Connect with us

Društvo

KLICA TUŽIO NACIONALNE PARKOVE: Tvrdi da je nezakonito smijenjen

Published

on

Krajem maja bi pred podgoričkim Osnovnim sudom trebalo da počne postupak po tužbi bivšeg direktora Nacionalnih parkova Elvira Klice koji traži da sud, kao nezakonitu, poništi odluku Upravnog odbora kojom je smijenjen.

Na funkciju direktora Vlada ga je imenovala u junu 2017, a UO ga je 23. decembra prošle godine smijenio zbog, kako je navedeno, nesavjesnog finansijskog poslovanja i nezakonitog zapošljavanja. Šest dana kasnije i Vlada je donijela odluku o njegovom razrješenju, pa, kako se navodi u tužbi, postoje dvije odluke donijete od dva različita organa.

Tužba

U tužbi Klice, kojeg zastupa advokat Marko Hajduković, stoji da, prema statutu i odluci o organizovanju ovog javnog preduzeća, Upravni odbor nije nadležan da donosi takve odluke. Osim toga tužbom ukazuju i na formalne nedostatke, jer odluka ne sadrži dispozitiv, a u obrazloženju nema nužno potrebnih razloga za razrješenje.

Ono što, kako tvrde, dovodi u pitanje transparentnost i zakonitost odluke o razrješenju, jeste što nema podataka kada je održana sjednica UO, koji je bio dnevni red, niti sa kojim brojem glasova je usvojena odluka. Ukazuju da postupak nije sproveden na pravno valjan način, posebno imajući u vidu da Klica, kao direktor, nije bio pozvan niti je prisustvovao toj sjednici. Sporno je i obrazloženje da je Klica smijenjen zbog „nesavjesnog finansijskog poslovanja i nezakonitog zapošljavanja“, jer nije navedeno na osnovu kojih dokaza i činjenica je to utvrđeno.

– Ako se ima u vidu da u dijelu poslovanja tuženog, a shodno statutu, UO između ostalog donosi godišnje programe upravljanja, investicione odluke, utvrđuje poslovnu politiku i godišnji finansijski plan, a direktor izvršava odluke UO, nije jasno na osnovu čega UO smatra da postoji bilo kakva odgovornost Klice, kao direktora, sve i da se pođe od pretpostavke da je posrijedi nesavjesno finansijsko poslovanje – stoji u tužbi.

Tvrde da nema obrazloženja ni za navode o nezakonitom zapošljavanju i ukazuju da ne postoji nijedna pravosnažna odluka o poništenju akta o zapošljavanju za vrijeme Klicinog mandata.

– Razrješenje direktora prije isteka mandata, a protiv njegove volje, ima karakter opoziva direktora sa funkcije, koji je pravno moguć samo ako direktor ne izvršava svoje ugovorne ili zakonske obaveze, pa se dolazi do jasnog zaključka da rješenje o razrješenju mora biti valjano obrazloženo i zasnovano na odgovarajućem činjeničnom stanju, potkrijepljeno pravno valjanim dokazima – stoji u tužbi.

Tvrde da su na taj način povrijeđene odredbe Zakona o radu kojima je poslodavac dužan da obrazloži odluku o otkazu, a čiji je cilj upravo sprečavanje samovolje i arbitrarnog postupanja poslodavaca prilikom razrješenja, odnosno otkaza. Ukazuju da odluka ne sadrži ni pouku o pravnom lijeku, čime je dovedeno u pitanje pravo na pravni lijek.

Odgovor

U odgovoru advokata Nacionalnih parkova Igora Martinovića stoji da je tužba neblagovremena, nedozvoljena, pravno neutemeljena i neosnovana. Ukazuju da se tužbom traži poništenje akta UO od 23. decembra koji nije proizveo posljedice na koje tužilac ukazuje, već su one nastale rješenjem Vlade Crne Gore od 29. decembra prošle godine kojim je Klica smijenjen.

Tvrde da je odluka UO o Klicinom razrješenju objavljena na oglasnoj tabli istog dana sa čim je on bio upoznat. Imajući u vidu da je tužbom priroda spora ocijenjena kao radno- pravna, ukazuju da je rok za pokretanje sudskog postupka počeo teći idućeg dana i istekao 7. januara, zbog čega tužbu ocjenjuju neblagovremenom, jer je podnijeta 3. februara. Ukazuju da je Klica smijenjen na osnovu odluke Vlade i to na prijedlog ministra ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Vladine komisije za kadrovska i administrativna pitanja. Zbog toga je, smatraju, tužba protiv NPCG, nedozvoljena.

– Na osnovu navedenog i pravne prirode akta tuženog od 23. decembra kojem tužilac pokušava, i to do sada nepoznatim „pravnim inžinjeringom“, da kreira „pravnu prirodu“, koji kao interni akt ni po kom osnovu ne može imati niti može proizvoditi posljedice koje tužilac „želi“, jer radni odnos tužioca je isključivo i jedino prekinut rješenjem Vlade – navode u odgovoru NPCG.

Ukazuju da je postojala mogućnost da se uloži žalba Ministarstvu finansija nakon što je u CRPS-u upisana nova direktorica Jelena Kljajević, ali da to Klica nije uradio. U odgovoru se navodi da je UO NPCG krajem marta 2018. godine dok je Klica bio direktor, donio odluku o zabrani novih zapošljavanja, osim uz njihovo odobrenje. Ipak, tvrde da je Klica i pored toga zaposlio 40 lica, tako što je zapošljavao one koji nijesu zadovoljavali sistematizacijom propisane uslove, nakon isteka ugovora im nije uručivao rješenja o otkazu ili prestanku radnog odnosa, pa su oni nastavljali da dolaze na posao. Tome je slijedio inspekcijski nadzor i to u jednom danu u pet različitih opština od strane istog inspektora rada uz prisustvo direktora, nakon čega mu je dat nalog da zaključe ugovore o radu. Time je, kako tvrde, izbjegavana obaveza da se dobije saglasnost za zapošljavanje. Tvrde i da se zaposlenima odobravalo neplaćeno odsustvo, pa su se na njihovim mjestima zapošljavali drugi, koji su se raspoređivali na nova mjesta, kada bi se stari zaposleni vratili sa neplaćenog. To je za posljedicu imalo probijanje budžeta za troškove zarada. Sve to, kako navode, dokazuje izvještaj o reviziji koju je sprovelo odjeljenje unutrašnje revizije Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Izvještaj o reviziji tivatskog društva Računovodstvo i revizija pokazao je, kako tvrde, nepravilnosti u finansijama, pa je utvrđeno da su, između ostalog, dostavljane fakture bez dokaza da su usluge izvršene ili roba isporučena, a prihvatani su i računi koji su se odnosili na druga pravna lica. Ovaj postupak vodiće se pred sudijom podgoričkog Osnovnog suda Draganom Babovićem, a trebalo bi da počne 27. maja.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije