Povežite se sa nama

Vijesti

SAMO BAHATO: Borovinić-Bojović ugrozila javni interes podrškom Mileni Popović-Samardžić

Objavljeno

-

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Agencija za sprečavanje korupcije dala je Ministarstvu zdravlja preporuku „da u svim budućim slučajevima koji su upravno-pravnog karaktera dosljedno poštuje sve pozitivnopravne propise kojima je regulisan upravni postupak na način koji ne izaziva sumnju u postojanje korupcijskih rizika i ne dovodi u pitanje integritet institucije“

Agencija za sprečavanje korupcije donijela je krajem avgusta mišljenje kojim je utvrdila da je u postupcima ministarke zdravlja Jelene Borovinić-Bojović i epidemiološkinje Milene Popović-Samardžić koja je u februaru organizovala smjenu rukovodstva Ljekarske komore na čije čelo je potom izabrana ona kao vršiteljka dužnosti ugrožen javni interes i da u procedurama moguće ima elemenata korupcije.

Pobjeda ima uvid u ovaj dokument, a Agencija je postupak otvorila po prijavi zviždača i kako piše u mišljenju „na osnovu sprovedenog postupka provjere istinitosti navoda iz podnijete prijave utvrdila… ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije u postupku po prijavi zviždača vezano za zahtjev Ljekarske komore, a koji je Ministarstvu zdravlja podnijet 19. janauara 2021“.

Prijava

U prijavi koja je dostavljena Agenciji, kako piše u dokumentu, zviždač je ukazao na akt koji je donijela ministarka zdravlja 4. februara 2021. godine.

Pobjeda je u februaru pisala o puču u Ljekarskoj komori koji je organizovala Popović-Samardžić i, kako smo tada objavili, tadašnji predsjednik ovog strukovnog udruženja Aleksandar Mugoša dobio je 2. februara zvaničan dopis od ministarke zdravlja, na osnovu dokumentacije koju joj je dostavio, da je nesporno da mu mandat traje do 2022.

Međutim, samo dva dana kasnije, Borovinić-Bojović se predomislila i 4. februara donijela je novu odluku i poništila prethodnu. Tim rješenjem ministarka je utvrdila da je Mugoši mandat istekao izborom nove Skupštine Ljekarske komore.

Objavili smo tada da Komora tu odluku zvanično nije dobila, a Mugoša je za nju saznao 5. februara kada im je dostavila Popović-Samardžić, mejlom. Ono na što je za Pobjedu posebno tada ukazao Mugoša je da dokument nema pečata.

U mišljenju Agencije za sprečavanje korupcije ističe se da je zviždač koji im je dostavio prijavu ukazao da je odluka ministarke od 4. februara imala „za posljedicu nezakonito ukidanje organa Ljekarske komore i to zloupotrebom službenog položaja ministarke zdravlja Jelene Borovinić-Bojović kako bi pričinila korist drugom – Mileni Popović-Samardžić“.

Ukazano je i na činjenicu da je ta odluka, bez pečata, elektronskom poštom upućena sa zvanične imejl adrese Ministarstva na adresu [email protected] i još 26 adresa osobama koje nijesu stranke u upravnom postupku, te da nije dostavljena Ljekarskoj komori.

Ministarstvo zdravlja u postupku izjašnjenja Agenciji je dostavilo samo dio tražene dokumentacije, zbog čega je ova ustanova 22. aprila, kako piše u dokumentu u koji je Pobjeda imala uvid, uputila urgenciju i zatražila dodatno izjašnjenje uz prateću dokumentaciju na koju Ministarstvo nije odgovorilo.

– Prema zakonskoj regulativi, ugrožavanje javnog interesa podrazumijeva povredu propisa, etičkih pravila ili mogućnost nastanka takve povrede koja je izazvala, izaziva ili prijeti da izazove opasnost po život, zdravlje i bezbjednost ljudi i životne sredine, povredu ljudskih prava ili materijalnu i nematerijalnu štetu po državu ili pravno i fizičko lice, kao i radnju koja ima za cilj da se za takvu povredu ne sazna – piše u mišljenju Agencije.

Ukazuje se i da iz dokumentacije koju je Agencija dobila proizilazi da je Ministarstvo zdravlja, postupajući po zahtjevu Ljekarske komore da preduzmu mjere kako bi se spriječila blokada rada ovog strukovnog udruženja, „dalo svoj odgovor/obavještenje dana 2. februara 2021. a da je potom taj isti odgovor/obavještenje dana 4. februara 2021. poništilo rješenjem broj 1-040/20-3386/4“.

Piše i da je to rješenje bilo predmet ocjene zakonitosti pred nadležnim sudom koji je 2. marta donio presudu U. br. 678/21 i poništio taj akt Ministarstva.

– Naime, ono što je sporno jeste način postupanja Ministarstva zdravlja u konkretnom slučaju koji ne obezbjeđuje zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova, a što može dovesti u pitanje i povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rad organa vlasti – upozorava se u mišljenju Agencije.

Ukazuju i na to da na njihov zahtjev Ministarstvo nije dostavilo nijedan dokaz „čak ni po upućenoj urgenciji“ da se Ministarstvu zdravlja obratila Popović-Samardžić, kao predsjednica Skupštine Ljekarske komore, sa molbom za razmatranje osnovanosti i zakonitosti odluke od 2. februara, na osnovu čega je poništena ta odluka.

Iz dostavljenog izvoda iz elektronskog djelovodnika, piše u mišljenju Agencije, može se „jasno utvrditi da nema zavedene molbe predsjednice Skupštine Ljekarske komore na koju se Ministarstvo zdravlja poziva u svom obrazloženju rješenja od 4. februara 2021. što izaziva sumnju u istinitost sadržine akta i motive kojima se rukovodio javnopravni organ prilikom odlučivanja“.

Ističu da u prilog ovoj sumnji ide i činjenica da je na 48 imejl adresa osoba koje nijesu vezane za postupak upućena odluka donešena 4. februara, ali ne i Ljekarskoj komori, kojom je Borovinić-Bojović poništila prethodnu, donešenu dva dana ranije, i naknadno utvrdila da je Mugoši mandat istekao izborom nove Skupštine ovog strukovnog udruženja.

Preporuka

Agencija za sprečavanje korupcije dala je Ministarstvu zdravlja preporuku „da u svim budućim slučajevima koji su upravno-pravnog karaktera dosljedno poštuje sve pozitivnopravne propise kojima je regulisan upravni postupak na način koji ne izaziva sumnju u postojanje korupcijskih rizika i ne dovodi u pitanje integritet institucije“.

Ministarstvo zdravlja obavezano je da u roku od 30 dana po prijemu mišljenja dostavi Agenciji izvještaj o preduzetim radnjama u odnosu na preporuku.

Pobjeda nije dobila odgovor iz Agencije da li je resor Borovinić-Bojović, s obzirom na to da je rok istekao, dostavio izvještaj, kao i koji su sljedeći koraci koji će biti preduzeti u ovom postupku.

Skupština Ljerkarske komore u februaru je, nakon odluke ministarke Borovinić-Bojović, smijenila Mugošu i na njegovo mjesto kao vršiteljku dužnosti izabrala Popović-Samardžić. Akt ministarke proslijeđen je delegatima Skupštine Ljekarske komore, pred sjednicu ovog tijela.

Novo rukovodstvo Komore uz brojne skandale i incidente, morala je čak da interveniše i policija, preuzelo je kancelarije.

Popović-Samardžić i 2017. godine bila je glavna akterka smjene tadašnjeg rukovodstva Ljekarske komore, kada je stala uz Mugošu.

Ubrzo su ušli u sukob i ona je od 2018. godine pripremala novi puč u Komori. Nakon što je na sjednici 21. decembra prošle godine izabrana za predsjednicu Skupštine Ljekarske komore, istog dana pokrenula je proceduru za izbor novog predsjednika ovog strukovnog udruženja.

Podijeli ovo na društvenim mrežama
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Klikni za komentar
Prijava
Notifikacija
guest
0 Komentara
Inline reakcije
Prokomentarišite i vi
Sponzor

Najčitanije