Connect with us

Vijesti

DO PRIVOĐENJA NAMJENI: U Donjoj Gorici potpuno zabranjena gradnja

Published

on

U Donjoj Gorici potpuno je zabranjena gradnja sve dok se ovaj prostor ne privede planskoj namjeni, predviđeno je nacrtom DUP-a Donja Gorica koje je pripremilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a na koji je prije dva dana Vlada dala saglasnost da može ići na javnu raspravu

Međutim, ovaj planski dokument će malo značiti građanima ovog područja, jer još uvijek nema Plana generalne regulacije.

“Nakon usvajanja plana, svi subjekti fizička i pravna lica, organizacije i udruženja, koja učestvuju u sprovođenju plana, odnosno realizaciji izgradnje objekata na području u zahvatu plana dužni su poštovati planska rješenja utvrđena usvojenim planom. Do privođenja planskoj namjeni ovaj prostor treba čuvati od dalje devastacije, što znači da do tada nije dozvoljena bilo kakva gradnja. Planom se ne predviđaju veliki, globalni radovi i striktna etapnost realizacije, ali kao važan preduslov za realizaciju planskih rješenja datih ovim planskim dokumentom je izgradnja planirane saobraćajne i tehničke infrastrukture. Smatra se da je, kad su u pitanju individualni objekti, pitanje faznosti suvišno, jer se radi o pojedinačnim investitorima koji na postojećoj ili nešto izmijenjenoj parcelaciji mogu, saglasno uslovima i u zavisnosti od mogućnosti, da se ponašaju po pravilima ovoga plana”, piše u nacrtu plana.

U dokumentu je naznačeno da su mještani Donje Gorice tokom izrade plana bili zainteresovani za izgradnju stambenih objekata u okviru površina na kojima se već bave poljoprivredom, za legalizaciju postojećeg objekta, zatim za rekonstrukciju, ali za preparcelaciju u cilju stvaranja mogućnosti za gradnju novog objekta.

Ovaj planski dokument pokriće prostor od 378,02 hektara. Prostor plana, kako je naznačeno u dokumentu, podijeljen je na četiri urbanističke zone A, B, C i D.

Zona A obuhvata prostor od brda Gorica do Cetinjskog puta i koridora dalekovoda, zona B obuhvata prostor između Cetinjskog puta, rijeke Morače i koridora dalekovoda, dok zona C pokriva prostor izmeđukoridoradalekovoda, brda Mihinja i prostora Pavlovina. Zona D pokriće prostor između koridora dalekovoda, Cetinjskog puta i prostora Kokotskog polja.

Dokumentom su planirane namjene u okviru svake zone. Tako je u zoni A planirano stanovanje male i velike gustine, centralne djelatnosti, objekti komunalne infrastrukture, površine pejzažne arhitekture, groblje, saobraćajne površine i mješovita namjena, au zonama B i C stanovanje male gustine, centralne djelatnosti, školstvo i socijalna zaštita, sport i rekreacija, objekti komunalne infrastrukture, površine pejzažne arhitekture, površinske vode, saobraćajne površine i mješovita namjena.

Centralne djelatnosti, sport i rekreacija, objekti komunalne infrastrukture, površine pejzažne arhitekture, saobraćajne površine, mješovita namjena i obradivo zemljište previđeni su uzoni D.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije