne mogu u potpunosti suzbiti. U svom Izvještaju za 2020, Udruženje sertifikovanih ispitivača prevara (ACFE) utvrdilo je 2.504 slučaja interne prevare iz 125 zemalja, što je dovelo do procijenjenog gubitka od 3,6 milijardi dolara na globalnom nivou, od čega se najveći dio, njih 15,4%, odnosno na interne prevare u bankarskom i finansijskom sektoru.

U tom pravcu, ponavljamo da je uloga Centralne banke da, upravo imajući u vidu mogućnost ovakvih incidenata, svojim regulatornim zahtjevima obezbijedi da sve poslovne banke u Crnoj Gori imaju dovoljno kapitala da mogu podnijeti ovakve incidente. Dakle, u konkretnom slučaju, uprava CKB-a je već najavila da je donijela odluku o namirenju svih deponenata, što znači da ni jedan klijent neće trpjeti štetu, a ove aktivnosti neće dovesti do destabilizacije finansijske pozicije ove banke.

Centralna banka u kontinuitetu vrši unapređenje regulatornog okvira i u skladu sa navedenim je pripremila i usvojila Zakon o kreditnim institucijama i 24 podzakonska akta za njegovo sprovođenje. Navedenim propisima se vrši usklađivanje sa standardima Bazela III, odnosno relevantnom regulativom EU. Primjena navedenih propisa počela je 01. 01. 2022. godine. Pored navedenog, Centralna banka u kontinuitetu, u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, radi na jačanju svojih kapaciteta i praksi u cilju adekvatnog praćenja rizičnog profila banaka, odnosno preduzimanja adekvatnih mjera u cilju očuvanja sigurnog i stabilnog bankarskog i finansijskog sistema. Uporedo sa razvojem tehnoloških usluga banaka, uključujući i obavještenje putem sredstava komunikacije na daljinu (SMS-a) o promjeni stanja na računu, smanjuje se mogućnost prevare.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije