Connect with us

Integracije

REVANŠIZAM I ODLIV KADROVA: Od 16 pregovarača razriješeno 11, na pomolu raspad pregovaračkog sistema sa EU

Published

on

Kancelarija za evropske integracije upozorila je juče Vladu  da “značajan odliv ekspertskog kadra iz pregovaračke strukture može nepovoljno uticati na dinamiku ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog procesa” sa EU.

“Naime, od 16 pregovarača za poglavlja pravne tekovine, njih 11 je razriješeno sa funkcije, imenovano na novu dužnost ili nijesu više u okviru sistema državne administracije. Dalje, od 33 šefa Radne grupe, njih 11 više nijesu na funkcijama u okviru institucija u ime kojih su imenovani”, navela je u Informaciji Kancelarija za evropske integracije glavnog pregovarača, koja se formalno nalazi u sistemu Predsjednika Vlade.

Iako  se to u Informaciji Kancelarije za evropske integracije decidno ne navodi, jasno je da nova Vlada plaća ceh partijskoj raspodjeli “funkcija po dubini”, ali i političkom revanšizmu gdje se uspješnost nekog ministarstva mjeri brojem razriješenih funkcionera bivše vlasti. Pa čak i ako su u pitanju eksperti jer ih nova vlast nema “po dubini”.

ČISTKA PREGOVARAČA I RADNIH GRUPA

Više izvora portala Luča tvrde da je situacija u okviru pregovaračkog procesa sa EU još gora nego što je to u informaciji predstavila Kancelarija za evropske integracije.

“Napravljena je čistka kadrova i eksperata koji su bili pravi profesionalci. Jednostavno, novi ministri i mahom partijski državni sekretari su stvorili takvu atmosferu nepovjerenja, da ekspertima bivše vlasti tamo nema mjesta”, rekao je portalu Luča nekadašnji šef jedne od važnih radnih grupa.

Naš izvor je dodao da će nazadovanje u evropskim integracijama konstatovati Evropska komisija već na proljeće.

U prilog tome govore i zvanični podaci da je od 148 članova rukovodnih timova, po difoltu, razriješeno 48, a u Komisiji za evropske integracije od 30 došlo je do odliva 12 članova. No, to nije konačan broj.

Zbog svega, Kancelarija za evropske integracije je uvidjela da je vrag odnio šalu.

“Zaključak je da je mjesto pregovarača ili šefa radne grupe upražnjeno za veliki broj pregovaračkih poglavlja, što predstavlja izazov za dalju dinamiku rada radnih grupa i ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog procesa imajući u vidu da se radi o pozicijama važnim za usmjeravanje, nadgledanje i sprovođenje aktivnosti iz evropske agende”, piše u Informaciji.

POTREBAN NOVI PRISTUP

Kancelarija je zbog toga “prepoznala potrebu” za razmatranjem modaliteta unapređenja pregovaračke strukture koje će pružiti adekvatne predloge novih i proaktivnih predstavnika nadležnih institucija.

“Stoga je prilikom organizovanja rada institucija i koncipiranja odgovarajućih pravilnika o sistematizaciji, potrebno sagledati opseg učešća stalno zaposlenih državnih službenika u dosadašnjem procesu evropske integracije Crne Gore i razmotriti njihovo uključivanje u pregovaračku strukturu”, zaključuju iz Kancelarije za evropske integracije.

STRUKTURA

Strukturno gledano, na čelu pregovaračke hijerarhije nalazi se Kolegijum za pregovore, koji daje smjernice za vođenje pregovora i razmatra pitanja od najvećeg političkog značaja za dalji tok pregovaračkog procesa.

Kolegijumom predsjedava predsjednik Vlade, a članovi su potpredsjednik Vlade, ministar vanjskih poslova i glavni pregovarač.

Pregovaračka grupa vrši političko-ekspertsku koordinaciju pregovaračkog procesa. Njom predsjedava glavni pregovarač, dokle članove imenuju ministri, na nivou državnog sekretara ili generalnog direktora,

Radna grupa, koju formira Vlada posebnom odlukom za svako pojedinačno poglavlje i kojih ima 33 za svako od poglavlja pravne tekovine EU, predstavlja radno tijelo Vlade za operativno ispunjavanje zadataka koji proizilaze iz pregovaračkog procesa. Po pravilu, je na njenom čelu generalni direktor zadužen za određenu oblast ili horizontalno za oblast evropskih integracija, dok su njeni članovi na nivou ekspertsko-rukovodnog i ekspertskog kadra.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije