Connect with us

Društvo

SZO: Donirali crnogorskom zdravstvenom sistemu opremu u vrijednosti 200 hiljada eura

Published

on

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) donirala je crnogorskom zdravstvenom sistemu medicinsku opremu koja je veoma značajna u tretmanu pacijenata oboljelih od COVID-a 19, ukupne vrijednosti oko 200 hiljada EUR.

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović kazala je da je zahvaljujući odličnoj saradnji Ministarstva sa SZO, Crnoj Gori obezbijeđena velika donacija medicinske opreme, koja obuhvata dijagnostičke kitove, vrijednosti 100 hiljada EUR i kiseonične manometre, iste vrijednosti.

Ona je pojasnila da se doniranim dijagnostičkim kitovima maksimalno jačaju laboratorijski kapaciteti Instituta za javno zdravlje (IJZ), dok se novim kiseoničnim manometrima jača klinički menadžment, odnosno stvara mogućnost najboljeg davanja terapijskog kiseonika u bolničkim uslovima.

Prema riječima Borovinić Bojović, kiseonični manometri koji imaju takve mogućnosti obezbjeđuju izuzetno dobru administraciju kiseonika, preko kiseoničnih boca i na taj način olakšavaju svaki protokol liječenja.

Kako je kazala, osim te vrijedne donacije koja je stigla u Crnu Goru, u saradnji sa SZO realizovali su tri važna projekta.

“Prije svega, to je obuka zdravstvenih radnika u svim zdravstvenim ustanovama, projekat koji se odnosi na rehabilitaciju COVID bolesnika i na izradu najsavremenijih smjernica i protokola za liječenje tih bolesnika, koji su rađeni po svjetskim standardima”, navela je Borovinić Bojović.

Osim toga, kako je dodala, važno je promovisanje digitalne platforme kliničkog menadžmenta, koja je, zahvaljujući saradnji sa SZO, u ponedjeljak počela sa radom.

Borovinić Bojović objasnila je da ta platforma omogućava da u svakom trenutku u svim mjestima i opštinama u Crnoj Gori mogu da imaju apsolutni presjek i praćenje popunjenosti bolničkih kapaciteta.

“Nažalost, do sada nije postojala takva mogućnost u Crnoj Gori, a sada je uz pomoć digitalne platforme olakšano praćenje i evidentiranje popunjenosti, ali i praćenje svih hospitalnih bolesnika, bez obzira gdje se oni nalaze u Crnoj Gori”, naglasila je Borovinić Bojović.

Ona je navela da će u Crnoj Gori, zahvaljujući saradnji sa SZO, uskoro biti moguće sekvencioniranje, odnosno prepoznavanje mutagenih formi virusa.

“To do sada nije bilo moguće u našoj zemljia, čime se maksimalno unapređuju laboratorijski kapaciteti u IJZ-u”, kazala je Borovinić Bojović.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović pozdravila je napore Ministarstva zdravlja u pravcu jačanja kapaciteta ukupnog zdravstvenog sistema, sa posebnim fokusom na jačanje kapaciteta primarne zdravstvene zaštite, kako bi na efikasan način liječili oboljele na nivou zajednice, u skladu sa najnovijim smjernicama.

“Posebno bih istakla saradnju na definisanju, uspostavljanju i operacionalizaciji digitalne platforme za upravljanje podacima koji se generišu kroz klinički menadžment, što je veoma važno u vremenu pandemije, kada moramo da budemo brži od virusa”, navela je Brajović.

Ona je naglasila da je ovo još jedna u nizu vrijedna i značajna donacija SZO, koja je u funkciji efikasnog odgovora protiv COVID-a 19 u Crnoj Gori.

Brajović je podsjetila da je u proteklih 12 mjeseci u Crnoj Gori, a 14 mjeseci na globalnom nivou, SZO dopremila razne donacije i da pruža sveobuhvatnu i raznovrsnu tehničku podršku. je

“Poruka građanima je da pokažu solidarnost i pruže ruku podrške ljekarima u bijelom, koji 24 sata rade svih ovih mjeseci, čuvajući naše zdravlje i živote i takođe da se dobrovoljno vakcinšu, navela je Brajović.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije