Connect with us

Društvo

NIKŠIĆ: Ko ne čisti snijeg ispred zgrade i led sa krovova biće kažnjen

Published

on

Odlukom o komunalnom uređenju teritorije opštine Nikšić, propisane su obaveze javnih preduzeća, privrednih subjekata i fizičkih lica u zimskom periodu.

Kako se navodi, preduzeća, druga pravna i fizička lica dužni su da očiste snijeg sa prilaznih puteva i staza koje koriste i da ih posipaju odgovarajućim materijalom u slučaju poledice i to počev od kolovoza, pa do svojih objekata.

Takođe, neophodno je da uklanjaju snijeg i led sa krovova zgrada, ukoliko predstavlja opasnost za prolaznike ili samu zgradu.

Ukoliko odgovorna preduzeća, pravna i fizička lica ne izvrše navedene obaveze, pa zbog toga nastupi šteta na tijelu ili imovini trećih lica, oni će u cjelosti odgovarati po principu objektivne odgovornosti.

Kada su u pitanju korisnici komunalnih usluga, koji koriste stambene i poslovne zgrade, oni su dužni da se staraju o čišćenju snijega i posipanju trotoara, u slučaju poledice ispred tih zgrada, kao i da uklone snijeg i led sa krova zgrade.

Ako u prizemlju stambene zgrade postoji poslovna prostorija, o uklanjanju snijega sa trotoara ispred poslovne prostorije, o posipanju trotoara odgovarajućim materijalom ispred objekta, dužan je da se stara korisnik, odnosno vlasnik prostorija.

Ukoliko navedena lica ne postupe kao što je navedeno u Odluci, uklanjanje snijega i leda izvršiće Komunalno Nikšić, o trošku preduzeća i drugih pravnih i fizičkih lica koja su to bila dužna uraditi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije