Connect with us

Društvo

VLADA RASPISALA JAVNI POZIV: NVO da predlože predstavnika u Savjetu za borbu protiv korupcije

Published

on

Vlada Crne Gore

Kabinet potpredsjednika Vlade pozvao je nevladine organizacije (NVO) da predlože predstavnika u Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou.

Iz Vlade su saopštili da za člana Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou NVO može da predloži samo jednog predstavnika.

“Predstavnik NVO u radnom tijelu treba da ima prebivalište u Crnoj Gori, iskustvo u okviru rada na poljima antikorupcije i vladavine prava, kao i u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radno tijelo i da nije član organa političke partije, javni funkcioner, odnosno državni službenik”, navodi se u javnom pozivu.

Rok za podnošenje predloga predstavnika NVO je deset dana od dana objavljivanja poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

Navodi se da će predlog kandidata za člana Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou biti razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

“Kabinetu potpredsjednika Vlade će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, sa nazivima NVO koje su ih predložile”, piše u pozivu.

Kako se navodi, na osnovu rezultata javnog poziva, Kabinet potpredsjednika Vlade će uključiti dva predstavnika NVO u sastav Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou.

“Zadaci Savjeta su da utvrđuje plan i dinamiku prikupljanja informacija koje su u vezi sa predmetima iz oblasti borbe protiv korupcije na visokom nivou i u tu svrhu ostvaruje saradnju sa organima nadležnim za vođenje tih predmeta”, piše u pozivu.

Navodi se da je zadatak Savjeta da sačinjava pregled dosadašnjeg toka vođenih istraga o predmetima iz oblasti borbe protiv korupcije na visokom nivou, na osnovu dobijenih informacija u vezi sa tim predmetima.

“Zadatak Savjeta je priprema mišljenje o djelotvornom načinu na koji bi se vođenje istrage o predmetima iz oblasti borbe protiv korupcije na visokom nivou moglo unaprijediti i u tu svrhu predlaže mjere za unaprjeđenje stanja, kao i da prati i sinhronizuje aktivnosti državnih organa u sprovođenju borbe protiv korupcije na visokom nivou”, dodaje se u javnom pozivu.

Zadatak tog tijela je, kako se navodi, da ostvaruje komunikaciju s međunarodnim institucijama, međunarodnim organizacijama i predstavnicima diplomatskog kora u cilju prikupljanja svih neophodnih informacija radi nesmetanog djelovanja Savjeta.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije