Connect with us

Društvo

GLAVNI GRAD: Uprkos krizi planirani budžet premašen

Published

on

Pred odbornicima Skupštine Glavnog grada narednog utorka, 4. maja, naći će se Prijedlog završnog računa budžeta Podgorice za 2020. godinu, koji je usaglašen i dopunjen u skladu sa primjedbama na zajedničkoj sjednici nadležnih komisija, pišu Dnevne novine.

U budžetu Glavnog grada Podgorice za 2020. godinu ostvareni su prihodi od 72,6 miliona eura, dok su izdaci 81,4, a krajnji depozit 13,2 miliona eura.

Odluka o budžetu Glavnog grada za 2020. godinu bila je utvrđena u iznosu od 93,7 miliona eura, a u odluci se navodi da je tokom prošle godine vođena odgovorna fiskalna politika i uprkos smanjenju prihoda usljed epidemije.

Takođe, navodi se da je obezbijeđeno normalno funkcionisanje gradskih službi, redovne plate i servisiranje tekuće potrošnje.

Podržana su i privredna društva, realizovane brojne programske aktivnosti, obezbijeđena podrška malom i srednjem biznisu kroz povoljne kreditne linije za poljoprivredne proizvođače i preduzetnike, a ujedno su izmirivane kreditne obaveze i realizovani kapitalni projekti.

Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica, odnosno rebalansom su planirana sredstva u iznosu od 89,6 ili 4,38 odsto manje u odnosu na prvobitni plan.

“U periodu od 1.1. do 31.12.2020. godine ukupni primici budžeta su ostvareni u iznosu od 94,6 miliona eura ili 5,58 odsto više u odnosu na plan. Prenijeta sredstva iz prethodne godine su 21,9 miliona, prihodi su 72,6 miliona, a rashodi 81,4 miliona, dok je krajnji depozit 13,2 miliona eura”, navodi se u predlogu odluke.

Budžetski izdaci su ostvareni u iznosu od 81,4 miliona eura i odnose se na tekuće rashode 33,2 miliona, otplatu duga 6,58 miliona eura, rezerve 313.212 eura i kapitalni budžet 41,2 miliona eura.

Tekući izdaci u 2020. godini realizovani su u iznosu od 33,2 miliona eura ili 5,67 odsto manje od plana, odnosno na približno istom nivou kao i 2019.

“Kapitalni izdaci u 2020. godini su realizovani u iznosu od 41,2 miliona eura ili 84,82% od plana, odnosno 60,47% više u odnosu na 2019. godinu (u apsolutnom iznosu više za 15,5 miliona eura), što je pokazatelj da je Glavni grad dao prioritet razvoju u odnosu na tekuće potrošnju”, navodi se u odluci.

Izdaci za lokalnu infrastrukturu su bili 34 miliona eura.

Za bruto zarade zaposlenih u organima uprave, službama i javnim ustanovama koje su se finansirale iz budžeta Glavnog grada u 2020. godini utrošeno je 10,17 miliona ili 5,55% manje od plana.

Bruto zarade učestvuju u tekućem budžetu sa 30,58 %, dok u ukupnim izdacima učestvuju sa 12,50%.

Sredstva za transfere u 2020. godini planirana su u iznosu od 13,5, a realizovana su u iznosu od 13,1 miliona ili 2,73 odsto manje od plana.

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru učestvuju u tekućim izdacima sa 39,48%, dok u ukupnim izdacima učestvuju sa 16,13 odsto.

Sredstva za otplatu duga reaiizovana su u iznosu od 6,5 miliona eura ili 22,65 odsto više od plana.

Sredstva u iznosu od 3,67 miliona eura usmjerena za otplatu ostalih obaveza se odnose na pravosnažne sudske presude i to: otplata obaveza po osnovu sudskih izvršenja iz radnih odnosa 1,57 miliona, otplata ostalih obaveza-eksproprijacije 1,78 miliona, otplata obaveza po ostalim tužbama 313.380 eura.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije