Connect with us

Ekonomija

VUJOŠEVIĆ: Bivši rukovodioci ZZZ kršili zakon i kolektivni ugovor

Published

on

Ranije rukovodeće strukture Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) kršile su zakon, kolektivni ugovor i druga opšta akta, dok analiza njihovog rada upućuje i na nesavjestan rad i zloupotrebu službenog položaja, saopštila je predsjednica Upravnog odbora te institucije Hadži Vesna Vujošević.

Ona je do tih podataka došla nakon što je preuzela funkciju predsjednica Upravnog odbora i obavila uvid u dokumentaciju o poslovanju Zavoda.

„Takvim postupcima prethodnih direktora Zavoda narušen je ugled institucije i nanijeta višemilionska šteta budžetu Crne Gore“, navela je Vujović u saopštenju.

Ona je kazala da je kršenjem zakona i Kolektivnog ugovora prouzrokovan veliki broj radnih sporova pred nadležnim sudovima, koji su završeni pravosnažnim presudama u korist zaposlenih, čime su nastali ogromni troškovi postupka na teret budžeta Crne Gore.

„Ti troškovi, u periodu od 2012. godine do sada, iznose preko šest miliona eura“, tvrdi Vujošević.

Prema njenim riječima, prethodni menadžment Zavoda nije pokušao da pregovara sa zaposlenima, niti su budžetom planirana finansijska sredstva za otplate dugova iz prethodnog perioda, kako bi se smanjili ogromni troškovi parničnog i izvršnog postupka, koji su često bili nekoliko puta veći i od samog iznosa glavnog potraživanja zaposlenog.

Nesavjesnim radom prethodnih direktora i menadžmenta, kako je navela Vujošević, dovedeno je u pitanje i samo funkcionisanje Zavoda.

„Kontrolom je konstatovana teška zloupotreba prilikom formiranja brojnih komisija za čijim konstituisanjem nije bilo objektivne potrebe, jer su svi poslovi za koje su se formirale komisije spadali u osnovnu djelatnosti Zavoda“, dodala je Vujošević.

Ona je kazala da su dokaz za te tvrdnje preporuke Državne revizorske institucije (DRI) još iz 2008. godine.

DRI je tada obavila kontrolu poslovanja Zavoda i dala preporuku da se preispita rad svih komisija formiranih do tada, jer su smatrali da se poslovi koji su predmet rada komisija mogu obavljati u okviru redovnog radnog vremena i redovnih radnih aktivnosti.

DRI je u izvještaju navela i da su, tamo gdje se utvrdi da nije bilo potrebe za formiranjem komisija, članovi dužni da izvrše povraćaj isplaćenih naknada.

„U tom periodu na čelu Zavoda bio je Zoran Jelić, današnji Senator DRI, koji je “postupio” po njihovim preporukama i ukinuo sporne odluke. Međutim, par dana nakon ukidanja odluka, on ponovo formira iste komisije“, rekla je Vujošević.

Ona je dodala da se u većini odluka o formiranju komisija navodilo da će se posebnim rješenjima odrediti naknada za rad u komisijama, ali donosioci odluka nikada nijesu postupali po njima, odnosno nikada nijesu donijeli posebna rješenja o naknadi.

„Da apsurd bude veći, zaposleni koji su formalno bili angažovani u tim komisijama, nikada te poslove nijesu obavljali van radnog vremena. Neki od njih su primali varijabile “zbog povećanog obima posla”, kojeg objektivno nije ni bilo“, rekla je Vujošević i dodala da su komisije formirane u periodu od 2008. do 2016. godine.

Ona je saopštila da zbog tih drastičnih propusta direktora, zaposleni angažovani u faktički “nepostojećim komisijama” stiču osnov za utuženje, kako bi dobili svoje nadoknade za koje su već bili plaćeni varijabilnim dodatkom.

