Connect with us

Društvo

MIĆANOVIĆ: Fakulteti mogu da biraju onlajn ili nastavu uživo

Published

on

Za dodatni martovski “korona” ispitni rok nije se prijavilo mnogo studenata, ali na svih 19 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore određeni broj studenata će polagati u ovom roku, kazao je za DN prorektor za nastavu prof. dr Veselin Mićanović. Praksa predaje dokumenata elektronskim putem prilikom upisa, kaže, biće zadržana na UCG, kao i model održavanja onlajn nastave jednom ili dva puta tokom semestra.

I u narednom periodu, kazao je za Dnevne novine prorektor za nastavu prof, dr Veselin Mićanović, na Univerzitetu Crne Gore planiraju kombinovan pristup realizaciji nastave na svim organizacionim jedinicama.

“Prosto smo dali slobodu organizacionim jedinicama da prema raspoloživim resursima i opterećenju izaberu ili kombinuju onlajn ili neposrednu nastavu. Svaka organizaciona jedinica ima svoje specifičnosti i teško je primijeniti isti model rada na svakom fakultetu. Intencija je da se, ukoliko postoje mogućnosti, nastava realizuje u većoj mjeri neposredno u prostorijama fakulteta. Naglasili smo da bi nastavu za studente prve godine trebalo realizovati u učionicama fakulteta uz poštovanje mjera koje nadležne institucije propisuju”, kazao je Mićanović.

Takođe je, dodaje, interesantno pomenuti i mogućnost istovremenog pristupa oba modela rada na istom predmetu sa većim brojem studenata, na način što će profesor raditi neposredno sa jednom grupom studenata u učionici, a putem neke od platformi omogućiti da tu nastavu druga grupa studenata prati onlajn od kuće.

“Smjenjujući grupe svi studenti će biti u prilici da budu uključeni u neposredni rad na fakultetu i na taj način ćemo obezbijediti kvalitet i održivost znanja”, naglašava Mićanović.

Dodatni martovski “korona” rok, objašnjava, produkt je razumijevanja objektivnih okolnosti da jedan dio studentske populacije nije mogao, usljed obolijevanja ili samoizolacije izazvane virusom COVlD-19 pristupiti polaganju završnog ili popravnog završnog ispita.

“Ti studenti, uz potvrdu o samoizolaciji ili pozitivan test, mogu se prijaviti prodekanima za nastavu na organizacionim jedinicama na kojima pripadaju i za njih će biti obezbijeđeni uslovi da pristupe polaganju propuštenih ispita. Svakako, nije riječ o prevelikom broju studenata, ali je evidentno da ih ima na svim organizacionim jedinicama”, kazao je Mićanović.

Na UCG, kako je rekao, digitalizacija je odavno prepoznata kao bitan segment razvoja Univerziteta i njegove prepoznatljivosti na evropskom i svjetskom nivou.

“Menadžment UCG je strateškim planiranjem razvio resurse digitalizacije koji su u ovom momentu potpuno opravdali ulaganja. Da toga nije bilo, danas bi bili u izuzetno teškoj situaciji i ne bi postigli izvodljivost nastave na ovom nivou, za koji s pravom možemo istaći da smo ponosni. Onlajn pristup je dao niz prednosti koje se mogu primijeniti i u redovnom procesu kad se nastava bude potpuno normalizovala”, ističe Mićanović.

Digitalni pristup, dodaje, omogućava predaju dokumenata elektronskim putem prilikom upisa studija, što je mogućnost koja se može i treba primjenjivati u budućnosti.

“Pored navedenog, onlajn nastavu bi trebalo u perspektivi zadržati u jednom dijelu realizacije nastave, poželjno bi bilo da se po semestru jedno ili dva predavanja realizuju onlajn putem”, smatra Mićanović.

U martu se, dodaje, navršava godina dana od kada je UCG zbog virusa COVID-19 ušao u potpuno novi pristup planiranju, organizaciji i realizaciji nastave.

“U početku je bilo mnogo teže, trebalo se u vrlo kratkom roku preorijentisati na novi način izvođenja nastave što nije bilo nimalo jednostavno ni nastavnom osoblju, a ni studentima. Bilo je mnogo nepoznanica, ali se sve u hodu rješavalo na obostrano zadovoljstvo svih subjekata ovog procesa. Ako sagledamo iz današnje perspektive taj početak prelaska na onlajn nastavu, moramo biti zadovoljni brzinom i spremnošću da se u vrlo kratkom roku stvari normalizuju u pogledu realizacije nastavnog plana, tako da ni u jednom momentu nije bilo dovedena u pitanje realizacija planiranog”, naglašava Mićanović.

U cijelom ovom procesu snažnu podršku je pružao Centar informacionog sistema UCG-a, uz čiju podršku su, ističe, izuzetno brzo otklonjene poteškoće na svim organizacionim jedinicama UCG-a.

“Ako želimo objektivno pristupiti analizi realizacije nastavnog procesa u kombinovanom tipu nastave gdje ipak preovladava onlajn model možemo uočiti i prednosti i nedostatke. Manjkavosti su primjetne u smanjenom dijalogu i kritičkom promišljanju, ne iz razloga mogućnosti izvođenja, već prosto iz ličnog odsustva inicijative studenata da učestvuju u tome. Neposredni kontakt produkuje slobodniju komunikaciju i življu diskusiju”, objašnjava Mićanović.

Takođe, dodaje, manjkavost je uočena i u praktičnom dijelu realizacije nastave koji je zahtijevao obuku studenata nastavnog smjera u neposrednoj realizaciji nastave u školi ili vrtiću, mada su ti problem rješavani analizom već snimljenih časova i kroz simulaciju praktičnih predavanja.

“Prednosti su evidentne u mnogo čemu, prije svega u očuvanju zdravlja svih zaposlenih i studenata, u uspješnoj realizaciji planiranog, dostupnosti nastave svim studentima koji usljed novonastalih okolnosti ne bi mogli pratiti nastavu”, kazao je Mićanović.

Odziv studenata bio je, kaže, na izuzetno visokom nivou.

“Studenti pripadaju mlađoj populaciji koja koristi elektronske medije i elektronski vid komunikacije, tako da im ovaj vid nastave nije bio neprihvatljiv Oni su uspješto savladavali predispitne obaveze, a ispiti su se odvijali u prostorijama fakulteta”, pojasnio je Mićanović.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije