Connect with us

Politika

SEKULOVIĆ: CG spremna da doprinese stvaranju čvrstih veza sa susjednim državama

Published

on

Crna Gora je spremna da uloži sve napore da doprinese stvaranju čvrstih političkih veza i odnosa među susjednim državama, kako bi bio ostvaren cilj koji nas približava integracionim standardima, istakao je ministar Sergej Sekulović na godišnjem MARRI Regionalnom forumu ministara unutrašnjih poslova zemalja članica.

“U tom smislu, naše regionalne inicijative, među kojima i MARRI već duže od decenije, predstavljaju priliku za jačanje veza i zajedničkih vrijednosti na putu ka Evropskoj uniji”, poručio je Sekulović.

Ovogodišnji MARRI Regionalni forum okupio je veliki broj učesnika iz svih zemalja Zapadnog Balkana, a jedan dio je učestvovao i putem online platforme. Pandemija Covid 19 pokazala je da se moramo zajedno suočavati sa poteškoćama. Rezultati u okviru MARRI foruma ne bi bili postignuti bez posvećenog pristupa direktora Saška Koceva, kojem je ovom prilikom ministar Sekulović zahvalio na odličnoj saradnji i ličnom doprinosu u radu MARRI-ja.

“Želim da naglasim značaj regionalne saradnje kroz Marri forum, koji je prilika i da zajednički sagledamo aktivnosti ove inicijative i ocijenimo postignuti napredak i rezultate. Imajući u vidu izazove koje zemlje Zapadnog Balkana dijele, kao i globalnu bezbjednosnu sitauciju, siguran sam da pitanja koji se tiču migracija, azila i raseljenih lica, neće biti manje aktuelna u vremenu koje je pred nama”, kazao je ministar Sekulović.

Istakao je da je Crna Gora tokom svog predsjedavanja prepoznala potrebu za jačanjem inicijative i njene vidljivosti u međunarodnim okvirima i na taj način pokazala da je potrebno aktivno angažovanje država učesnica i jačanje sekretarijata MARRI centra, kao preduslov za ostvarivanja rezultata od interesa za sve države na Zapadnom Balkanu.

Crnogorski prioriteti su bili definisani tako da uvažavaju potrebe svih MARRI učesnica u oblasti unapređenja procedura za azil, saradnje u oblasti readmisije, integrisanog upravljanja granicom i borbe protiv trgovine ljudima. Takođe, posebna pažnja je bila posvećena aktivnostima vezanim za unutrašnje funkcionisanje Inicijative i Regionalnog centra.

Ministar je ovom prilikom čestitao ministru Spasovskom i R. Sjevernoj Makedoniji na preuzimanju jednogodišnjeg predsjedavanja ovom inicijativom i ponovio spremnost Crne Gore da nastavi sa angažovanjem, kako bi afirmisala regionalnu stabilnost i ubrzavanje integracionih procesa.

Ministar Oliver Spasovski je istakao da je Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice (MARRI) u prethodnom periodu pokazala da zemlje regiona mogu aktivno da sarađuju i kroz konstruktivnu diskusiju donose odluke koje su korisne za region.

Naglašavajući da je MARRI nesumnjivo uspješni regionalni projekat koji je potreban regionu, a s obzirom da je Sjeverna Makedonija formalno preuzela predsjedavanje inicijativom MARRI u narednom jednogodišnjem periodu, predstavio je neke od projekata, ideja i inicijativa, koji su planirani kao važni tokom makedonskog predsjedavanja.

“Potrebno je osigurati održivost ideja pretočenih u konkretne aktivnosti, poručujući tako našim partnerima i donatorima da mogu imati povjerenje u MARRI, u regionu Zapadnog Balkana, a time i u svakog od učesnika pojedinačno”, rekao je Spasovski.

Saopštio je da će najveći akcenat biti stavljen na finalizaciju procesa razvoja nove moderne MARRI strategije za period 2021.-2024, kako bi se pokazao kapacitet za razvoj srednjoročnih i dugoročnih aktivnosti, kompatibilnih za prilagođavanje mogućim izazovima.

Na današnjem Forumu usvojena je Podgorička deklaracija, dokument kojim zemlje učesnice izražavaju odlučnost da smanje ilegalne migracije koje ugrožavaju ljudska prava i integritet, da očuvaju ličnu i javnu bezbjednost, stabilnost, sistem socijalne zaštite i životnu sredinu.

Podgoričkom deklaracijom zemlje članice MARRI-ja, zahvalile su se Crnoj Gori na uspješnom predsjedavanju, te na proaktivnom unapređenju zakonodavnog okvira u oblasti migracija, azila i trgovine ljudima.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije