Connect with us

Društvo

ZNAČAJAN ODLIV SREDSTAVA: Građani i firme Podgoricu tužili za skoro 30 miliona eura

Published

on

”Prema našem mišljenju, budžet Glavnog grada mogao bi u narednom periodu imati značajan odliv sredstava po navedenom osnovu”, stoji u reviziji završnog računa Budžeta Glavnog grada za 2020, koju je radila revizorska kuća “HLB Mont Audit”

Građani i firme su protiv Glavnog grada tokom prošle godine vodili sudske sporove vrijedne 29.788.267 eura, zbog čega bi se značajan dio novca mogao odlivati iz gradske kase u narednom periodu.

To stoji u izvještaju nezavisnog revizora o predlogu završnog računa budžeta Glavnog grada za 2020. Revizor ističe i da je podatak o vrijednosti sporova dobijen na osnovu izvještaja Direkcije za imovinu za period 1. februara do 31. decembra 2020. godine.

”Prema našem mišljenju, budžet Glavnog grada mogao bi u narednom periodu imati značajan odliv sredstava po navedenom osnovu”, piše u tom dokumentu.

Kako su “Vijesti” pisale ukupna vrijednost sudskih sporova, koje su građani i firme pokrenuli protiv Glavnog grada, u martu 2019. iznosila je čak 50.147.225 eura.

To je zvaničan podatak Direkcije za imovinu Glavnog grada, na koji je ukazano i u reviziji završnog računa za 2018, koju je radio “HLB Mont Audit”.

Prema mišljenju revizorske kuće HLB “Mont Audit”, neevidentiranje donacija namijenjenih javnim ustanovama, čiji je osnivač Glavni grad u iznosu od 94.297 eura, dovelo je do pogrešnog sačinjavanja izvještaja 31. decembra 2020.

”Sredstva u iznosu od 188.458 eura, evidentirana u korist Glavnog računa trezora Glavnog grada na 31.12.2020. godine, po osnovu donacija namijenjenih javnim ustanovama, čiji je osnivač Glavni grad, nisu evidentirana kroz nacrt Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2020, u dijelu krajnjih depozita (krajnjeg stanja), što po našem mišljenju nije u skladu sa članom 40, stav 1 tačka 1 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, niti u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za Budžet Crne Gore i budžete opština, po kome je predviđeno evidentiranje finansijske imovine”, smatraju u HLB “Mont Audit”.

Glavni grad 2020, piše u dokumentu, nije do kraja “ustrojio evidenciju potraživanja po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica”, iz koje bi se utvrdio broj poreskih obveznika koji nisu dostavili propisane obrasce i izvršili zaduženje.

”Takođe, Glavni grad nije ustanovio sistem kontrole sveobuhvatnosti priliva prireza porezu na dohodak fizičkih lica, pa se ovom revizijom ne može sa pouzdanošću utvrditi da li su sve obaveze uplatioca po ovom osnovu izvršene, odnosno, da li su svi prihodi Budžeta po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica naplaćeni”.

Na 31. decembar 2020, dodaje se, Uprava lokalnih javnih prihoda po osnovu utvrđenog, a nenaplaćenog poreza na nepokretnosti potražuje 20.392.851 euro, od čega 14.569.854 je nenaplaćeno od fizičkih lica i 5.822.996 od pravnih.

”Prema našem mišljenju, Budžet Glavnog grada u 2020. godini značajno je uskraćen za dio primitaka po osnovu poreza na nepokretnosti, čijom bi naplatom došlo do značajne izmjene predloga Završnog računa Budžeta Glavnog grada za 2020. godinu, kao i pripadajućih kvartalnih i godišnjih finansijskih izvještaja.

Na 31.12.2020. godine, Uprava lokalnih javnih prihoda po osnovu utvrđenih, a nenaplaćenih lokalnih komunalnih taksi potražuje 2.310.679 eura.

”Prema našem mišljenju, Budžet Glavnog grada u 2020. godini značajno je uskraćen za dio primitaka po osnovu nenaplaćenog prihoda od lokalnih komunalnih taksi…”.

Prema evidencijama Uprave lokalnih javnih prihoda, od ukupno utvrđenog nenaplaćenog potraživanja na 31. decembar 2020, dug po osnovu naknade za korišćenje opštinskih puteva je 894,147.37 eura. Od te cifre, 778.602 je još dugovanje iz prošle godine.

”Uvidom u stanje analitičkog računa 72112 – prihodi od prodaje nepokretnosti-depoziti za vraćanje (Fond za obeštećenej), utvrđeno je da je na dan 31. decembar 2020. godine iskazan negativan (dugovan) saldo u iznosu od 218.298 eura, što nije prirodno stanje ovog analitičkog računa. Prema našem mišljenju, navedeno iskazivanje negativnog salda nije u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za Budžet Crne Gore i budžete opština”, zaključuje “HLB Mont Audit”.

Na naplatu stižu i radni sporovi

Glavni grad je za prvih šest mjeseci ove godine isplatio skoro 1,9 miliona eura, uglavnom zbog izgubljenih sporova sa zaposlenima u administraciji i gradskim preduzećima, koji su podnijeli tužbe zbog smanjenja plata i neusklađenih koeficijenata. Preko pet miliona eura isplaćeno je radnicima, koji su tužili Glavni grad, a ta suma bi mogla da iznosi i preko deset miliona, jer je završeno nešto više od pola predmeta.

Ukupan broj radnika, koji su tužili Glavni grad je 2.366.

U mnogim sporovima, kako se vidi iz dokumentacije, velike su zatezne kamate i troškovi parničnog postupka, a veliki broj radnika tužio je Glavni grad, tražeći povraćaj nezakonito oduzetih deset odsto od plate po nalogu tadašnjeg gradonačelnika Miomira Mugoše 2013. godine.

On je te godine u junu donio odluku o umanjenju zarada u svim gradskim preduzećima, o čemu su direktori obaviješteni faksom. Odluci o umanjenju zarada su se povinovali svi direktori, osim tadašnjeg prvog čovjeka preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Vladana Vučelića.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije