Connect with us

Društvo

SRPSKA CRKVA PREZIRE SVA OBILJEŽJA CRNOGORSKOG IDENTITETA: Duh netrpeljivosti prema svemu crnogorskom

Published

on

Na današnji dan, 6. marta 1916. godine, umro je vojvoda Ilija Plamenac, rođen 1821. godine, čuveni crnogorski vojskovođa, diplomata, prvi upravitelj Podgorice, dugogodišnji ministar vojni.

Svjedoci smo da mnogi građani Crne Gore danas mrze crnogorsku zastavu, većinu među takvima na to podstiče Srpska crkva. Tako je Antena M 26. januara 2020. u članku “Nikšićanin razvio crnogorsku zastavu dok su pristalice SPC prolazile, masa burno reagovala Pogledajte snimak!”, izvijestila, ovako:

U toku litije pristalica SPC u Nikšiću, jedan mladić razvio je crnogorsku zastavu – na to je masa reagovala zvižducima. To ga, međutim, nije obeshrabrilo, pa se uprkos povicima mase – zastava visoko zaviorila! Pogledajte snimak:”

Sve su litije predvođene sveštenstvom Srpske crkve i ovo je očigledan primjer kako Srpska crkva prenosi duh netrpeljivosti prema svemu što ima crnogorski identitet. Mnogim učesnicima ove litije preci su se borili 1858. na Grahovcu baš pod zastavom kojoj oni sada zvižde, jer je sadašnja crnogorska zastava ništa drugo nego restilizovana crnogorska zastava iz Grahovačke bitke.

VOJVODA ILIJA PLAMENAC 1882. OPISAO CRNOGORSKU DRŽAVNU ZASTAVU

Postoji tvrdnja u javnosti od strane nekih srpskih nacionalnih radnika da je trobojka bila državna zastava u vrijeme knjaževine/kraljevine Crne Gore. Tvrdnja je neistinita.

Ilija Plamenac je 1882. opisao kako izgleda crnogorska državna zastava. To je predstavio istoričar dr Branko Babić u tekstu “Crnogorsko barjaktarstvo” koji je objavljivao kao feljton u Vijestima u avgustu 2010. i takođe kao feljton u listu Dan, u julu 2015. godine. Babić je 9. jula 2015. u nastavku feljtona  pod naslovom “Alajbarjak – državni barjak”, naveo:

Go­di­ne 1882. sa­ču­van je iz­vor­ni opis cr­no­gor­skih voj­nih bar­ja­ka voj­vo­de Ili­je Pla­men­ca – ne­kom stran­cu za „knji­gu od za­sta­va”.”

Zatim je Babić citirao Iliju Plamenca:

“1. Dr­žav­ni ili alaj­bar­jak u for­mi i raz­mje­ru kao što vam na­crt po­ka­zu­je, ima na cr­ve­nom po­lju bi­je­log or­la sa ne­za­vi­snom vla­da­ju­ćom kru­nom. U or­lu na­la­zi se u nad­pr­sju, ‘NI’ ko­je ime po­ka­zu­je vla­da­nje ne­za­vi­sno Nj.V.K. Ni­ko­la I . Is­pod or­la sto­ji lav u po­zi­ci­ji kao što vi­di­te. Oko cr­ve­nog po­lja ima bi­je­li okra­jak sa zlat­nim re­sa­ma ko­je bar­jak ogra­ni­ča­va­ju. Ki­te sto­je na cr­ve­no-pla­vet­no-bi­je­lom dr­ža­ču ve­za­ne is­pod zlat­nog ko­plja. Ovaj dr­žav­ni bar­jak di­že se na vi­ša dr­žav­na zda­nja kao Sv. Dvo­r, tvr­đa­ve, fa­bri­ke itd.

2. U cr­ve­nom po­lju le­ži bi­je­li krst, kao znak bor­be za krst, vje­ru i slo­bo­du. Oko istog cr­ve­nog po­lja ima bi­je­li okra­jak, a bar­jak utvr­đen je na cr­ve­no-pla­vet­no-bi­je­lom dr­ža­ču, na vr­hu ko­jeg je ko­plje. Slo­va u kr­stu `NI` zna­če bor­ba za ota­če­stvo i knja­za `NI`”.

Istoričar Babić je zaključio:

Odav­de pro­iz­i­la­zi da je već osam­de­se­tih go­di­na XIX v. alaj­bar­jak, iako glav­ni bar­jak cje­lo­kup­ne Cr­no­gor­ske voj­ske, po­stao dr­žav­ni bar­jak.”

ISTORIČAR BRANKO BABIĆ 2007. POTVRDIO DA JE ALAJBARJAK BILA I DRŽAVNA ZASTAVA

Isti dr Branko Babić, dao je 19. avgusta 2007. intervju za list „Dan“ iz Podgorice, rekao je: „Državna zastava Crne Gore trebalo bi da bude trobojka a ne zastava sa crvenim poljem, ocijenio je juče istoričar Branko Babić. On je, komentarišući sporenja oko identitetskih pitanja u novom crnogorskom ustavu, rekao da je trobojka bila narodna zastava u vrijeme Knjaževine i Kraljevine Crne Gore, kao i da je bila državna zastava nakon Balkanskih ratova. Babić je naveo da ‘nije sporan’ istorijski kontinuitet zastave sa crvenim poljem, ali da je trobojka skladnije rješenje, koje Crnu Goru drži bliže njenom južnoslovenskom porijeklu.”

Babić je, dakle, u uvijenoj formi kazao da je crvena zastava sa dvoglavim orlom bila državna zastava u Crnoj Gori do kraja Balkanskih ratova, do ljeta 1913. godine. Pošto Babić preferira trobojku, nemoguće je da on krije kako je trobojka bila državna zastava i prije kraja Balkanskih ratova.

Da se priśetimo. Portal Luča je 12. februara 2021. u članku “ISTORIČAR STAMATOVIĆ: Trobojke nije bilo u najslavnijim bitkama Crnogoraca (link), dao izjavu srpskog istoričara Aleksandra Stamatovića da trobojke nije bilo u najslavnijim bitkama Crnogoraca.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije