Connect with us

Društvo

DAMJANOVIĆ: Šverceri stvorili imperije, ali dosta je bilo

Published

on

”Krijumčarenje je bilo moguće isključivo uz podršku pojedinih struktura bivše vlasti”, kazao je Damjanović, koji još radi bez pomoćnika

Organizovani šverc cigareta trajao je decenijama, kriminalizovao je društvo, a glavni akteri su napravili privatne i poslovne imperije, ne samo po Crnoj Gori. Organizovano krijumčarenje cigareta bilo je moguće, jer je imalo podršku pojedinih struktura bivše vlasti, bez koje ne bi bilo moguće.

To je u razgovoru za “Vijesti” ispričao vršilac dužnosti direktora Uprave prihoda i carina (UPC) Aleksandar Damjanović, ističući da je za dvadesetak sedmica, koliko rukovodi carinskim sistemom, na suzbijanju krijumčarenja učinjeno više nego za dvadesetak godina.

”Organizovani šverc cigareta je trajao decenijama, kriminalizovao je društvo, a glavni akteri su napravili privatne i poslovne imperije, ne samo po Crnoj Gori. Tome se bliži kraj, a Odluka o zabrani skladištenja cigareta u slobodnoj zoni Luke Bar, dio je strategije za iskorjenjivanje tog posla. Prosto, moraće shvatiti, ma ko to bio – da je bilo dosta. Ni naši međunarodni partneri ne žele više da tolerišu razmjere krijumčarenja, a u razgovorima sa njima smo dobili konkretnu podršku, kao i određene obavještajne informacije u cilju efikasnije borbe države protiv organizovanog krijumčarenja. Upravi nedostaje carinika i carinskih inspektora, i kadrovskim planom koji smo pripremili i proslijedili Vladi predvidjeli smo kadrovsko, ali i materijalno-tehničko jačanje carinske službe, neophodno za efikasno obavljanje postavljenih zadataka. U izgledu su i višemilionske donacije specifične opreme, neophodne za obavljanje carinskog nadzora”, kazao je.

Govoreći o dosadašnjim rezultatima, Damjanović je konstatovao da je za dvadesetak nedjelja, koliko rukovodi carinskim sistemom, učinjeno više nego za dvadesetak godina.

”Od nedavne akcije zapljene kamiona-cisterne sa cigaretama na graničnom prelazu prema Srbiji, akcije u nelegalnom skladištu u Botunu, blagovremene identifikacije krađe u carinskom skladištu u slobodnoj zoni, što je doprinijelo da razmjenom informacija sa kolegama u BiH ‘padne’ još jedan šleper, niz je aktivnosti koje potkrepljuju izrečenu tvrdnju. Napominjem, da se konačno počeo primjenjivati i carinski zakon na način što smo vlasnicima skladišta i špediterima u kojima su u dva navrata ‘ukradene’ cigarete obračunali milionske akcizne obaveze što ranije nije rađeno. Ove i druge aktivnosti su došle kao plod neophodnih kadrovskih izmjena koje sam napravio u Carinarnici u Baru”.

On je ponovio da se koordinisanim aktivnostima državne administracije sužava prostor za šverc: “Ta bitka će trajati jer nije lako zaustaviti nešto što je četvrt vijeka debelo pustilo korijenje”.

Na pitanje da li institucija kojom rukovodi ima podršku Vlade da iskorijeni šverc duvanskih proizvoda, kazao je da Biro za koordinaciju, kao operativno tijelo Vlade u dijelu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala čiji je član, sprovodi vladinu politiku iskorjenjivanja organizovanog krijumčarenja.

”Dobri rezultati UPC upravo se zasnivaju na tri tzv. stuba, punoj političkoj i institucionalnoj podršci nove Vlade, odličnom saradnjom sa Upravom policije i snažnoj i konkretnoj podršci naših međunarodnih partnera u dijelu dostavljanja neophodnih obavještajnih informacija”, rekao je Damjanović.

Ocijenio je da je organizovano krijumčarenje donedavno bilo moguće jer je imalo podršku pojedinih struktura bivše vlasti.

Proizvodi su, objašnjava, završavali u susjednim zemljama, pa dalje, jednim dijelom i ka državama EU: “Što je valjda konačno i zasmetalo međunarodnim strukturama”.

”Jedan dio cigareta je, valjda u cilju ostvarivanja ekstra profita, završavao na domaćem tržištu praveći višestruku štetu sistemu. S jedne strane umanjivani su potencijalni akcizni prihodi, a kao poslanik sam više puta precizno računao i obavještavao javnost o obimu finansijske štete za budžet. S druge strane, pravljena je šteta i legalnim uvoznicima i distributerima duvanskih proizvoda, među kojima su i renomirane globalne kompanije, pa nije potrebno govoriti šta je to značilo i znači za negativnu reputaciju države u međunarodnim okvirima”, kazao je Damjanović.

Crna Gora je prostorno mala, idealna za krijumčarenje jer se od jedne do druge granice stiže za dva tri sata vožnje, rekao je, odgovarajući na pitanje koje su zone pogodne za to nezakonito djelovanje, osim Luke Bar.

To, kako kaže, pravi problem u lociranju i zaustavljanju takozvanog “tranzita”.

”Graničimo se i sa sistemima koji imaju slične probleme, tako da su problematični prelazi i prema Srbiji i prema BiH i prema Kosovu i prema Albaniji. Imamo i slobodnu zonu Novi duvanski kombinat, čije rad je tek odnedavno pod budnim okom Uprave. Treba dodati da sem organizovanog krijumčarenja, zbog različitih akciznih politika, time i maloprodajnih cijena cigareta, imamo i tzv. prekogranični šverc, raznim vidovima transporta, što svakako dodatno otežava suzbijanje ove pošasti, ali država ima mehanizme da se i sa ovim vidom šverca može izboriti”.

Govoreći o rekordnoj zapljeni kokaina, Damjanović je podsjetio da je ta akcija izvedena zajedno sa Upravom policije, uz podršku međunarodnih partnera. Objasnio je da bi bila nemoguća bez ravnopravnog učešća dviju uprava.

”Ona je i školski primjer kako se, uz pažljivu podjelu posla i obavještajnih podataka, može izvesti i ova, do sada najveća akcija zapljene narkotika u istoriji zapadnog Balkana. Udareni su temelji za nove akcije, jer je stečeno povjerenje naših međunarodnih prijatelja u smislu međusobne razmjene neophodnih informacija. Podsjetiću da je nedavno, sem ove akcije u više navrata zaplijenjena velika količina drugih narkotika, poput marihuane, odnosno skanka”.

Damjanović je rekao i da je detaljno informisan o akciji tokom koje je skank pronađen i u automobilu Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije. Rekao je da detalje ne bi iznosio u javnost, ali da je ista plod pronicljivosti i opreza naših carinika: “Ali i činjenice da se konkretno nije napravila razlika u odnosu na to da li je prevozno sredstvo u kome su pronađeni narkotici bilo privatno, ili u ovom slučaju službeno vozilo iz druge države”.

Jedinstvena UPC – najkompleksniji zadatak nove administracije

Damjanović je ocijenio da je formiranje jedinstvene UPC, spajanjem tri bivše uprave – poreske, igara na sreću i carina, ozbiljan reformski izazov nove vlasti:

”I tvrdim, trenutno najkompleksniji zadatak nove administracije”.

On je dodao da biti na čelu organa državne uprave u kojem trenutno obavlja posao oko 1.200 ljudi, samo po sebi nosi veliku odgovornost – pogotovo imajući u vidu vrstu posla koji se obavlja u Upravi, ali i očekivane prednosti za državu i javne finansije od te reforme.

”Ovih nekoliko mjeseci, računajući od kraja marta kada sam došao na čelo, tada Uprave prihoda, a od kraja aprila su u jedinstvenom sistemu i carine, protekli su, s jedne strane u znaku pripreme i realizacije organizacionog spajanja, koje je formalno i završeno donošenjem Pravilnika o sitematizaciji, što je iziskivalo ozbiljne napore svih u Upravi. S druge strane, to tzv. ‘meko’ spajanje nije smjelo da ugrozi redovne poreske i carinske poslove, projekat fiskalizacije, praćenje uspješne turističke sezone, borbu priotiv raznih vidova krijumčarenja, sve to u uslovima trajanja pandemije i posljedica koje ista ima na Upravu i zaposljene”, kazao je Damjanović.

Promjena poreske politike bila neminovna

Damjanović je ocijenio da je promjena dosadašnje poreske politike bila neminovna, dodajući da ju je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u pravom trenutku najavilo.

Istakao je i da je rast zarada izazov, jer dugo stagniraju dok su cijene gotovo svih osnovnih životnih namirnica porasle, pa je životni standard većine građana i te kako ugrožen.

”Smanjivanje i ukidanje pojedinih poreza i doprinosa je hrabar potez, za koji se nadam da će dobiti podršku poslodavaca i njihovih udruženja, ali i sindikata, dakle svih socijalnih partnera. Prosto, sadašnji sistem gdje manje od polovine poslodavaca plaća realne poreze i doprinose, a većina dio zarada isplaćuje na ruke, a minimalne doprinose u državnu kasu je neodrživ. Smatram da će se, uz obezbijeđenu finansijsku podršku za tzv. ‘prvi udar’, veoma brzo proširiti broj poslodavaca koji će ući u potpuno legalne okvire i da će ukupni budžetski prihodi nakon početnog perioda primjene nove politike, početi da rastu”.

Damjanović je objasnio da je neuplaćivanje poreza i doprinosa potrebno definisati kao krivično djelo uz prelazni period od bar šest mjeseci poslodavcima, da u potpunosti legalizuju poslovanje.

