Connect with us

Kultura

EXODUS: Projekat koji pokušava da osmisli drugačiji sistem društava

Published

on

Izvor: Cetinjski list

Fondacija „Exodus“ angažovana je na širokom polju i na veoma različitim projektima, od zbrinjavanja beskućnih životinja, preko socijalnih pomoći do organizovanja umjetničkih kolonija i izložbi.

Osnovni ciljevi rada fondacije su kultura, umjetnost, muzika i socijalni projekti poput besplatne psihoterapije za vrijeme korone.

Govoreći na promociji fondacije „Exodus“, u risortu „Stari most“ u Gornjem Morinju jedan od utemeljivača fondacije, Petar Ćuković kaže da je Fondacija kćerka šireg društvenog projekta čiji autor je Andrej Lublin.

Naime, on je idejni tvorac društvenog projekta koji se zove Egzodus, pa je i naša fondacija uzela isto to ime pokušavajući da bude shvaćena kao dio šireg inicijalnog projekta – kazao je Ćuković.

Ćuković je rekao da svima „vjerovatno prvo padne na pamet odakle dolazi ideja ime fondacije“.

ex3

Dolazi iz starih vremena, kada su Jevreji protjerani iz Egipta na osnovu jedne zajedničke odluke da se prevaziđe situacija u kojoj su oni bili podjarmljeni u društvu u kome je malo što zavisilo od njihove sopstvene volje i zahvaljujući upravo tom konsenzualnom pristupu cijeloj stvari uspjeli su da se domognu slobode –kazao je Ćuković.

On je pojasnio da su, naslanjajući se na taj narativ, danas, tome slična društva zarobljena u sistemu u kojem postoji princip takozvane vertikalne subordinacije ili nadređenosti u kojima se na neki način distribuira i redistribuira moć onih koji su na vrhu i odluka koje oni donose, a sve što je niže i udaljeno od te strukture sve se manje pita o cijeloj stvari.

Socijalni klub Egzodus upravo podrazumijeva distribuiranje moći i razmjene informacija po horizontali i ne podrazumijeva nikakvu nadređenu strukturu koja bi svoju moć distribuirala na imperativni način prema niže postavljenim strukturama u ovom prvom principu po kojem funkcionišu današnja društva. Što sami znate iz sopstvenog iskustva – objasnio je Ćuković.

On je rekao i to da je ovo projekat koji pokušava da osmisli jedan drugačiji sistem društava po horizontali, a da bi taj sistem bio održiv podrazumijeva se izvjesna vrsta međusobne solidarnosti.

Tokom razgovora sa Andrejom Lublinom rodila se ideja da se osnuje fondacija zasnovana na principu distribucije pomoći, ne samo umjetnicima već i naučnicima, kreativnim ljudima uopšte.

Upravo zbog toga, imajući u vidu kako često, ovakvi ljudi nemaju podršku država, državnih institucija koje funkcionišu po principu nadređenosti i po principu koji podrazumijeva da ako želite da uđete u te strukture, morate se na neki način moralno deformisati da bistedobili neku pomoć ili podršku u smislu ostvarivanja vaših ciljeva. Ova fondacija je organizovana po principu horizontalnog djelovanja i daje podršku ljudima različitih profila i profesija i u tom smislu najprije smo govorili o umjetnicima, piscima, muzičarima, rediteljima, ljudima iz pozorišta, a posebno talentovanim mladim ljudimakoji uče u nekim školama ili studiraju- kazao je Ćuković.

Fondacija Exodus je podržala mladog matematičara Matiju Delića koji je osvojio dvije srebrne medalje na matematičkoj olimpijadi.

Najobimniji projekat na polju umjetnosti ostvaren je kroz rezidenciju umjetnika Birjučij. Rezidencija je održana 2019 godine u Morinju, sa pratećim izložbama u Domu Vojske u Morinju, na Cetinju i u Kijevu. Tokom trajana rezidencije umjetnici iz različitih zemalja razmišljalji su i stvarali na temu egzodusa kao izlaska iz savremenih kriza u bolji i pravedniji socijalni poredak.

U posljednjih godinu dana, fondacija je prihvatila muzičare koji su bili najviše pogođeni korona krizom. Neki su boravili kraće, neki duže neki bi ostajali mjesecima i stvarali zajedno, usavršavajući tehnike i probajući nove stilove. Fondacija je snosila životne troškove muzičara, kako bi se oni mogli u potpunosti posvetiti kreiranju muzike. Jedini uslov učešća u rezidenciji bila je spremnost muzičara da ne naplaćuju rezultat svog stvaranja, to jest da njihove pjesme budu besplatno dostuplne na internetu.

ex2

Fondacija je podržala i APL315, što je pseudonim ukrainskog street art umjetnika,

koji je po obrazovanju entamolog. APL315 je proveo u Morinju više od godinu dana, prihvatio i istraživaoo bokešku faunu i kulturu.

Njegovi prvi projekti vezani su za insekte koje je pronalazio i u kojima se entomologija

miješa sa savremenom umjetnošću.

Posljednji projekti vezani su za istorijsko nasljedje Morinja i Risna, za koje je APL315

pronalazio artefakte i svjedočanstva o prošlom, svakodnevnom životu stanovnika područja i istrażivao istorijske činjenice u dostupnim arhivama. Projekat još traje i uskoro će biti prezentiran javnosti.

Osim navedenog Fondacija Exodus je pružala finansijsku pomoć ugroženim porodicama, organizovala psihoterapiju pomoću plesa, a zbrinula je i veliki broj mačaka i napuštenih pasa.

Još jedan potencijalni projekat je da se na teritoriji kompleksa u Morinju organizuje platforma za učešće ljudi iz apsolutno različitih struka i zemalja. Za razgovore o tome, kako postići harmoničniji i pravedniji društveni poredak, za diskusije o kulturi. Ti razgovori bi se snimali i postavljalji na internet kako bi bili dostupni svima.

Takav format bi mogao biti koristan i intersantan i privukao bi volontere, željne da učestvuju u progranu , a zauzvrat, oni bi pomagali oko održavanja kompleksa tokom trajanja projekta.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije