Connect with us

Politika

GENERALNI SEKRETAR VLADE: Nestao najvažniji dio dokumentacije o dodjeli stanova funkcionerima

Published

on

Iz Generalnog sekretarijata Vlade nestao je dobar dio dokumentacije koji se odnosi na dodjelu stanova i kredita pod povoljnim uslovima funkcionerima, saznaje Dan. Osim u zgradi Vlade, dokumentacija se ovih dana traži i u Ministarstvu odbrane, resoru koji je vodio bivši predsjednik Komsije za stambena pitanja Predrag Bošković.

Da dokumentacije nema Danu je potvrdio generalni sekretar Vlade i sadašnji predsjednik Komisije za stambena pitanja Božo Milonjić, koji navodi da su našli zaključke, odluke i rješenja, ali, kako ističe, „nema najbitnije stvari, zahtjeva i propratnog materijala, koji je polazna osnova da neko aplicira za stan”.

On kaže da su ti zahtjevi ključni jer se tako dokazuje da li neko ima nekretninu ili nema, te da li ima pravo na pomoć od države.

“Te arhivske građe nema i to ukazuje da su stanovi dijeljeni bez provjera. Obratio sam se bivšem predsjedniku komisije Boškoviću, koji mi nije odgovorio. Sada imam samo polovičnu dokumentaciju”, kazao je Milonjić.

On ističe da se iz dostupnih dokumenata ne može zaključiti kako je neko dobio stan ili kredit, jer su u pitanju šturi akti.

“Sačekaću da li će u narednim danima Bošković odgovoriti, a ako ne bude iniciraću krivični postupak protiv odgovornih, jer neko mora odgovarati za nestanak dokumentacije”, navodi Milonjić.

On ističe da nova Komisija za stambena pitanja trenutno utvrđuje kako su u periodu od 2016. do 2020. radili njihovi prethodnici, u kojem sastavu i kakve su odluke donosili.

“Kad smo saznali ko su članovi, pristupili smo prikupljanju arhive i naišli smo na problem, jer smo od arhivske građe zatekli samo odluke i rješenja u Upravi za imovinu, u zgradi Vlade pojedina rješenja, ali nijesmo našli ključno i osnovno zahtjeve korisnika stambenih jedinica i dokaze koje su prilagali. Gdje su ti dokumenti ne znam i zato sam od Boškovića tražio podatke. Ukoliko ne bude te arhivske građe, a svakodnevno se od nas od NVO, poslanika i pojedinica traže podaci, moraću da predam krivičnu prijavu da se vidi da li je neko zloupotrijebio položaj i o tome obavijestiti tužilaštvo”, naveo je Milonjić.

On ističe da je broj rješenja ogroman i da nose stepen tajnosti interno, koja se još neće skidati dok se ne skupi kompletna arhivska građa.

Milonjić kaže da su trenutno u nemogućnosti da odlučuju o zahtjevima za dodjelu stanova, te da to ne mogu raditi dok ne vide kako se do sada radilo.

“Preispitaćemo svaku dodjelu stanova i ukoliko nađemo da je neko dobio stan, a da na to nije imao pravo pokrenućemo krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika stambene komisije Predraga Boškovića”, zaključio je Milonjić.

Bivšoj vladi je pred sam istek mandata predat predlog izmjena zakonodavstva koje je pripremila Radna gupa za preispitivanje pravnog okvira kojim je uređeno pitanje rješavanja stambenih potreba funkcionera i državnih službenika i namještenika, a koji je prethodna izvršna vlast uradila u saradnji sa Agencijom za sprečavanje korupcije (ASK).

Predsjednik Savjeta ASK Momčilo Radulović kazao je za Dan da su su spremni da sa novom vladom razmotre predloženi tekst i izmijene ga u slučaju da je potrebno.

“Cilj izmjena zakona je da se otklone mogućnosti zloupotrebe, korupcije i međusobnih uticaja jedne grane vlasti na drugu zbog raznih povoljnosti”, kazao je on.

Dan je imao uvid u zaključke radne grupe, kojima je predloženo da se izbrišu tri člana Zakona o održavanju stambenih zgrada, definiše pravni osnov za donošenje podzakonskih akata kojima se uređuju pitanja rješavanja stambenih potreba funkcionera i državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Radna grupa je predložila da Vlada, odnosno jedinica lokalne samouprave, bliže propiše način planiranja, kriterijume i postupak dodjele sredstava za stambenu podršku. Naveli su da se stambeno pitanje može rješavati za lica sa zanimanjem koje je nedostajuće i od interesa je za državu, odnosno jedinicu lokalne samouprave, kao i lica sa već dokazanim posebnim znanjima, vještinama i kompetencijama za vršenje poslova od posebnog interesa za organ, organizaciju i ustanovu, uz poštovanje principa transparentnosti.

Radna grupa je tražila uspostavljanje registra, odnosno baze podataka o riješenim stambenim, te da službenik ili funkcioner ima pravo da samo jednom koristi pomoć.

Jedan od predloga je bio da se stanovi prije svega daju na korištenje, pa tek on da se razmotri mogućnost prodaje.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije