Connect with us

Društvo

CEDEM: Borba za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom dio borbe za opšti boljitak društva

Published

on

Foto: PR centar

U Crnoj Gori, pored određenog napretka, postoje ozbiljni nedostaci kada je riječ o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda osoba sa invaliditetom (OSI), ocijenjeno je na konferenciji Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

Na konferenciji povodom predstavljanja rezultata projekta „Multisektorskim pristupom za zaštitu prava i osnovnih sloboda lica sa invaliditetom“, poručeno je da je borba za ostvarivanje prava OSI dio borbe za opšti boljitak društva.

Projektni koordinator CEDEM-a Matija Miljanić kazao je da istraživanje o obrascima i stepenu diskriminacije u Crnoj Gori pokazuje da su pod najvećim rizikom od diskriminacije pripadnici romske i egipćanske (RE) populacije i da su OSI veoma izložene diskriminatorskim ponašanjima.

„Najizloženiji govoru mržnje su pripadnici RE populacije i LGBTI osobe. Odmah nakon njih se nalaze lica sa invaliditetom, gdje svaki treći građanin Crne Gore procjenjuje da se prema pripadnicima ovih grupa koriste različite forme govora mržnje“, naveo je Miljanić.

On je kazao da odnos prema OSI predstavlja mjeru demokratskog odnosa društva prema svim marginalizovanim društvenim skupinama.

Prema riječima Miljanića, trend po svim indikatorima jednostavno pokazuje da je položaj OSI lošiji nego prije četiri godine u svakom pojedinom mjerenom aspektu.

“Kada je riječ o akcijama vlasti, prilagođenosti školskih objekata, prisutnosti i tretmanu OSI, mjerene vrijednosti danas su na istom nivou kao i 2007. godine”, rekao je Miljanić.

Kako je naveo, u odnosu na 2007. godinu, najviše je pogoršana procjena uloge i efekta obrazovanja u funkciji OSI, a potom rad službi i institucija u cilju poboljšavanja njihovih potreba, te u pogledu diskriminacije.

Predstavnica CEDEM-a Dijana Bošković kazala je da je od obnove nezavisnosti Crna Gora uložila značajne napore da uskladi pravni sistem sa regionalnim i međunarodnim standardima u oblastima koje se tiču zaštite ljudskih prava OSI, prenosi PR centar.

„Iako je određeni napredak ostvaren i konstatovan u izvještajima međunarodnih organizacija, naročito od otvaranja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, još postoje ozbiljni nedostaci kada je riječ o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda OSI”, navela je Bošković.

Kako je kazala, i pored dugogodišnjeg naglašavanja potrebe za kreiranjem jedinstvenog registra za OSI, sveobuhvatni kvantitativni i kvalitativni podaci za tu ranjivu grupu jednostavno još nijesu dostupni.

Trenutna situacija u pogledu arhitektonske pristupačnosti objektima za OSI je, kako smatra, daleko od zadovoljavajuće.

„Osim toga, veliki problem predstavlja nedovoljna pristupačnost informacijama, prilagođavanje medijskog sadržaja i senzibilnije izvještavanje o OSI, potom neadekvatni uslovi za učešće te ranjive grupe u političkom životu“, rekla je Bošković.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije