Connect with us

Društvo

PRIJAVA protiv Bečanović zbog nezakonitog radnog angažmana na Filološkom fakultetu

Published

on

Upravi za inspekcijske poslove stigla je prijava zbog kršenja Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Univerziteta Crne Gore na Filološkom fakultetu u Nikšiću, na osnovu kojega je, kako se navodi u prijavi u koju je CdM imao uvid, vanredna profesorica Tatjana Đurišić Bečanović, uprkos tome što u predviđenoj proceduri nije izabrana u više zvanje, duže od pet godina nakon ponovnoga izbora u zvanje vanrednoga profesora, mimo zakonskih propozicija, i dalje radno angažovana na ovom fakultetu.

Naime, u zvanje vanrednoga profeosora dr Tatjana Đurišić Bečanović izabrana je u 24. juna 2010. godine.

Odluka je objavljena u Biltenu Univerziteta Crne Gore 10. jula 2010. godine (broj 257, str. 58).

Odlukom Senata UCG dr Tatjana Đurišić Bečanović ponovo je izabrana u zvanje vanrednoga profesora 19. novembra 2015. godine (Bilten Univerziteta Crne Gore, 9. 12. 2015, br. 358, str. 29).

Na osnovu Zakona o visokome obrazovanju, član 74, postupak izbora u zvanje uređuje se statutom univerziteta. Članom 88 stav 1 Statuta Univerziteta Crne Gore propisano je da akademsko osoblje bira Senat na osnovu javnoga konkursa na period od pet godina.

Stavom 3 istoga člana Statuta UCG precizirano je da se konkurs za izbor u akademsko zvanje raspisuje najmanje šest mjeseci prije isteka vremena prethodnoga izbora i mora se završiti u roku od šest mjeseci od raspisivanja konkursa.

“Kako je izbor u zvanje vanrednoga profesora dr Tatjane Đurišić Bečanović istekao 19. 11. 2020. godine, a konkurs za izbor u više zvanje nije raspisan u skladu sa Statutom UCG najmanje šest mjeseci prije isteka vremena prethodnoga izbora, izvjesno je da je radni angažman prof. dr Tatjane Đurišić Bečanović nakon 19. 11. 2020. godine nezakonit, odnosno da se realizuje protivno Zakonu o visokome obrazovanju i Statutu Univerziteta Crne Gore. Molim vas da pokrenete postupak za ispitivanje zakonitosti radnoga angažmana prof. dr Tatjane Đurišić-Bečanović na Filološkome fakultetu u Nikšiću te da preduzmete odgovarajuće mjere za uklanjanje nezakonitoga djelovanja”, navodi se u prijavi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije