Connect with us

Politika

SKUPŠTINA: Formiraće odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu?

Published

on

Svakom klubu po najmanje jedan član - Foto: skupstina.me

Poslanici parlamentarne većine i opozicije predložili su danas odluku o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu koji bi trebalo da pripremi predloge zakona i drugih akta do 30. juna iduće godine.

Predloženo je da odbor ima 14 članova, po sedam predstavnika parlamentarne većine i opozicije.

“Sastav Odbora, uključujući predsjednika i njegovog zamjenika, konstituiše se na način da svakom klubu poslanika pripada najmanje jedan član, a preostali dio proporcionalno broju poslanika u klubu”, kaže se u obrazloženju.

Izuzetno, kako se navodi, klub poslanika koji je u Odboru zastupljen sa dva ili više članova, ima pravo da drugom klubu ustupi još jednog člana u tom tijelu.

“Predsjednik Odbora bira se iz najbrojnijeg kluba poslanika parlamentarne većine, a zamjenik iz najbrojnijeg kluba opozicije”, kaže se u obrazloženju.

Predsjednika Odbora, njegovog zamjenika i ćlanove, na predlog Administrativnog odbora, bira Skupština.

Odluku o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu predložili su Radoš Zečević (DF), Danilo Šaranović (DCG), Dragan Ivanović (SNP), Branka Bošnjak, Miloš Konatar (URA), Predrag Sekulić (DPS), Boris Mugoša (SD), Ervin Ibrahimović (BS) i Raško Konjević (SDP).

Oni su zatražili da parlament usvoji odluku po skraćenom postupku.

Advertisement

Najčitanije