”Potrebno je i zakonskim izmjenama na mimimum smanjiti ili potpuno onemogućiti tzv. izvlačenje gotovine sa računa preko materijalnih troškova i službenih putovanja, jer je to ozbiljan mehanizam poreskih utaja i pranja novca. Sve ovo što je najavljeno u stvari treba da bude strateški dogovor države i privrede od kojih svi imaju koristi”, kazao je on.

Istakao je da je rast zarada značajan izazov, jer već dugo stagniraju, a inflacija se budi: “Cijene gotovo svih osnovnih životnih namirnica su porasle, pa životni standard većine građana i te kako jeste ugrožen. Ne manje važan je i princip da porez po većoj stopi plaća onaj koji ima veće prihode i imovinu, a sve u cilju smanjivanja drastičnih socijalnih razlika koje su među najvećima u Evropi i koje guše naše društvo. Zato je trenutak za uvođenje progresivnog oporezivanja o čemu govorim punih deset godina. U cilju ispravljanja tranzicionih nepravdi očekujem i donošenje zakona o ekstra oporezivanju nezakonitog bogaćenja, što će uz širenje poreske osnovice obezbijediti dovoljnu kompenzaciju za pad prihoda od smanjenja pojedinih dažbina”.

Damjanović je rekao da dosadašnji model visokih opterećenja zarada i relativno niskih opterećenja imovine i kapitala nije dao rezultate, da se mora preokrenuti jer je nemoguće da se država umjesto samo porezima, i dalje finansira ino zaduživanjem.

”Uprava će blagovremenim pripremama dati svoj doprinos realizaciji mjera nove, zacrtane poreske politike, a da bi bili potpuno spremni za to vjerujemo i očekujemo da će država prepoznati portrebu kadrovskog i finansijskog jačanja Uprave, kao ulaganja koje će u kratkom roku višestruko da se vrati”.

Rezultati će biti bolji kad dobije pomoćnike

Rezultati UPC biće još bolji kada Vlada izabere pomoćnike direktora koji će rukovoditi sektorima, kazao je Damjanović, dodajući da je Ministarstvu krajem jula predložio svoj tim.

”Ovo posebno imajući u vidu obim posla i značaj tog kadra, kao i fizički nemogućnost da jedan čovjek, ma ko to bio, obavlja posao tri bivša direktora, koji su skupa imali jedanaest pomoćnika. Sa njima će svakako i rezultati Uprave biti još bolji, bez obzira na dobre rezultate i u poreskom i u carinskom dijelu, koji su, po nepodijeljenoj ocjeni javnosti, do sada postignuti”, rekao je.

Pojasnio je da jedinstvena Uprava ima deset sektora, tri službe i tri odjeljenja.

”Imajući u vidu područne poreske jedinice i filijale širom Crne Gore, kao i carinarnice i carinske ispostave na graničnim prelazima i unutar države, Uprava se prostire na gotovo 60-ak fizičkih lokacija, što govori samo po sebi o kompleksnosti sistema. Jedan dio ekspertsko-rukovodnog kadra je zatečen i novom sistematizacijom je došlo do određenih, neophodnih promjena, a biće ih još. Sistematizacijom je i predviđeno da sektorima rukovode pomoćnici direktora, njih deset, pa sam, shodno zakonu, krajem jula, čim su se stekli zakonski uslovi iste predložio Ministarstvu, odnosno Vladi i očekujem da isti budu imenovani u što kraćem roku”.

Premnogo je onih koji su krali državu

Damjanović tvrdi da je premnogo onih koji su neizdavanjem fiskalnih računa krali državu, i da će se tome stati na put.

”Posebno je značajna poreska evazija bila kod privatnih izdavalaca smještaja, zakupaca plaža u dijelu izdavanja plažnog mobilijara, kao i jednog broja ugostiteljskih objekata. To je višemilionski poreski potencijal, koji će naredne sezone sistemskim i blagovremenim, po potrebi i radikalnim mjerama i te kako biti iskorišćen, a broj poreskih delikvenata drastično smanjen. Naravno, mimo turističke sezone locirane su i pojedine visokorizične djelatnosti poput građevinarstva, tzv. usluga prodaje na daljinu, internet prodaje, gdje smo, u saradnji sa kolegama iz UP pokrenuli niz akcija, koje se neće samo završavati na poreskim zapisnicima i rješenjima sa eventualnim poreskim korekcijama, odnosno prekršajima, već i podnošenjem krivičnih prijava za djela utaje poreza, sa drastičnim kaznama”, poručio je Damjanović.

1 Comment

1 Komentar

  1. Vanja

    03.10.2021. at 10:54

    Smijesno lazes Damjanovicu. Uništio si obje institucije. Doveo neznalice u Pg i u Bar. Informisi se o prethodnim rezultatima. Potezi ti izazivaju samo smijeh. Medijska zvezdo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije