Connect with us

Ekonomija

ASP: Vlada da izmijeni 20 zakona

Published

on

Kako bi napravila otklon od tajkunske zakonodavne politike bivše vlasti i Crnu Goru učinila pravednijim društvom, Vlada premijera Zdravka Krivokapića treba da izmijeni najmanje dvadeset postojećih zakona i donese više potpuno novih zakona, uz one čije je usvajanje njena obaveza u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji.

 To je ključna preporuka Nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu (ASP), koja je danas, u okviru javne rasprave na Program Vlade za ovu godinu, dostavila predlog za izmjenu 20 taksativno navedenih zakona i za donošenje tri potpuno nova zakona.

 ASP preporučuje donošenje Zakona o Vladi, kao sistemskog propisa, kako bi se detaljno regulisale pravne situacije njenog rada. To je posebno bitno u takozvanom tranzicionom periodu, odnosno od održavanja izbora do konstituisanja nove vlade, da bi se jasno znalo koje vrste odluka se mogu donositi kada je Vlada u tehničkom, a ne u punom mandatu.

 Takođe, ASP preporučuje donošenje Zakona o javnom sektoru u cilju jasnog definisanja rada svih pravnih subjekata, koji obavljaju regulatorne ili djelatnosti u javnom interesu, jer trenutno postoje brojne pravne praznine i pojedini subjekti su dijelom van zakonskog okvira.

 Zbog značaja kapitalnih investicija i činjenice da su svih prethodnih godina dogovarane „u uskom krugu” u vrhu države, uz upitan javni interes kod mnogih od njih, ASP predlaže donošenje Zakona o kapitalnim investicijama, kojim će biti jasno uređen pravni okvir i uključena najšira javnost.

 U setu ekonomskih i socijalnih zakona, pored ostaloga, preporuka je uvođenje obaveze plaćanja PDV-a za gorivo na jahte po stopi, po kojoj ga plaćaju svi ostali građani u zemlji, a sa druge strane povećanje stope poreza na dobit, koja je nedopustivo niska i iznosi svega 9 odsto.

 Veoma je bitno izmijeniti i kontroverzni zakon o energetici da bi se potrošači konačno oslobodili neopravdanih plaćanja, kojima pune privatne džepove (umjesto državnu kasu), kao i zakon o koncesijama, čijim bi se promjenama omogućili veći prihodi za Budžet, a ne mrvice kao do sada.

 Istovremeno, potrebno je unaprijediti zakone o socijalnoj i dječjoj zaštiti i penzijsko invalidskom osiguranju, sa ciljem da se obezbijede veći socijalni izdaci za ugrožene kategorije stanovništva i lakši uslovi penzionisanja za članove ranjivih porodica, posebno za samohrane roditelje djece i odraslih sa posebnim potrebama.

 Takođe, u zemlji koja je „glatko” ugovorila dionicu autoputa, čija će gradnja premašiti milijardu eura, dok sa druge strane u mnogim gradovima ne postoje ni osnovni institucionalni oblici socijalne zaštite, poput dnevnih centara za djecu sa posebnim potrebama ili domova za stare, nova Vlada bi morala da stavi fokus i na izgradnju takvih objekata.  

  Neophodne su i izmjene Zakona o državnim službenicima i namještenicima u cilju stvaranja uslova za profesionalnu državnu upravu, a ne onu koja će biti puna „partijaca”, kao i Zakona o zaradama u javnom sektoru, kojim će se uspostaviti ne samo pravičan sistem zarada među službenicima, već i usklađen sa aktuelnim društvenim ambijentom u zemlji.

  Nova Vlada morala bi posebnu pažnju posvetiti i izmjenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i Zakona o tajnosti podataka, jer je postojeće bivša vlast kreirala tako da omogućavaju masovno sakrivanje informacija, a gdje su tajne, tu je obično i korupcija.

 Krivokapićeva Vlada naziva sebe prvom demokratskom vladom od uvođenja višepartizma u zemlji i građanima je obećala pravdu, pa bi, pored ostaloga, morala da provede korjenitu zakonodavnu reformu i ukine i/ili izmijeni odredbe u brojnim zakonima, koje dominantno štite interese tajkuna i privilegovanih pojedinaca, a na štetu su građana ove zemlje.

 U konačnom, treba ukazati i da bi Vlada trebala da u čitav proces maksimalno uključi svu zainteresovanu javnost, poput eksperata, civilnog sektora, profesora, koji mogu značajno da doprinesu kreiranju rješenja, koja bi bila u najboljem javnom interesu.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije