Connect with us

Društvo

ZORKA KORDIĆ: Civilno društvo važan partner u procesu pristupanja EU

Published

on

Civilno društvo je važan partner u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) i Vlada želi da unaprijedi tu saradnju kroz uvažavanje stavova i konsultovanjem tih organizacija na svim nivoima, poručila je glavna pregovaračica Zorka Kordić.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Kordić je imala konsultacije sa predstavnicima nevladinih organizacija (NVO).

“Cilj konsultacija bio je razmjena mišljenja o temama od značaja za dalji tok pristupnih pregovora s EU, s posebnim osvrtom na ulogu koju NVO sektor treba da ima u ovom procesu”, navodi se u saopštenju.

Kordić je pozdravila dosadašnje učešće predstavnika NVO u radnim grupama za pripremu pristupnih pregovora i doprinos koji su dali reformskim procesima.

Ona je istakla da je Vlada opredijeljena da suštinski unaprijedi saradnju i dijalog sa civilnim društvom, u svim oblastima, a posebno u procesu evropske integracije.

„NVO su važan partner u sprovođenju reformi na putu prema EU, jer su svojim stručnim znanjima i iskustvom dale značajan doprinos izradi i unapređenju ključnih zakonskih i strateških dokumenata, kao i sprovođenju politika“, rekla je Kordić.

Ona je podsjetila da trenutno u radnim grupama od ukupno 909 članova, skoro jednu trećinu čine predstavnici organizacija civilnog društva.

„Očekuje nas puno posla i želimo da okupimo sve pojedince, organizacije i institucije koji mogu doprinijeti da reformski proces iznesemo kvalitetno i do kraja“, kazala je Kordić.

Ona je poručila da želi da zajednički sagledaju i uspjehe i slabosti dosadašnje saradnje i da, na temelju naučenih lekcija, naprave iskorak na tom polju.

Predstavnici NVO pozdravili su inicijativu Kordić za održavanje sastanka, ukazavši da bi to trebalo da bude praksa na nivou cijele pregovaračke strukture.

Navodi se da su istakli spremnost da nastave aktivno da doprinose procesu pristupanja, ali i ukazali na potrebu za suštinskom, a ne formalnom saradnjom i učešćem NVO.

„Iznijeli su potrebu za većom transparentnošću rada pregovaračke strukture, posebno u pogledu objavljivanja dokumenata iz pregovaračkog procesa“, kaže se u saopštenju.

Osvrnuli su se na potrebu unapređenja stanja u oblasti vladavine prava i zaštite životne sredine.

„U tom kontekstu su ukazali na potrebu revidiranja akcionih planova za poglavlja 23 i 24, kao i procjene uticaja projekata na životnu sredinu, te važnosti zaštite ekosistema u Ulcinjskoj solani“, navodi se u saopštenju.

Predstavnici NVO su, kako se dodaje, dali značajne sugestije u dijelu unapređenja rada pregovaračke strukture na operativnom nivou, implementacije javnih politika i informisanja građana, kao i u oblastima poboljšanja omladinskih politika, unapređenja prava djece i korišćenja EU fondova.

U tom kontekstu su ukazali na potrebu intenziviranja saradnje sa resornim ministarstvima.

“Zajednički je ocijenjeno da je za uspjeh u pregovorima neophodna sinergija svih aktera u društvu, te da je kvalitetna saradnja Vlade i civilnog sektora važna komponenta, neophodna za izgradnju društva po evropskim standardima i vrijednostima, od kojeg će najveću korist imati građani“, zaključuje se u saopštenju.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement

Najčitanije