„Brojna utuženja pokrenuta su ne samo od zaposlenih, čija su prava bila uskraćena, već su se u svojstvu tužilaca našli, vjerovali ili ne, bračni par Vukica i Zoran Jelić, čijim neradom ili nemarnošću je i došlo do ove situacije“, tvrdi Vujošević.

Prema njenim riječima, i u tim postupcima sud je presudio u korist zaposlenih, pa je pored glavnog potraživanja zaposlenima isplaćena i kamata.

Sve naknade sa troškovima postupka naplaćene su prinudnim putem, a na teret budžeta Crne Gore.

Vujošević je saopštila da se kroz finansijsku dokumentaciju došlo i do frapantnih podataka o trošenju sredstava Zavoda na reprezentaciju u ugostiteljskom objektu AND1.

Kada se saberu cifre koje su trošene u tom objektu duži niz godina, dolazi se do sume u iznosu od oko 30 hiljada EUR.

„Informacije do kojih je došlo novo rukovodstvo govore da su navedena sredstva u najvećoj mjeri trošile osobe koje nijesu zaposlene u Zavodu, a radi se o najbližim srodnicima, odnosno djeci bračnog para Jelić, koji su dugi niz godina smjenjujući se, obavljali funkciju direktora u Zavodu. Ovdje se može govoriti i o krivičnom djelu, jer se novac Zavoda trošio za privatne potrebe članova porodice tadašnjih rukovodilaca, a tretirao se kao trošak reprezentacije“, objasnila je Vujošević.

Prilikom kontrole poslovanja Zavoda u prošloj godini, za vrijeme mandata Sulja Mustafića, DRI je, prema riječima Vujošević, takođe uočila brojne nepravilnosti, posebno one koje se odnose na rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i u partijskom zapošljavanju članova Bošnjačke stranke.

„Uvidom u dio dokumentacije za pravdanje isplata subvencija zarada osoba sa invaliditetom, DRI je utvrdila da za isplate u iznosu od 211,4 hiljade EUR nije prikazan dovoljan ili adekvatan dokaz na osnovu kojeg je izvršena isplata subvencije“, dodala je Vujošević.

Ona je podsjetila da je projekat zapošljavanja osoba sa invaliditetom počeo u vrijeme kada je direktorica Zavoda bila Vukica Jelić.

Ona je 2016. godine donijela Odluku kojom je odredila naknade za članove centralne komisije zadužene za praćenje realizacije projekta.

„Međutim, bivša direktorica nije postupala po odluci koju je sama donijela, članovima komisije nije isplaćivana utvrđena naknada, a odluka nije stavljena van snage. Riječ je o klasičnoj zloupotrebi službenog položaja, jer je članovima komisije to bio osnov da za zaštitu svojih prava pokrenu postupak pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova. U ovom postupku vještak ekonomsko finansijske struke odredio je naknadu za sedam zaposlenih u Zavodu u iznosu od oko 800 hiljada EUR“, rekla je Vujošević.

Ona je navela da je zapanjujuća činjenica da jedan od tih sedam zaposlenih, tada sa radnim iskustvom od dvije godine, potražuje iznos od 185 hiljada EUR.

Vujošević je navela da je uvidom u dokumentaciju za vrijeme mandata Mustafića uočeno i partijsko zapošljavanje.

„Naime, od 44 zaposlena u Zavodu za vrijeme njegovog mandata, njih desetak su članovi opštinskih odbora Bošnjačke stranke, a postoji osnovana sumnja da jedna osoba prima redovnu zaradu, a uopšte se ne pojavljuje na poslu“, kazala je Vujošević.

Ona je pozvala nadležne u Upravi policije, koji rukovode Sektorom privrednog kriminala, da pošalju svoje najbolje inspektore koji bi izvršili kontrolu i izuzeli navedenu dokumentaciju, jer se, kako tvrdi, radi o izvršenim kvalifikovanim oblicima krivičnog djela protiv službene dužnosti i to zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije